G2 Fall 2023 Reports - 4 badges

Sjukvårdsrelaterade översättningar

Låt experterna hantera din sjukvårdsrelaterade översättning. Våra handplockade översättningsexperter är kvalificerade att översätta sjukvårdsrelaterade texter.

  • Professionella översättningar av högsta kvalitet
  • Snabb och enkel leverans
  • Personlig service

or

medical-01.png

Kvalitativa sjukvårdsrelaterade översättningar

Våra handplockade översättare är specifikt utbildade och behöriga att översätta sjukvårdsrelaterade texter. Vi förstår att dina sjukvårdsrelaterade dokument måste översättas med största möjliga hänsyn till kvalitet och att det inte finns utrymme för fel. Eftersom vi är en specialiserad medicinsk översättningsplattform är vi bäst lämpade att erbjuda dig den hjälp du behöver.

EasyTranslate ger dig tillgång till modersmålstalare som inte bara är experter på att översätta, utan som också har den djupgående kunskap som krävs för att sömlöst kunna översätta nischade sjukvårdsrelaterade texter.

translators-legal-01.png

Varför du behöver en specialiserad medicinsk översättningsplattform

Till skillnad från vanliga icke-specialiserade översättare kan en specialiserad medicinsk översättningsplattform som EasyTranslate erbjuda dig en stor kompetensfördel. Våra språkexperter testas noggrant för att säkerställa att de kan leverera en perfekt översättning varje gång.

  • Att tolka och översätta tekniska sjukvårdsrelaterade texter kräver en högre intelligensnivå – vilket bara de bästa översättarna besitter.

  • Den specifika terminologi som används i sjukvårdsrelaterade dokument är unik för sjukvårdsindustrin. Det krävs en professionell översättare med medicinsk kunskap för att översätta dessa korrekt från ett språk till ett annat.

  • Att en översättare förstår en texts sammanhang är ofta en förutsättning för att dina sjukvårdsrelaterade texter ska bli tydliga och begripliga. Våra omsorgsfullt utvalda medicinska översättare besitter en djupgående kunskap om sjukvårdsindustrin och många av dessa har själva erfarenhet av att arbeta inom sjukvårdssektorn.

Software localisation-01.png

De kunskaper som våra medicinska översättare har förvärvat är inte något som en vanlig översättningsbyrå kan erbjuda dig. Oavsett översättarens skicklighetsnivå måste personen också besitta aktuell kunskap om sjukvårdsindustrin för att kunna leverera en korrekt medicinsk översättning.

gradient bg.png

Vi förstår kraven på sjukvårdsrelaterade översättningar

Kvaliteten på dina sjukvårdsrelaterade dokument måste bevaras när de översätts så att den färdiga texten är lika korrekt och precis som originalet.

Det finns också rättsliga och tillsynsmässiga villkor att beakta, särskilt när man översätter sjukvårdsrelaterade texter med ursprung i olika jurisdiktioner. Framför allt måste dina sjukvårdsrelaterade översättningar vara så kvalitativa de möjligtvis kan vara.

Det här är vad som driver oss på EasyTranslate. Vi förstår behovet av felfrihet, särskilt inom sjukvårdsindustrin, och ser till att våra översättare är så välutbildade som möjligt.

Vi är också medvetna om den sekretesshänsyn som sjukvårdsrelaterade dokument kräver och har därför skapat en helt säker och konfidentiell plattform där filer hanteras säkert och dataskydd är högsta prioritet. Easy Translate har implementerat GDPR-certifierade och -godkända säkerhetsåtgärder.

medical-01.png

Sjukvårdsrelaterade översättningar kräver expertöversättare

Våra medicinska expertöversättare utför sitt arbete med stor detaljhänsyn, vilket du kommer upptäcka själv när du övervakar deras framsteg i realtid på vår plattform. Vi tillägnar sjukvårdsrelaterade texter den tid de kräver – vi förstår nämligen konsekvenserna av en felöversättning. Ingenting mindre än en perfekt översättning kommer att godtas.

Att använda en icke-specialiserad översättare för dina viktiga sjukvårdsrelaterade texter är ett stort misstag vars konsekvenser kan vara allvarliga. En felöversättning kan orsaka en rad allvarliga problem.

  • Kvaliteten på patientvården, syftet med läkarvården, kan äventyras av felaktiga översättningar som överlåtits från en läkare till en annan.
  • Dokumentens giltighet kan ogiltigförklaras på grund av felöversättningar, vilket kan leda till administrativa problem som kräver tid och pengar att lösa.
  • Rättsliga problem kan uppstå när texter felöversätts, oavsett om misstaget direkt påverkar patientvården eller helt enkelt sjukhusets dagliga drift. Kostnaderna för en stämning till följd av felöversatta sjukvårdsrelaterade kontrakt kan vara tillräckligt allvarliga för att orsaka konkurs.

En professionell översättare som skickligt och omsorgsfullt kan översätta dina texter korrekt första gången kommer inte bara att spara pengar utan kan potentiellt rädda liv.

Det är väldigt viktigt att din sjukvårdsrelaterade översättning hanteras av en översättare med erfarenhet som har det relevanta språket som modersmål och som förstår konsekvenserna av en felöversättning.

EUs förordning om medicintekniska produkter (MDR) – Är du redo?

EU MDR träder i kraft i maj 2020, vilket innebär att medicinteknisk innehåll måste översättas till upp till 24 språk för produkter som marknadsförs inom EU. Dessa nya, striktare regler har utformats med hänsyn till patientens välbefinnande och säkerställer att inga felöversättningar påverkar deras vård eller förmåga att använda medicinsk utrustning.

Resultaten av denna nya lagstiftning har varit att ett antal företag nu skyndar sig att översätta dokumenten i anslutning till fler än 500 000 typer av medicintekniska produkter som för närvarande säljs. Allt eftersom tidsfristen närmar sig sitt slut kommer efterfrågan på våra professionella medicinska översättare bara att öka.

Se till att du är redo för ändringarna under det kommande året, oavsett om du behöver justera dina befintliga etiketter och instruktioner eller om du har helt nya texter som behöver översättas. Att förstå sig på de nya reglerna kan vara svårt, men vi har säkerställt att alla våra specialiserade översättare är uppdaterade angående – och helt införstådda med – de krav du nu står inför.

Kontakta oss här för att ta reda på hur Easy Translate kan hjälpa dig att förbereda dig på MDR genom att tillhandahålla exceptionella sjukvårdsrelaterade översättningstjänster.

medical2-01.png

Vad säger användare om EasyTranslate

Lauri-Peltonen.png
Lauri Peltonen, POWER

"Det bästa med EasyTranslates tjänster är att de kan användas av flera personer samtidigt och att de gör det enkelt att hantera projekt."

G2 Fall 2023 Reports - 4.5 star rating

Högt betyg bland lag som ditt