Snabba på din översättningsprocess

Är det bråttom? Vi har sammanställt några tips på vad du kan göra för att påskynda översättningsprocessen.

document_translation_services.svg
accounts_background_hero.png

Brådskande översättningar

Få dina färdiga översättningar på rekordtid om det är bråttom. Tid är det värdefullaste vi har, och på EasyTranslate är vi stolta över att kunna erbjuda flexibilitet och tillhandahålla en tjänst som är anpassad efter varje enskild kunds specifika behov och krav.

När vi får en beställning som är brådskande tar vi hänsyn till flera faktorer för att hitta en lösning som är rätt för dig och ser sedan till att leverera ditt innehåll i tid.

2_easyfast.png
proofreading_technical.svg

Rekordartad punktlighet

Många av våra översättare är frilansare. När vi får in en brådskande förfrågan hittar vi en översättare som kan ägna all sin uppmärksamhet åt det specifika projektet och som därmed kan slutföra projektet snabbare. I vissa fall kräver en brådskande översättning en längre arbetsdag än vanligt. Vi ser till att översättaren inte har några andra pågående projekt så att han/hon kan ägna den tid som krävs åt projektet.

Extrahjälp

Har du mycket text som behöver översättas på kort tid? Vi kan dela upp ditt projekt och tilldela det till två eller flera översättare som arbetar samtidigt för att snabba på processen. På EasyTranslate håller vi nära kontakt med våra översättare. Vi tar hänsyn till deras individuella styrkor och kompetenser, men också huruvida de kompletterar varandra i team baserat på deras olika erfarenheter och språkstilar. Med hänsyn till dessa kriterier kan vi sedan sätta ihop ett team av lingvister som samarbetar effektivt och kan leverera ditt innehåll i tid.

translation_localisation-1.svg
6_smart-tools.png

Maskinöversättning

Ett annat sätt att snabba på översättningsprocessen är att först maskinöversätta texten och sedan låta en lingvist korrekturläsa den och anpassa språket efter din företagsprofil och Tone of Voice. En maskinöversättning går förvisso inte att jämföra med en översättning utförd av en människa, men maskinöversättningsverktyget snabbar på processen. En maskinöversatt text behöver bara korrekturläsas, vilket är mindre tidskrävande än att översätta en text från grunden.