G2 Fall 2023 Reports - 4 badges

Juridiska översättningar

Få dina juridiska kontrakt och texter översatta med största möjliga omsorg och professionalism och så snabbt som möjligt.

  • Professionella översättningar av högsta kvalitet
  • Snabb och enkel leverans
  • Personlig service

or

startups-01.png

Professionella juridiska översättningar

På EasyTranslate kan vi erbjuda en juridisk erfarenhet och expertkunskap som säkerställer att vi kan översätta juridiska kontrakt och texter med största möjliga precision och transparens. Samtliga av våra juridiska översättare är experter på både översättning och juridik. Vi väljer bara de bästa översättarna för att översätta dina juridiska dokument.

När du överlåter dina juridiska texter till en översättare måste du se till att denna översättare är en verifierad expert. EasyTranslate erbjuder en plattform som är specialiserad på översättningar av juridiskt material och som gör det möjligt för dig att övervaka och kontrollera hur översättningen av dina viktiga dokument fortskrider medan de bearbetas av våra främsta översättare.

translators-legal-01.png

Fördelarna med en plattform som är specialiserad på översättning av marknadsföringsmaterial

EasyTranslates översättare är handplockade och kan erbjuda mer än vanliga översättare. Vi arbetar bara med utbildade och verifierade experter. Det innebär att när du skickar iväg dina marknadsföringstexter för att översättas så kommer de hanteras av en expert med erfarenhet av marknadsföring, vare sig det rör sig om digital marknadsföring eller någon annan typ av marknadsföring.

  • Kontrolleras och utvärderas individuellt för att säkerställa att de har den erfarenhet och kompetens som krävs för att översätta juridiska texter.

  • Förstår sig på hur juridiska avtal bör formuleras och utformas. När vi översätter avtal säkerställer vi alltid att den översatta texten är juridiskt giltig och korrekt, och att den inte enbart har översatts ord för ord.

  • Har en djupgående kunskap om juridisk terminologi, inklusive begrepp på latin, vilket säkerställer att det ursprungliga juridiska avtalet begrips i sin helhet och att felöversättningar undviks.

Software localisation-01.png

Medieöversättning av alla slag kräver en högre kompetensnivå. Våra översättares branschkunskap säkerställer att de förstår all terminologi som är relevant vid marknadsföring inom din bransch. Oavsett dina mål, krav på investeringsavkastning eller din nisch kan våra översättare skickligt producera felfria översättningar av ditt innehåll och säkerställa att det är effektivt på alla språk.

gradient bg.png

Förutsättningar för juridiskt översättningsarbete

En väldigt hög kvalitetsnivå förväntas av alla våra översättare på EasyTranslate, men när det gäller juridiska översättningar krävs en extra stor hänsyn till kvalitet.

Våra expertöversättare förstår det juridiska system som är styrande för den ursprungliga texten och det juridiska systemet som gäller inom jurisdiktionen där översättningen ska användas, oavsett om systemen är besläktade eller inte. Detta säkerställer att innebörden av, och syftet med kontraktet eller texten bevaras när den översätts från ett språk till ett annat. Detta är inte något som en generisk översättare kan uppnå genom att översätta en text ord för ord.

Dessutom uppmuntrar vi vårt juridiska översättningsteam att arbeta effektivt men noggrant och att ta sig den tid de behöver för att säkerställa högsta noggrannhetsnivå. Kvaliteten på dina översättningar är vår högsta prioritet.

legal1-01.png

Du bör endast överväga professionella översättningstjänster

Konsekvenserna av att använda oprofessionella eller undermåliga översättningstjänster för att översätta juridiska texter kan vara ganska allvarliga. Detta äventyrar inte bara dina kontrakts och texters juridiska giltighet, utan konsekvenserna kan också vara mycket kostsamma att åtgärda, oavsett om en felöversättning leder till juridiska problem eller helt enkelt tar för lång tid att korrigera. Dessutom kan en bristfällig juridisk översättning leda till att ditt rykte skadas allvarligt, både hemma och utomlands.

Generiska översättningsbyråer som erbjuder juridiska översättningstjänster kanske enbart kan erbjuda dig en okomplicerad översättningsprocess. De kommer kanske kunna översätta texten på ett sätt som är “korrekt” ord för ord, men dessa översättningar kan inte användas i domstol. För officiella domstolsdokument behöver du en korrekt översättning utförd av en expert som vet hur man översätter handlingar till juridiskt giltiga texter inom den jurisdiktion du arbetar i.

Oavsett om det rör sig om en promemoria som innehåller komplex juridisk terminologi som måste översättas så att den kan läsas av en advokat, eller ett viktigt juridiskt avtal som är nyckeln till en uppgörelse, bör du bara anförtro dessa till en professionell översättare som förstår sig på lagen utan och innan.

EasyTranslate – En översättningsplattform med juridisk expertis

På EasyTranslate använder vi oss av teknologi för att säkerställa att vår tjänst är snabb och effektiv utan att våra översättningars kvalitet eller exakthet blir lidande. Oroa dig inte om du har en snäv deadline som närmar sig. Vi svarar inom 15 minuter och har din översättning redo i tid och i ett format som passar dig.

Dessutom erbjuder vår översättningsplattform för juridiska dokument dig möjligheten att hantera din översättning allt eftersom den fortskrider, genom att kommunicera med översättarna i realtid och få uppdateringar som skickas direkt till dig. Vår plattforms säkerhet är av yttersta vikt för oss, varför den är byggd med GDPR-godkända säkerhetsmekanismer som är integrerade i samtliga av plattformens funktioner. All information, alla texter och alla kontrakt som skickas till våra verifierade och pålitliga översättare lagras säkert och endast med ditt samtycke.

Vi är övertygade om att våra juridiska översättningstjänster är överlägsna när det kommer till att översätta texter mellan olika jurisdiktioner och juridiska system. När kvaliteten på en översättning är avgörande bör du bara överväga att använda en premiumtjänst som kan garantera en hög kvalitetsnivå.

Kontakta oss nu för att diskutera hur vi kan översätta dina juridiska texter med precision till över 50 olika språk.

Vad säger användare om EasyTranslate

Lauri-Peltonen.png
Lauri Peltonen, POWER

"Det bästa med EasyTranslates tjänster är att de kan användas av flera personer samtidigt och att de gör det enkelt att hantera projekt."

G2 Fall 2023 Reports - 4.5 star rating

Högt betyg bland lag som ditt