G2 Fall 2023 Reports - 4 badges

Tekniska översättningar

Komplexa texter med nischad terminologi kräver en teknisk översättningstjänst. Oavsett om det rör sig om en vetenskaplig avhandling eller en patent kan EasyTranslate hjälpa dig.

  • Professionella översättningar av högsta kvalitet
  • Snabb och enkel leverans
  • Personlig service

or

technical-01.png

Expertöversättningar av tekniska dokument

När det gäller tekniska översättningar – oavsett om det rör sig om en komplex instruktionsbok till en elektronisk enhet eller en vetenskapligt avhandling – behöver du en expert på tekniska översättningar. På EasyTranslate har vi tillgång till ett brett urval av handplockade tekniska översättare från olika bakgrunder och med olika nischade kompetensområden, och har därför alltid en kvalificerad professionell översättare tillgänglig att översätta din text med största möjliga hänsyn till kvalitet.

Tekniska översättningar kan bestå av vetenskapliga och teknologiskt orienterade texter såväl som andra typer av komplexa texter innehållande terminologi som används specifikt inom en viss bransch och som en vanlig översättare inte förstår. För dessa texter är det viktigt att du använder en professionell och verifierad översättare som är utbildad för att hantera komplext och högkvalitativt innehåll.

translators-legal-01.png

En översättningsplattform för tekniska översättningar

EasyTranslate är en dedikerad plattform för tekniska översättningar med ett nätverk av omsorgsfullt utvalda översättare som är experter inom sina kompetensområden. Vare sig det rör sig om juridisk erfarenhet eller djupgående vetenskaplig kunskap är alla våra översättare specialiserade på ett område så att vi kan tillhandahålla översättningstjänster av högsta kvalitet.

  • Våra tekniska översättare är experter med lång erfarenhet av att arbeta och översätta inom sina kompetensområden, och de förstår därför den relevanta terminologin när de översätter från originalspråket.

  • Att förstå sammanhanget för ditt tekniska innehåll är nyckeln till att kunna tillhandahålla en översättning av hög kvalitet. Våra duktiga översättare översätter inte bara orden som en text består av. De översätter också tonen, det avsedda budskapet och andra aspekter, och tar hjälp av sin kreativitet för att producera en översättning som är lika teknisk och flytande som originalet.

  • De är också modersmålstalare på det språk du vill översätta din text till. Detta är avgörande för att en text ska få ett bra flyt och vara lättläst. Speciellt när mer komplexa begrepp används.

Software localisation-01.png

En stor mängd språklig och branschspecifik kunskap och erfarenhet krävs för att en korrekt teknisk översättning ska kunna produceras och dessa översättningsuppdrag bör endast överlåtas till proffsen hos EasyTranslate.

gradient bg.png

Vad våra översättare tar hänsyn till vid tekniska översättningar

Oavsett bransch behöver du en översättare som är införstådd med de senaste metoderna och den senaste terminologin. Det här är bara liten en del av vad våra professionella översättare kan erbjuda. Kunskap och expertis är lika viktigt som språklig förmåga när det kommer till tekniska översättningar.

Om efterforskning är nödvändig kommer våra översättare att djupdyka i ämnet och kommer analysera ditt tekniska innehåll noggrant för att skapa sig en heltäckande förståelse innan de ens påbörjar översättningsarbetet.

Dessutom har våra översättare de kvalifikationer och den expertis som krävs för att översätta fraser som vanliga översättare skulle behöva kämpa med. Om fraser och terminologi på ett språk inte existerar på ett annat har våra översättare den formuleringsförmåga som krävs för att utvidga och förklara dessa komplexa begrepp på ett sammanhängande sätt så att den översatta texten inte går miste om väsentliga uttryck.

Bara de bästa översättarna besitter den kreativitet och den intensiva analysförmåga som måste tillämpas innan en översättning ens kan påbörjas.

techincal-01.png

Anförtro bara dina tekniska översättning till experterna

Snabbare och billigare tjänster kanske kan hantera dina tekniska texter och översätta dem ord för ord. Men detta innebär konsekvenser.

  • Felöversatta begrepp, i situationer där en lämplig användning av latinsk terminologi eller en fördjupad förklaring hade varit mer passande, kan förstöra ett viktigt segment av din tekniska text.
  • Om översättaren inte är införstådd med den tekniska textens sammanhang kan detta potentiellt orsaka missförstånd eller förnärmelse på grund av att en olämplig ton används i den översatta texten.
  • En översättare utan branscherfarenhet, oavsett om denna erfarenhet är av mikrobiologi eller till exempel datorprogrammering, riskerar att använda sig av inaktuell eller felaktig information i tekniska översättningar. Eller ännu värre: kanske enbart använder sig av en onlinesökning för att efterforska ett begrepp utan att verifiera källor.

När det gäller komplicerade eller långa texter kommer en medioker översättare inte att kunna leverera en tydlig och begriplig översättning. Det krävs en professionell och skicklig översättare för att veta när ett vardagligare språk lämpar sig bäst för att säkerställa innehållets övergripande läsvänlighet utan att äventyra textens budskap eller önskade ton.

När det gäller tekniska texter måste du se till att din översättare har andra kompetenser än språkliga kompetenser. Om du använder en generisk översättningsbyrå eller en overifierad översättare kommer detta att äventyra din texts kvalitet. Du behöver en expert som du kan lita på för att översätta ditt mest komplexa innehåll.

Vad säger användare om EasyTranslate

Lauri-Peltonen.png
Lauri Peltonen, POWER

"Det bästa med EasyTranslates tjänster är att de kan användas av flera personer samtidigt och att de gör det enkelt att hantera projekt."

G2 Fall 2023 Reports - 4.5 star rating

Högt betyg bland lag som ditt