Vi bygger bro mellem kunder og oversættere

Vores vendor management team er dedikeret til at sikre oversættelser af topkvalitet ved hjælp af klar kommunikation mellem kunder og oversættere.

eller

*Kun til virksomheder

vendor-page-hero.svg
accounts_background_hero.png

Dedikeret team til vores oversættere

Hos EasyTranslate er vores vendor management team dedikeret til at bevare og vedligeholde den høje kvalitet i de oversættelser, vi leverer. For os er kvaliteten ikke alene garanteret af korrektheden af det sprog, vores oversættere bruger, men også af deres viden om det projekt, de arbejder på, dets formål og dets ekspertiseområde.

vendormanagement.svg

Team af oversættere

Vores netværk af oversættere vokser hele tiden takket være vores vendor management team. Vi sørger for at vælge erfarne og højt kvalificerede lingvister, der er i stand til at tilpasse deres arbejde, så det passer til kundens brandidentitet, branche og tone of voice. De har ikke alene målsprogene som deres modersmål, men er også eksperter, som gennem mange års erfaring har udviklet ekspertise inden for forskellige brancher. Vi arbejder kun med de allerbedste og sikrer, at vores oversættere bliver uddannet og grundigt evalueret.

onboarding.svg
knowledgesharing.svg

Kvalitetsvurdering

Vores vendor management team arbejder tæt sammen med vores kvalitetsvurderingsteam for at etablere og håndhæve strenge foranstaltninger til kvalitetskontrol. Dette omfatter jævnlige vurderinger af oversættelser, peerevalueringer og stikprøver. Vi arbejder med en QA-score, som vi opdaterer jævnligt, som et vurderingsværktøj, der måler kvaliteten af vores oversætteres arbejde, for at sikre, at de lever op til vores standarder for kvalitet og produktivitet.

Vidensdeling

Hvert oversættelsesprojekt er unikt. Jo flere oplysninger oversætterne har om en kundens brand og identitet, jo bedre kvalitet har det arbejde, de leverer. Vores vendor management team sørger for, at alle oversættere er udstyret med alle de nødvendige værktøjer og oplysninger, der kræves til hvert projekt. Dette opnås gennem relevante onboarding- og uddannelsessessioner, samt et tilgængeligt supportsystem for det voksende antal oversættere. Vores kunder bliver involveret, når vores vendor management team sammensætter uddannelsesprogrammerne, for at sikre forventningsafstemning.

vendor-2-1.svg

ET Academy

Alle vores professionelle oversættere er højt kvalificerede, men vi vil have, at de bliver endnu bedre! Derfor har vi vores eget EasyTranslate Academy, så vores oversættere kan blive endnu bedre, og vi kan sikre deres kvalitet. EasyTranslate Academy er en e-learning platform, der bringer vores oversættere og kunder tættere sammen. Via denne platform uddanner og onboarder vi oversættere til specifikke oversættelsesprojekter. Vi tror på, at jo mere vores oversættere ved om kunderne og deres virksomhed, jo bedre oversættelser kan de lave til dem.

elearning.svg
memsource-1.svg

Oversættelsesværktøjer til hurtige og lette oversættelser

Vores vendor management team sørger for, at de rigtige værktøjer er tilgængelige for at facilitere processen for både kunder og oversættere. Vi uddanner vores team af oversættere til at arbejde i Memsource, en Al-drevet oversættelsesteknologi, som gør lokalisering nemmere, hurtigere og mere omkostningseffektiv. I Memsource er værktøjer som termbase, translation memory og maskinoversættelse tilgængelige - værktøjer, der alle kan være med til at forbedre kvaliteten af oversættelserne. Læs mere om dem her.

En brugervenlig platform

Vores smarte og effektive platform hjælper både kunder og oversættere med at opnå oversættelser af topkvalitet. Med automatisering garanterer vi en problemfri og effektiv oversættelsesproces, der optimerer tidsforbruget og strømliner workflowet. Læs mere om vores platform her.

platform-3.svg