EasyTranslate Databehandlingsavtal - Avtalsklausuler

Våra avtalsklausuler ("Klausulerna") är en integrerad del av EasyTranslates villkor om inte kunden har ingått ett ersättande skriftligt huvudavtal med EasyTranslate, i vilket fall det utgör en del av ett sådant skriftligt avtal.

Avtalsklausulerna har förundertecknats på uppdrag av EasyTranslate. Klausulerna finns tillgängliga för nedladdning för kontrasignering.

För att slutföra klausulerna måste kunden:

1) Fyll i informationen i avsnittet "Datakontrollant" signatur;

2) Fyll i informationen i avsnittet "Datakontrollant" med kontaktinformation;

3) Skicka in de ifyllda och undertecknade klausulerna via gdpr@easytranslate.com, med information om kundkontot (registrerad e-postadress och företagsnamn som anges på den tillämpliga kundordern eller fakturan).

När vi får giltigt ifyllda och motsignerade klausuler på gdpr@easytranslate.com blir klausulerna juridiskt bindande för EasyTranslate och kunden.

Vi kommer att förse kunden med ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av de motundertecknade klausulerna som anger klausulernas ikraftträdandedatum.