G2 Fall 2023 Reports - 4 badges

Översättningar åt nystartade företag som vill växa

Öka ditt företags tillväxt med professionella översättningar som tar ditt företag vidare och skapar intresse för ditt varumärke runt om i världen.

 • Det är nu enklare än någonsin att lokalisera ditt innehåll
 • Förbättrad företagsnärvaro på lokala marknader
 • Personlig service

or

ecommerce1-01.png

Översättningar åt nystartade företag som vill växa

Alla nystartade företag letar efter lösningar som kan snabba på deras tillväxt. Våra översättningstjänster åt nystartade företag som vill växa kan öppna upp din värld och hjälpa dig nå andra företag och investerare runt om i världen med ditt företagskoncept eller dina idéer, oavsett vilket språk de talar.

translators-legal-01.png

Varför en dedikerad plattform för översättningar åt nystartade företag är avgörande

De krav som nystartade företag omfattas av skiljer sig väldigt mycket från de krav som etablerade företag omfattas av och då pratar vi inte vara om budgetrelaterade begränsningar. Vi är själva ett nytt, innovativ företag som förbereder sig på tillväxt och vi förstår därför att din kommunikation, och hur ditt företag uppfattas, kan innebära skillnaden mellan framgång och konkurs.

Det är viktigt att låta ett proffs översätta dina dokument om du vill säkerställa:

 • Att ny terminologi och nya fraser som du kanske har myntat själv översätts på korrekt sätt.

 • Att din kommunikation präglas av din varumärkesidentitet och ditt företags specifika kommunikationsstil.

 • Att rätt bild av ditt företag förmedlas så att ni gör ett professionellt intryck när ni utformar förslag relaterade till utrikeshandel.

Software localisation-01.png

Om du vill öka ditt nystartade företags tillväxt genom att kommunicera dina idéer utomlands är det viktigt att dina översättningar representerar ditt nya företag på rätt sätt. Våra skickliga översättare är professionella lingvister som tar sig tid att sätta sig in i din företagskultur. Vi vet att du måste göra ett fantastiskt första intryck med din kommunikation och ser till att du kan göra det på vilket språk som helst.

gradient bg.png
revenue-01.png

Varför en dedikerad plattform för översättningar åt nystartade företag är avgörande

De krav som nystartade företag omfattas av skiljer sig väldigt mycket från de krav som etablerade företag omfattas av och då pratar vi inte vara om budgetrelaterade begränsningar. Vi är själva ett nytt, innovativ företag som förbereder sig på tillväxt och vi förstår därför att din kommunikation, och hur ditt företag uppfattas, kan innebära skillnaden mellan framgång och konkurs. Det är viktigt att låta ett proffs översätta dina dokument om du vill säkerställa:

 • Att ny terminologi och nya fraser som du kanske har myntat själv översätts på korrekt sätt.
 • Att din kommunikation präglas av din varumärkesidentitet och ditt företags specifika kommunikationsstil.
 • Att rätt bild av ditt företag förmedlas så att ni gör ett professionellt intryck när ni utformar förslag relaterade till utrikeshandel.

Om du vill öka ditt nystartade företags tillväxt genom att kommunicera dina idéer utomlands är det viktigt att dina översättningar representerar ditt nya företag på rätt sätt. Våra skickliga översättare är professionella lingvister som tar sig tid att sätta sig in i din företagskultur. Vi vet att du måste göra ett fantastiskt första intryck med din kommunikation och ser till att du kan göra det på vilket språk som helst.

De unika krav som omfattar översättningar åt nystartade företag

Exceptionella språkkunskaper räcker inte när man översätter kommunikation åt nystartade företag. Med Language-as-a-Service kan du välja ut ett team av översättare som du föredrar och som har specifika utbildningar inom specifika områden – du kan också lägga till en on-boarding-tjänst för att se till att ditt team lär känna dig och ditt varumärke, vilket i sin tur snabbar på din tillväxt.

Oavsett om ni är i behov av en översättare med marknadsföringserfarenhet som kan översätta er 6-månadersplan, eller en utvecklare som verkligen förstår sig på konceptet bakom er nya programvara, kan vi hitta en expert åt er genom vårt stora nätverk av professionella översättare.

En översättare med den erfarenhet som krävs för att verkligen förstå sig på vilket intryck ett företag vill göra kan dels se till att dina översättningar är korrekt översatta, men också att de får den önskade effekten, vilket är särskilt viktigt när det gäller att säkerställa ett nystartat företags tillväxt. Samtliga av våra översättare är modersmålstalare på det språk de översätter till, vilket är viktigt för att dina översättningar ska få ett bra flyt och kännas naturliga för den som läser dem.

Erfarna översättare för riktig tillväxt

Många nystartade företag är ekonomiskt konservativa. De vill växa och expandera men är ofta begränsade av sin budget. Det är inte ett problem med Easy Translate. Vi använder en kombination av teknologi och skickliga mänskliga översättare för att säkerställa att vår tjänst är så snabb och prisvärd som möjligt utan att kvaliteten på de översättningar vi tillhandahåller äventyras.

Det kan vara frestande att helt enkelt välja den billigaste översättningsbyrån du kan hitta, men det är ett misstag. Konsekvenserna av att använda en dålig översättare för att få ditt företag att växa är:

 • Felöversättningar som kan orsaka missförstånd, sabotera affärer och skapa oklarheter mellan er och utländska partners.
 • Om din kommunikation präglas av en opassande ton med hänsyn till din företagskultur skulle detta kunna skapa ett felaktigt intryck av ditt företag och avskräcka potentiella investerare.
 • Texter som inte är skrivna med hänsyn till lokalisering (med fraser och uttryck som låter naturliga på respektive språk) kan få dig att framstå som oprofessionell eller som att du inte är redo för expansion.

Du försöker få ditt företag att växa och för att lyckas med det måste din varumärkesidentitet kommuniceras på rätt sätt. Oavsett om det gäller affärsförslag och kontrakt eller marknadsföringsmaterial är det viktigt att ditt företag gör rätt intryck, på alla språk.

Budgethänsyn som inte påverkar kvalitet

För oss på Easy Translate är kvalitet alltid viktigast och detta gäller även för våra översättningstjänster åt nystartade företag. Våra Language-as-a-Service-paket ger dig tillgång till vår innovativa plattform, så att du kan övervaka hur dina översättningar utvecklas, och de krypterings- och säkerhetsåtgärder vi har implementerat säkerställer att dina företagsdokument aldrig ses av någon obehörig.

Vi kan erbjuda dig dessa Language-as-a-Service-lösningar utan att det behöver kosta dig en förmögenhet. Vi kombinerar teknologi med expertöversättare så att översättningsprocessen blir så effektiv som möjligt. Ju längre du samarbetar med oss och ju fler dokument du låter oss översätta, desto mer tidseffektiv blir vår process. Ditt tilldelade team av översättare gör sig införstådda med vad du försöker uppnå så tar vår teknologi hand om resten.

Oavsett om du bara har några få dokument som behöver översättas för att kunna komma igång med ditt företag, eller några hundra dokument i samband med en expansion till ett nytt land kan EasyTranslate sätta dig i kontakt med den professionella översättare eller det team som lämpar sig bäst för uppgiften.

Kontakta oss nu om du vill ha mer information om vår översättningstjänst åt nystartade företag.

Vad säger användare om EasyTranslate

Lauri-Peltonen.png
Lauri Peltonen, POWER

"Det bästa med EasyTranslates tjänster är att de kan användas av flera personer samtidigt och att de gör det enkelt att hantera projekt."

G2 Fall 2023 Reports - 4.5 star rating

Högt betyg bland lag som ditt