Professionella tolkningstjänster

Omedelbar tillgång till ett globalt nätverk av professionella tolkar

  • Professionella tolkar
  • Användarvänlig plattform
  • Personlig service

hero.svg
accounts_background_hero.png
Erfarna tolkar nära till hands

Professionell tolkning

Behöver du en tolk? Vi kan hjälpa dig!

Vår toppmoderna tolkningsplattform ger dig tillgång till ett globalt nätverk av professionella tolkar vars expertis omfattar alla branscher och sektorer, både privata och offentliga. Se till att dina tolkningsrelaterade behov är tillgodosedda med hjälp av vårt dedikerade leverantörsteam som kommer se till att ditt tolkningsuppdrag tilldelas rätt tolk. Alla våra tolkar har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten och är fullt utrustade för att kunna leverera tolkningar av högsta kvalitet, vilka uppgifter de än tilldelas.

section-1-scaled.jpg
section-corona.svg
Olika tolkningsformat

Våra tolkningstjänster

EasyTranslate kan erbjuda dig de tolkningstjänster du behöver på vilket språk som helst. Varje tolkningsuppdrag är unikt och olika omständigheter kräver olika format.

Om du skulle vara i behov av ett annat format var då god och kontakta oss så att vi gemensamt kan hitta en lösning.

video.svg

Tolkning via video

phone.svg

Tolkning över telefon

chat.svg

Tolkning på plats

Diverse branscher

Branschspecifika tolkningar

Olika situationer innebär olika krav på tolkning. Om en person, till exempel, är inlagd på sjukhus och har diagnostiseras med en sjukdom, men inte talar läkarens språk, är det viktigt att tolken känner till den relevanta medicinska terminologin och kan ge patienten information på patientens modersmål. Om tolken inte besitter den nödvändiga kunskapen inom en specifik bransch och inte är bekant med rätt terminologi kan konsekvenserna bli allvarliga, eftersom viss viktig information troligen inte kommer att kommuniceras.

På EasyTranslate är vi stolta över vår förmåga att tilldela rätt uppgifter till rätt tolkar och vi ser alltid till att tillhandhålla en tolk med den erfarenhet och kunskap som krävs inom den bransch som är relevant för tolkningen.

section-3.svg

Diverse branscher

På EasyTranslate är vi stolta över att matcha rätt tolk för rätt uppgift och vi ser alltid till att du får en tolk med erforderlig erfarenhet och kunskap inom branschen du behöver tolkningen för.

section-4-icon-1.svg
section-4-icon-2.svg
section-4-icon-3.svg
section-5.svg
Lång erfarenhet och regelbundna tester

Kvalificerade tolkar

Kvalitet är viktigare än någonting annat när det gäller tolkning eftersom en undermålig eller felaktig tolkning kan orsaka allvarliga konsekvenser i flera olika situationer. Därför är kvalitet avgörande när vi värvar tolkar till vår plattform. Alla våra tolkar har minst tre års erfarenhet inom ett specifikt kompetensområde och alla testas noggrant för att säkerställa att de kan tillhandahålla den kvalitet som krävs.

På EasyTranslate fokuserar vi på att tillhandahålla tolkningar av högsta kvalitet och har därför implementerat ett betygssystem på vår plattform. Genom detta system kan våra kunder betygsätta och utvärdera våra tolkar efter varje uppgift. På detta sätt kan vi se till att våra tolkar håller en hög nivå och alltid levererar tolkningar av högsta kvalitet.

Smidigt bokningsflöde

Användarvänlig plattform

Tack vare faktumet att vi under tio års tid samlat både erfarenhet och feedback, och tack vare EasyTranslates innovativa grundinställning, har vi lyckats bygga en användarvänlig plattform med våra kunder i åtanke. Med EasyTranslate får du tillgång till en innovativ och intuitiv plattform som låter dig komma i kontakt med tolkar direkt och som ger dig möjligheten att enkelt hantera dina tolkningsprojekt.

Du kan till och med kommunicera med din kontaktperson direkt via EasyTranslates plattform vilket säkerställer att ditt företag får en effektiv och högkvalitativ upplevelse. Dessutom har vi skapat ett automatiserat bokningsflöde som gör kundupplevelsen sömlös och enkel och säkerställer att dina specifika behov tillgodoses. Detta kräver bara några klick och kommer spara dig både värdefull tid och värdefulla resurser. Ett mänskligt team finns också tillgängligt om du skulle stöta på några problem.

section-6.jpg
section-8.svg
Tolkningsapp

EasyTalq

Ladda ner vår tolkningsapp, EasyTalq, och få omedelbart tillgång till ett globalt nätverk av professionella tolkar, var du än är. Via EasyTalq kan du hålla digitala möten med tolkar när som helst och var som helst samtidigt som du sparar både tid och pengar. Du kan till och med spela in och arkivera dina tolkningsmöten och komma åt dem närhelst du behöver dem.

Med EasyTalq kan du boka din tolk omedelbart och hålla ditt möte online. Appen låter dig söka bland tillgängliga tolkar och komma i kontakt med dina favorittolkar så att de kan assistera dig. Dessutom får du en översikt över tillgängliga tolkar, deras kvalifikationer och kompetensområden, så att du enkelt kan hantera dina tolkningsprojekt från en och samma app.