Leverantörshantering

Vårt leverantörsteam ansvarar för att se till att dina översättningar är av toppkvalitet genom att säkerställa tydlig kommunikation mellan kund och översättare.

eller

*Var uppmärksam på att vi endast accepterar företagskunder

vendor-page-hero.svg
accounts_background_hero.png

Ett team som är fokuserat på våra översättare

Vi på EasyTranslate förlitar oss på att vårt leverantörsteam säkerställer kvaliteten på de översättningar vi levererar. För oss handlar kvalitet inte bara om korrekt språkbruk, utan också om kunskap om projektet, projektets syfte, och det relevanta ämnesområdet.

vendormanagement-sv-01.svg

Team av översättare

Vårt nätverk av översättare växer konstant tack vare vårt leverantörsteam. Vi väljer bara erfarna och högkompetenta översättare som kan anpassa sig efter kundens företagsprofil, bransch och Tone of Voice. Våra översättare är dels modersmålstalare på det språk de översätter till, men de är också experter med många års erfarenhet inom specifika kompetensområden. Vi samarbetar bara med de allra bästa och ser till att våra översättare är utbildade och noggrant utvärderade.

onboarding.svg
knowledgesharing.svg

Kvalitetsutvärdering

Vårt leverantörsteam samarbetar nära med vårt kvalitetsutvärderingsteam för att säkerställa att våra strikta rutiner för kvalitetskontroll åtföljs. Detta inkluderar regelbundna utvärderingar av översättningar samt stickprovstester. Vi arbetar med ett QA-betyg, vilket vi uppdaterar regelbundet och använder som ett utvärderingsverktyg för att mäta kvaliteten på våra översättares översättningar för att säkerställa att de lever upp till våra standarder.

Kunskapsutbyte

Varje översättningsprojekt är unikt. Ju mer information våra översättare har om en kunds varumärke och identitet, desto bättre översättningar kan de leverera. Vårt leverantörsteam ser till att alla våra översättare har tillgång till de verktyg och den information de behöver inför varje projekt, vilket säkerställs genom den utbildning och det stödsystem vi erbjuder vårt växande team av översättare. Utbildningsprogrammen utformas tillsammans med kunden, för att säkerställa att kundens förväntningar möts, och implementeras sedan av leverantörsteamet.

vendor-2-sv-01.svg

ET Academy

Även om alla våra professionella översättare är högkvalificerade så vill vi att de ska bli ännu bättre! Därför har vi skapat vårt eget EasyTranslate Academy i syfte att vidareutveckla våra översättare och se till att vi värnar om deras kompetenser. EasyTranslate Academy är en e-learning-plattform som för våra översättare och våra kunder närmre varandra. På denna plattform kan vi utbilda våra översättare och förbereda dem inför specifika översättningsprojekt. Vi är nämligen övertygade om att våra översättares förutsättningar att leverera kvalitativa översättningar förbättras ju mer kunskap de har om kunden.

elearning.svg
memsource-1.svg

Översättningsverktyg som effektiviserar översättningsarbetet

Vårt leverantörsteam ser till att rätt verktyg finns tillgängliga för att underlätta processen för både kund och översättare. Vi utbildar vårt team av översättare så att de kan arbeta i Memsource, vilket är en översättningsprogram som effektiviserar lokaliseringsarbetet och gör det mindre kostsamt. Memsource erbjuder också verktyg såsom ordbanken, översättningsminnet och maskinöversättning, vilka underlättar översättningsarbetet. Läs mer om dessa verktyg här.

Lättanvänd plattform

Vår smarta och effektiva plattform säkerställer översättningar av toppkvalitet. Våra automatiserade processer gör översättningsarbetet smidigt och effektivt, sänker arbetstiden och strömlinjeformar arbetsflödet. Läs mer om vår plattform här.

platform-3.svg