Vilket abonnemang passar bäst för dig?

EasyOrder

Betala per ord
Translate now

Translate yourself

29€
348€ / år
Free trial

Enterprise

Anpassad
Boka ett möte
Pris per ord, från
€0.10 / ord
Översätt själv
€0.05 / ord
Prisinformation
Dina språkkombinationer
Info
Alla språkkombinationer du har tillgång till med detta paket
-
0-3
3+
Språkkombinationer som stöds
Info
Det totala antalet tillgängliga språkkombinationer att välja mellan
Top 50
All
All
Ett visst antal maskinöversätta ord i månaden
Info
Detta här är det antal ord du kan få maskinöversatta per månad
-
30,000
Unlimited(Fair usage)
minimum avgift
Info
Den minsta orderkvantiteten per köp
30€/task
-
5€/task
Onboarding
Inställningar för filimport
Info
Konfigurera nödvändiga importinställningar för att stödja uppmärkta eller kodade textsträngar inför översättning.
No
No
Yes
EasyTranslate Academy
Info
Utbilda ditt eget team av expertöversättare med hjälp av vår plattform för e-lärande
No
No
Yes
Testöversättning
Info
Testöversättningar ger en inblick i hur kompatibel en översättare är med din kommunikationsstil och kan användas för att fastställa översättarens generella kompetensnivå.
No
No
Yes
Kontostruktur
Användare
No
Unlimited
Unlimited
Underkonton
Info
Skapa underkonton med olika behörighetsnivåer. Dessa kan representera olika avdelningar, teman eller kunder.
No
No
Yes
Användarbehörigheter
No
No
Yes
Översättningsflöde
Ditt team av översättare
Info
Sätt ihop ditt eget team av översättare, enligt dina preferenser, så utbildar vi dem åt dig.
No
No
Yes
Översätt själv
Info
Använd vår plattform och våra verktyg för att översätta ditt innehåll själv.
No
Yes
No
Maskinöversättning
No
Yes
Yes
Redigeringsmöjligheter
Info
Granska ditt översatta innehåll och gör dina egna ändringar som sedan används som feedback åt dina översättare och som sparas i ditt översättningsminne.
No
Yes
Yes
Anpassade översättningsarbetsflöden
Info
Fastställ din process för varje uppgift och språkkombination.
No
No
Yes
API
No
No
Yes
Insticksprogram
No
Yes
Yes
Anpassad integrering
Info
Konfigurera ditt arbetsflöde så att du kan ta emot översättningar direkt i ditt eget system.
No
No
Yes
Kommunikation
Direktkontakt med översättare
Info
Kommunicera direkt med ditt team av översättare utan några mellanhänder.
No
No
Yes
Support via chatt/e-post
Info
Skriv till en av våra teammedlemmar under våra öppettider för att få hjälp online.
Yes
Yes
Yes
Telefonsupport
Info
Ta kontakt med en medlem av vårt team via telefon, under våra öppettider, om du vill ha personlig hjälp.
No
No
Yes
Kvalitetsverktyg
Augmented Machine Translation
Info
Maskinöversättning som tar hänsyn till dina specifika preferenser för att anpassa översättningen av ditt innehåll.
No
Yes
Yes
Ordbank
Info
Ge oss en lista över den terminologi som du föredrar och som du vill ska användas i de olika översättningarna av ditt innehåll så att vi kan säkerställa projektöverskridande kontinuitet.
No
Yes
Yes
Översättningsminne
Info
Dina tidigare översättningar sparas och lagras så att de kan återanvändas när ett textsegment återkommer i ett nytt projekt.
No
Yes
Yes

Language-as-a-Service-funktioner

Var strategisk i din inställning till ditt innehåll samtidigt som du håller din budget och når rätt målgrupp. EasyTranslate hjälper dig utveckla och implementera en optimerad och anpassad översättningsprocess som är relevant för dig och ditt innehåll.

Så, hur kan vi garantera långsiktig assistans och konsekventa, högkvalitativa och prisvärda översättningar?

pricing_page_icon_trans_flow.png

Översättningsflöde

På EasyTranslate säkerställer vi ett sömlöst arbetsflöde med hjälp av teknologier som optimerar översättningsprocessen.

pricing_page_icon_integrations.png

Integreringar

Vårt API och våra insticksprogram gör det möjligt för dig översätta innehåll direkt genom din egen programvara – och allt du behöver göra är att klicka på en knapp!

pricing_page_icon_trans_workflow.png

Anpassade översättningsarbetsflöden

Vi anpassar processen efter dina behov. Fastställ din process för varje uppgift och språkkombination.

pricing_page_icon_trans_yourself.png

Översätt själv

Använd vår plattform och de funktioner som den erbjuder för att hantera dina översättningar internt

pricing_page_icon_trans_communication.png

Kommunikation

Våra funktioner erbjuder kontaktpunkter för dina olika kommunikationsbehov.

pricing_page_icon_direct_communication.png

Direktkommunikation med översättare

Vi låter dig hålla direktkontakt med ditt team av översättare så att du får vara delaktig i en dynamisk översättningsprocess.

pricing_page_icon_team.png

Team av översättare

Skapa din egen anpassade pool av översättare som automatiskt tilldelas dina projekt. Läs mer om detta här.

pricing_page_icon_editor.png

Redigerare

Tack vare redigeringsfunktionaliteten kan du granska ditt översatta innehåll via plattformen och göra dina egna ändringar. På så sätt lär sig ditt team av översättare av din feedback och ditt översättningsminne anpassas följaktligen.

pricing_page_icon_chat.png

Support via chatt/e-post

Har du en fråga om ditt översättningsprojekt? Behöver du vägledning för en specifik uppgift? Du kan kontakta en av våra kundansvariga via e-post eller via vår chatt.

pricing_page_icon_acc_structure.png

Kontostruktur

Överför din normala organisationsstruktur till dina översättningsprojekt. Plattformens konto- och användarstruktur kan anpassas så att den speglar din interna struktur.

pricing_page_icon_onboarding.png

Onboarding

EasyTranslate ser till att våra översättare har tillgång till rätt vägledning och referensmaterial så att de blir en integrerad del av ditt team. Faktum är att vårt EasyTranslate Academy har utformats för att underlätta denna process. Vi säkerställer att dina texter översätts med hänsyn till din Tone of Voice och företagsprofil, och att dina översättningar blir konsekventa.

pricing_page_icon_quality.png

Kvalitetsverktyg

Dra nytta av EasyTranslate-plattformens olika verktyg som säkerställer optimal kvalitet. Ordbanken och översättningsminnet garanterar projektöverskridande kontinuitet, och maskinöversättningsverktyget snabbar på processen samtidigt som dina krav uppfylls.

pricing_page_webapp-01.png

EasyTranslate app

EasyTranslate-appen gör det enkelt att klicka dig fram till vår plattform. Ditt konto, dina projekt och ditt team av översättare är nu tillgängliga direkt via din dator. Det är en effektiv lösning som förenklar ditt översättningsarbetsflöde.

Med LaaS blir översättningsprocessen nästan för enkel!

traditional_vs_laas_sv-01.png