Användarvillkor

Inledning

EasyTranslate A/S (“EasyTranslate”, “vi” eller “oss”) är en tjänsteleverantör som förmedlar alla de översättningstjänster som finns tillgängliga via www.easytranslate.com (hädanefter ”plattformen”). EasyTranslate erbjuder en onlinegemenskap för professionella översättare och kunder och möjliggör geografiskt gränslösa samarbeten. Syftet med plattformen är att förmedla översättningstjänster mellan professionella översättare (“professionell(a) översättare”) och företag (“kund(er)”). Dessa användarvillkor gäller för alla som använder plattformen, oavsett om du är en professionell översättare eller kund ("användare" eller "du").

1. Godkännande av användarvillkoren

När du skapar ett nytt användarkonto eller när du beställer en översättning via vår webbplats och samtidigt godkänner våra allmänna villkor genom en kryssruta i ett flöde, eller genom att logga in på, ansluta till, besöka eller använda plattformen, bekräftar du att du har läst och förstått följande användarvillkor. När du skapar ditt eget användarkonto på plattformen samtycker du till användarvillkoren och till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar som rör din användning av plattformen. För att skapa ett användarkonto på plattformen måste du vara rättsligt behörig att godta dessa användarvillkor och att ingå ett bindande avtal i enlighet med tillämpliga lagar och måste ha ett giltigt kreditkort och en giltig e-postadress. OM DU INTE VILL GODKÄNNA ELLER ACCEPTERA DESSA ANVÄNDARVILLKOR MÅSTE DU AVSTÅ FRÅN ATT LOGGA IN, ANSLUTA TILL, BESÖKA ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANVÄNDA PLATTFORMEN.

2. Vad är EasyTranslate?

EasyTranslate är ett översättningshanteringsprogram, med hjälp av vilket du kan hantera dina översättningar. EasyTranslate är också en plattform som möjliggör och underlättar översättning av olika typer av filer på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, med hjälp av professionella översättare. Genom denna plattform gör EasyTranslate det möjligt för professionella översättare att erbjuda sina översättningstjänster till kunder och för kunder att beställa översättningar via plattformen.

EasyTranslate vill optimera din upplevelse när du använder plattformen. Därför möjliggör, kontrollerar och garanterar vi leveransen av tjänsterna till kunderna. Vi ingår formella avtal med våra kunder. Våra professionella översättare är underleverantörer i formell och juridisk mening som driver egna företag i eget namn, på egen bekostnad och på egen risk. Våra professionella översättare bär de ekonomiska risker som är förknippade med att bedriva sina verksamheter. EasyTranslate och våra professionella översättare har inte ett underordnat förhållande till varandra och våra professionella översättare agerar således som oberoende tredjeparter (frilansare) som tillhandahåller EasyTranslate sina tjänster. EasyTranslate levererar produkterna och garanterar formellt att produkterna levereras till kunderna.

EasyTranslate ansvarar för onlineplattformen och agerar formellt som leverantören av tjänsterna. Användaren bär ensamt det yttersta ansvaret för sin efterlevnad av alla relevanta lagar, regler (inklusive, utan begränsning, tillämpliga skatteregler) och andra eventuella skyldigheter relaterade till översättningstjänsten som tillhandahålls. EasyTranslate frånsäger sig allt ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som du kan drabbas av eller som uppstår till följd av, eller i samband med, vår förmedling av översättningstjänster. EasyTranslate frånsäger sig också allt ansvar för innehållet i dokumenten som översätts och för huruvida innehållet är lagligt.

Även om EasyTranslate bara tillhandahåller den digitala infrastrukturen – plattformen – kan EasyTranslate garantera att tjänsten som beställts levereras i enlighet med avtalet som ingåtts mellan kunden och översättaren, och stödjer denna process. Att en översättare är "certifierad" innebär enbart att EasyTranslate har verifierat översättarens identitet och att den professionella översättaren enligt vår bedömning är kapabel att översätta mellan de språk han/hon har i uppdrag att översätta mellan.

3. Att använda översättningshanteringsprogrammet.

För vissa av våra tjänster tar vi en abonnemangsavgift utöver de transaktionsavgifter som gäller för den översättningstjänst du beställer. Abonnemangsavgiften kommer att faktureras i förväg i enlighet med godkänd offert. En faktura genereras med betalningsinformation och betalningsfrist. Dessa fakturor skickas till en valfri e-postadress och finns också att tillgå via ditt EasyTranslate-konto. Du kan avsluta ditt EasyTranslate-konto när som helst med 30 dagars uppsägningstid (räknat från slutet av aktuell period). Din prenumeration kommer automatiskt att förnyas under en efterföljande period av samma längd som den ursprungliga perioden, såvida inte någon av parterna skriftligen säger upp abonnemanget minst (30) dagar innan den aktuella perioden löper ut.

Mer information om prenumerationer finns på .

EasyTranslate erbjuder en kostnadsfri provperiod som omfattas av villkor, under vilken användare kan testa på vårt översättningshanteringsprogram. Under den kostnadsfria provperioden har användaren begränsad tillgång till våra tjänster, men har tillgång till maskinöversättning. Vad gäller maskinöversättning måste vi informera dig om att du bara får utnyttja detta verktyg på ett skäligt sätt. Detta verktyg ska endast användas i syfte att prova på tjänsten.

För att komma åt och använda tjänsterna som tillhandahålls via plattformen måste du registrera dig och skapa ett användarkonto (“Användarkonto”). Det är gratis att registrera sig, men i vissa fall måste en prenumerationsavgift betalas för att få tillgång till plattformen, i tillägg till transaktionsavgifter. (Se för ytterligare prisinformation.) Du kan registrera dig genom att fylla i ett registreringsformulär som finns tillgängligt på plattformen. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande när ditt användarkonto har skapats. Ett användarkonto är ett personligt konto och du kan inte ha mer än ett aktivt EasyTranslate-användarkonto. Alla användare kan beställa översättningstjänster när deras användarkonto har aktiverats. Registreringen sker i enlighet med förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen). Vår sekretesspolicy finns alltid tillgänglig här.

När en kund genomför och godkänner en beställning ingår kunden ett avtal direkt med EasyTranslate. EasyTranslate är den avtalsslutande parten i avtalsförhållandet med kunden, men levererar produkten via underleverantörer av översättningstjänster.

Du måste tillhandahålla korrekt och fullständig information när du skapar ett konto på plattformen och du samtycker till att inte utge dig för att vara någon du inte är eller att ange felaktig kontoinformation. Du samtycker till att hålla din kontoinformation uppdaterad och korrekt. EasyTranslate kommer annars inte kunna tillhandahålla dig plattformens tjänster.

Du får inte tilldela eller överföra dina rättigheter eller delegera dina skyldigheter i anslutning till kontot, inklusive de som framgår av dessa användarvillkor, utan ett skriftligt medgivande från EasyTranslate. Du måste omedelbart meddela oss om ditt konto används av någon obehörig eller om några andra säkerhetsbrott skulle uppstå. EasyTranslate ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av bristfällig efterlevnad av dessa användarvillkor.

Om du vill ändra din kontoinformation eller ditt lösenord eller radera ditt konto kan du göra det via plattformsinställningarna. Du är också alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst genom att besöka www.easytranslate.com. Ditt konto kommer att raderas inom en rimlig tid efter din begäran, och från och med uppsägningsdatumet, jfr. avsnitt 23, kommer du inte längre ha tillgång till ditt konto.

Översättningstjänster kan endast beställas via plattformen och måste beställas av kunden själv.

4. Översättningstjänster

Alla typer av översättningsuppgifter kan levereras till EasyTranslate i syfte att använda företagets översättningstjänster i enlighet med lokal lagstiftning och dessa villkor. EasyTranslate förbehåller sig rätten att avvisa en beställning på skönsmässig grund.

5. Användarbegränsningar

Vissa beteenden är strängt förbjudna på EasyTranslates plattform. Vi rekommenderar att du som kund läser följande riktlinjer noggrant. Underlåtenhet att följa bestämmelserna i detta avtal kan resultera i att du inte längre har tillgång till plattformen och kan också innebära civilrättsliga och/eller straffrättsliga konsekvenser för dig.

Du får inte, oavsett om du agerar å egna eller å andras vägnar; (a) använda EasyTranslates plattform för några olagliga, eller obehöriga ändamål; (b) ge någon annan än dig själv åtkomst till ditt konto. Du bekräftar att du har det fullständiga ansvaret för all obehörig användning av plattformen å dina vägnar och att du inte kommer; (c) störa driften av EasyTranslates plattform; (d) ange felaktiga uppgifter eller på annat sätt skapa en felaktig bild av din koppling till en person eller entitet, eller uttrycka eller antyda att EasyTranslate stöder dig, din plattform, ditt företag eller något uttalande du gör; (e) kringgå åtgärder vi har implementerat för våra översättningstjänster eller begränsa åtkomsten till EasyTranslates plattform; (f) på plattformen överföra eller på annat sätt tillgängliggöra virus, datamaskar, trojanska hästar, logiska bomber, webbfel, spionprogram eller någon annan datorkod, fil eller något program som skulle kunna, eller är avsett att, skada någon hårdvara, programvara eller telekommunikationsutrustning, eller någon annan faktisk eller potentiellt skadlig, störande eller invasiv kod eller komponent; (g) på plattformen överföra eller på annat sätt tillgängliggöra några dokument innehållande information som strider mot lokal lagstiftning, inklusive lagstiftning gällande immateriella rättigheter, skattebedrägeri, olaglig vapenhandel, explosiva föremål och ämnen, narkotika och euforiska ämnen eller bekämpning av penningtvätt; dokument eller uppgifter som är olagliga att inneha enligt lokal lag; och/eller (h) bryter mot någon av användarvillkoren.

6. Försenad leverans

Leverans etc.

EasyTranslate ska så långt det är möjligt respektera överenskomna leveransfrister, med förbehåll för fall då EasyTranslate väntar på återkoppling/material från kunden. Om ingen tidsfrist har överenskommits ska uppdraget utföras i den takt som anses rimlig med hänsyn till uppdragets omfattning.

Om en tjänst ska levereras inom en viss tidsfrist eller på ett visst datum börjar tidsfristen räknas från det att EasyTranslate har tagit emot dokumentet i det rätta och slutgiltiga formatet.

7. Insättningar

I samband med beställningen av översättningstjänster kan EasyTranslate begära en förskottsbetalning eller frysa en insättning på ditt konto som motsvarar avgifterna för en eller flera [beställning(ar)]. EasyTranslate får kvitta alla utestående belopp mot de insatta medlen.

8. Beställningar och fakturering

Som registrerad användare är du välkommen att göra en onlinebeställning hos våra professionella översättare som erbjuder översättningstjänster via plattformen ("Beställning"). En användare kan betala för sin beställning genom att använda onlinebetalningssystemet (beskrivs nedan). Som en del av beställningsprocessen kommer användaren ombeds ange viss information angående användarens beställning ("Beställningsinformation").

Beställningsinformationen du fyllt i kommer automatiskt vidarebefordras till din respektive översättare. Observera att det är din skyldighet och ditt ansvar att ge din översättare information angående din översättningsuppgift varje gång du gör en beställning via plattformen. Därför bör alla specifika ordval och uttryck som du vill ska användas i översättningarna nämnas i beställningsinformationen. Kunden ansvarar helt för informationen som anges i samband med en beställning, och att denna information är uttömmande och tillräcklig. Om beställningsinformationen är felaktig så att översättaren inte kan uppfylla kraven för översättningen har översättaren rätt att avbryta översättningsuppdraget eller slutföra uppdraget efter hans/hennes bästa förmåga.

När kundens beställning har bekräftats av översättaren kommer du automatiskt att få en orderbekräftelse (”Orderbekräftelse”). Priset som anges på översättningsplattformen återspeglar det fullständiga orderbeloppet ("Orderbelopp"). Orderbeloppet består av en avgift till översättaren för översättningstjänsterna och en avgift till EasyTranslate för tillgången till plattformen och förmedlingen av översättningstjänsterna. När en orderbekräftelse har skickats till ditt konto kommer du sedan att debiteras orderbeloppet för de översättningstjänster du har beställt. Orderbeloppet betalas via en betalningsförmedlare (Stripe, jfr nedan).

Om kunden ändrar, eller gör tillägg till, en beställning efter att ett avtal har ingåtts och om dessa ändringar och/eller tillägg inte är begränsade i sin omfattning förbehåller sig EasyTranslate rätten att ändra leveranstid och/eller avgift i förhållande till förändringarna. EasyTranslate avgör självständigt om en ändring och/eller tillägg är begränsad i sin omfattning eller inte. Innan den ändrade uppgiften påbörjas ska EasyTranslate erhålla kundens bekräftelse gällande de ändrade villkoren.

Om kunden avbryter en uppgift efter att uppgiften har godtagits av EasyTranslate eller översättaren ska kunden betala hela den överenskomna avgiften om ingenting annat avtalats med EasyTranslate. EasyTranslate ska leverera allt material som redan har översatts till kunden.

9. Avgifter och betalningar

Betalningar behandlas via vår betaltjänstleverantör, [Stripe Payments UK Limited] ("Stripe"). Med Stripes betalningssystem kan du skicka betalningar säkert online genom ett antal betalningsmetoder, t.ex. kreditkort som Visa-kort, MasterCard eller American Express och via SEPA-överföringar. Observera att EasyTranslate inte har något inflytande över, eller någon koppling till, Stripe. Stripe är en oberoende entreprenör och har inte något anställnings- eller fullmaktförhållande till EasyTranslate. EasyTranslate ansvarar inte på något sätt för Stripes ageranden eller tjänst. Stripes betalningssystem används på egen risk. Det är ditt ansvar att följa alla villkor som anges av Stripe i deras användarvillkor och sekretesspolicyer. Du bekräftar att du bär fullständigt ansvar för riskerna det innebär att genomföra transaktioner via Stripes betalningssystem.

I händelse av att kunden inte kan betala med kreditkort kan EasyTranslate fakturera kunden. EasyTranslate standardbetalningsvillkor stipulerar en betalningsfrist på fjorton dagar för alla kundfakturor.

Om en betalning för en faktura inte mottas på eller före det förfallodatum som anges på fakturan är kunden skyldig att betala de förseningsavgifter och räntor som utfärdas av det oberoende inkassoföretag som EasyTranslate använder sig av. När avgifter och räntor har utfärdats av det oberoende inkassoföretaget är kunden skyldig att betala dessa avgifter till EasyTranslate, eftersom EasyTranslate debiteras dessa avgifter av tredjepartsföretag och inte kan återföra dem.

EasyTranslate anger priser exklusive moms för översättningstjänster som erbjuds på plattformen och skatter kan därmed tillkomma i enlighet med tillämplig skattelag i det land där respektive översättare är bosatt. Våra professionella översättare är själva ansvariga för att efterleva tillämplig skattelagstiftning och betala eventuella skatter inklusive moms, tilläggsavgifter, skatter på varor och tjänster och andra liknande kommunala, statliga och federala indirekta skatter eller andra källskatter och personliga inkomstskatter eller bolagsskatter som debiteras i samband med beställningen av deras respektive översättningstjänster via EasyTranslates plattform. Våra professionella översättare intygar och garanterar att de kommer att betala sådana skatter i tid och i enlighet med tillämplig skattelagstiftning. Underlåtenhet att betala sådana skatter som nämnts ovan eller att efterleva någon av bestämmelserna som anges i tillämpliga skattelagar kan innebära att en översättare inte längre får erbjuda sina översättningstjänster via EasyTranslates plattform och EasyTranslate förbehåller sig då rätten att avsluta översättarens konto hos EasyTranslate.

Användare intygar och garanterar att de kommer att betala alla relevanta avgifter och skatter i samband med en beställning, i tid. Underlåtenhet att betala de avgifter du är skyldig i anslutning till en beställning av översättningstjänster kan resultera i att din beställning via EasyTranslates plattform inte kan genomföras. EasyTranslate förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto om du inte följer betalningsvillkoren.

Betalningsinformation lagras inte av EasyTranslate och vare sig EasyTranslate eller översättaren har tillgång till denna information. Om kunden vill ändra betalningsinformationen måste kunden ange de nya betalningsuppgifter för framtida betalningar via plattformen.

Kunden får ett kvitto för varje genomförd transaktion.

Det uppskattade beloppet som visas när en översättningstjänst beställs baseras på informationen som angetts av kunden.

10. Att avbryta en beställning

Kunder kan inte avbryta en bekräftad beställning. Såvida förmildrande omständigheter inte råder kommer EasyTranslate att betala översättaren den summa översättaren är berättigad till för översättningstjänsten enligt gällande avbokningsregler, i enlighet med betalningsvillkoren.

Om en kund gjort en beställning och EasyTranslate eller översättaren av någon anledning behöver förtydligande information av kunden, är kunden införstådd med att översättningen inte påbörjas förrän sådan information mottagits.

11. Sekretesspolicy

EasyTranslate respekterar din integritet och åtar sig att skydda den information du delar med oss. Vår policy och vilken typ av information vi samlar in beskrivs i vår . För att få tillgång till och använda plattformen måste du först läsa och godkänna EasyTranslates .

12. Sekretess

EasyTranslate behandlar all information och alla uppgifter som mottagits från kunden som konfidentiell information och föreskriver sina underleverantörer samma skyldighet att skydda kundens integritet.

Kunden medger och samtycker till att (i) konfidentiell information om EasyTranslate som avslöjas för kunden i samband med leveransen av en produkt eller tjänst ska betraktas som EasyTranslates egendom och (ii) att hålla sådan information konfidentiell och inte avslöja den för någon tredje part, såvida inte konfidentiell information i någon mån måste avslöjas enligt tillämplig lag, i vilket fall kunden i fråga (a) så långt det är möjligt samtycker till att informera EasyTranslate skriftligen om den information som ska avslöjas och omständigheterna under vilka avslöjandet påstås vara nödvändigt, så långt innan ett sådant avslöjande måste göras som möjligt, och att (b) vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika och begränsa avslöjandet.

EasyTranslate har rätt att hänvisa till det faktum att kunden är kund hos EasyTranslate, som en del av EasyTranslates allmänna marknadsföringsaktiviteter, (t.ex. genom att använda din logotyp etc.) samt att använda leveransen i marknadsföringssyfte utan att betala några avgifter till kunden.

13. Immateriella rättigheter

Plattformen och innehållet på plattformen och alla därtill hänförliga immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, uppfinningar, varumärken, handelsnamn, servicemärken, upphovsrättsskyddat material och patent, oavsett om dessa är registrerade eller kan registreras eller inte (nedan gemensamt kallade ”Immateriell egendom”) ägs av och/eller licensieras till EasyTranslate.

I den utsträckning en kund väljer att lämna feedback, kommentarer eller förslag ("Feedback") till EasyTranslate, förbehåller sig EasyTranslate en exklusiv, royaltyfri och oåterkallelig rätt att införliva den feedback vi får av kunder angående någon av EasyTranslates nuvarande eller framtida produkter, tekniker eller tjänster utan kundens förhandsgodkännande. All feedback ska anses vara icke-konfidentiell. EasyTranslate förbehåller sig också rätten att använda feedback som marknadsförings-/reklammaterial utan kundens föregående godkännande.

14. Varumärken och handelsnamn

”EasyTranslate” och samtliga märken och logotyper och alla andra immaterialrättsligt skyddade identifierare som används av EasyTranslate på plattformen är varumärken och/eller handelsnamn för EasyTranslate, oavsett om de är registrerade eller inte. Alla andra varumärken, servicemärken, handelsnamn och logotyper som kan visas på plattformen tillhör deras respektive ägare. Inga rättigheter till EasyTranslates eller tredje parters varumärkesrelaterade egendom beviljas, och du har därför inte rätt att använda några av EasyTranslates eller tredje parters varumärken.

15. Länkar till EasyTranslates plattform och tredjepartsplattformar

Vi välkomnar länkar till vilken sida som helst på vår plattform. Du får lov att upprätta en hypertextlänk till plattformen så länge länken inte anger eller antyder att EasyTranslate har någon koppling till, eller godkänner, din plattform, dina produkter och/eller dina tjänster. Du får inte länka till vår plattform från en plattform som du inte äger eller inte har tillstånd att använda.

Vissa länkar som tillhandahålls på vår plattform leder till plattformar eller tjänster som EasyTranslate inte ansvarar för. Dessa länkar till plattformar och tjänster tillhandahålls endast för att underlätta för dig. Dessa länkade plattformar och tjänster är inte kopplade till EasyTranslate och EasyTranslate ansvarar inte för att sådana externa plattformar eller tjänster finns tillgängliga och stöder inte, och ansvarar inte för innehållsannonsering, produkter eller annan information från, eller som finns tillgänglig på, sådana länkade plattformar och hemsidor, eller några länkar som finns på länkade plattformar eller hemsidor. Din användning av sådana plattformar och tjänster, din konsumtion av sådant innehåll och ditt samarbete med sådana tredje parter sker på din egen risk och bekostnad. EasyTranslate förbehåller sig rätten att radera vilken länk som helst, när som helst. Du medger vidare, och samtycker till, att EasyTranslate inte har något direkt eller indirekt ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av, eller i samband med, användningen av tjänster, innehåll, produkter eller annat tillgängligt material på, eller via, sådana länkade plattformar eller resurser.

16. Tillgänglighet

Plattformens tillgänglighet och funktionalitet beror på olika faktorer, såsom kommunikationsnätverk, programvara, hårdvara och EasyTranslates tjänsteleverantörer och entreprenörer. EasyTranslate kan inte garantera att plattformen alltid kommer att fungera utan störningar eller avbrott, eller att den är fullständigt skyddad mot obehörig åtkomst och alltid kommer fungera felfritt.

17. Ändringar av plattformen

EasyTranslate förbehåller sig rätten att modifiera, ändra, korrigera, förbättra, eller tillfälligt eller permanent lägga ner denna plattform när som helst, utan varsel. Du godkänner och accepterar att EasyTranslate inte kan hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller nedläggning av denna plattform eller det innehåll som ingår i den.

18. Ansvarsfriskrivning

EasyTranslate är enbart en leverantör av de översättningstjänster som erbjuds via plattformen.

EasyTranslate ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador som en vilseledande översättning kan orsaka.

Dessutom tar EasyTranslate inget ansvar för huruvida innehållet i översättningar är lagenligt.

EasyTranslate ansvarar inte för några eventuella ekonomiska förluster kunden eller någon annan person drabbas av, inklusive förlorad egendom, till följd av, eller i samband med, användningen av plattformen, jfr. avsnitt 17 och 18.

EasyTranslate ansvarar för utförandet av de kontrakterade tjänsterna. Detta innebär att alla anspråk och klagomål relaterade till din översättning måste riktas till oss, till exempel i samband med förseningar, annulleringar, konkurs, stöld eller skada, samt bristfällig efterlevnad av nationella lagar, offentliga regler (inklusive, utan begränsning till gällande skatteregler) eller andra regler relaterade till översättningstjänsterna etc.

Således garanterar EasyTranslate inte att plattformen är, eller kommer att vara, säker, korrekt, komplett, oavbruten, felfri eller fri från virus, defekter eller andra skadliga komponenter eller programrelaterade begränsningar. EasyTranslate utfäster inga garantier eller villkor beträffande användningen av plattformen, inklusive men inte begränsat till plattformens tillgänglighet, tillförlitlighet eller kvalitet. EasyTranslate ansvarar inte för några fel eller misstag relaterade till innehåll eller information som visas på plattformen.

EasyTranslate garanterar inte sådana översättningstjänsters existens, omfattning eller regelefterlevnad. EasyTranslate frånsäger sig allt ansvar för produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon annan person eller enhet än EasyTranslate. EasyTranslate bär inget ansvar för något samarbete med tredjepartstjänsteleverantörer eller någon tjänst och/eller något innehåll som tillhandahålls av en tredje part.

Professionella översättare är oberoende entreprenörer och ska inte betraktas som anställda, ombud, eller samarbetspartners i relation till EasyTranslate. Översättare får inte binda eller försöka binda EasyTranslate till något avtal.

19. Ansvarsbegränsning

I den mån det är juridiskt tillåtet är EasyTranslate inte ansvarigt för några skador, inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, straffbara och oavsiktligt orsakade skador eller följdskador av något slag (inklusive, utan begränsning till förlust av goodwill, vinst eller data) som skulle kunna uppstå till följd av din användning av plattformen, EasyTranslates tjänster och/eller ditt utförande av några översättningstjänster.

20. Force Majeure

EasyTranslate kan inte, under några omständigheter, hållas ansvarigt för att ha misslyckats med att fullfölja sina skyldigheter om fullföljandet av dessa skyldigheter direkt eller indirekt omöjliggörs av force majeure ("större krafter"), krafter utanför företagets kontroll, inklusive, utan begränsning, strejker, arbetsstopp, olyckor, krigshandlingar eller terrorism, civila eller militära störningar, kärnkrafts- eller naturkatastrofer eller på grund av avbrott, förluster eller funktionsstörningar avseende verktyg, kommunikationsverktyg eller datortjänster (mjukvara och hårdvara); EasyTranslate ska dock vidta rimliga åtgärder i överensstämmelse med vedertagen praxis inom översättningsbranschen för att återuppta normal drift snarast möjligt, med hänsyn till de rådande omständigheterna.

21. Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla EasyTranslate skadeslöst från, och för, alla anspråk, skadeståndskrav, skyldigheter, förluster, skulder, kostnader och utgifter som uppstår till följd av: (i) din användning av EasyTranslates plattform; (ii) att du överträder någon bestämmelse i dessa användarvillkor; (iii) att du kränker en tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning till sådan tredje parts immateriella rättigheter eller integritetsrätt, i samband med din användning av plattformen; och/eller (iv) skador av något som helst slag, oavsett om det rör sig om direkta, indirekta, speciella eller efterföljande skador du orsakar någon tredje part i samband med din användning av plattformen.

22. Ändringar av användarvillkoren

EasyTranslate förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren då och då, så var god och besök denna sida ofta. I händelse av att några väsentliga förändringar implementeras kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att informera om detta via plattformen och/eller så kommer vi skicka ett e-postmeddelande till dig (om du informerat oss om din e-postadress) angående sådana förändringar. I händelse av att användarvillkoren måste ändras för att uppfylla rättsliga krav kan ändringarna träda i kraft omedelbart, eller enligt lagstadgade krav, och utan att dessa ändringar kommuniceras i förväg.

23. Uppsägning

Du kan avsluta ditt EasyTranslate-konto när som helst. Observera att alla abonnemang omfattas av en 30 dagars uppsägningstid (räknat från det att den aktuella prenumerationsperioden löper ut).

Din prenumeration kommer automatiskt att förnyas under en efterföljande period av samma längd som den ursprungliga perioden, såvida inte någon av parterna skriftligen säger upp abonnemanget minst (30) dagar innan den aktuella perioden löper ut.

EasyTranslate kan säga upp din prenumeration med 30 dagars varsel (i slutet av månaden).

EasyTranslate förbehåller sig rätten att blockera din åtkomst till plattformen och/eller tillfälligt eller permanent begränsa din åtkomst till plattformen, efter eget gottfinnande, i tillägg till andra eventuella åtgärder som kan vara aktuella för EasyTranslate att vidta i enlighet med tillämplig lag. Sådana åtgärder kan komma att vidtas av EasyTranslate, till exempel om EasyTranslate anser att du på något sätt har brutit mot användarvillkoren. Dessutom kan EasyTranslate när som helst, efter eget gottfinnande, lägga ner plattformen eller någon del av plattformen, tillfälligt eller permanent, utan att meddela detta i förväg. Du godkänner och medger att EasyTranslate inte bär något ansvar för eventuell förlust av data om plattformen skulle upphöra att existera. Bestämmelserna i dessa användarvillkor skall fortsätta äga giltighet även efter att dessa användarvillkor upphört.

24. Annonser

EasyTranslate kan komma att visa annonser från tredje parter. Observera att EasyTranslate inte gör några garantier eller utfästelser rörande sådana annonser när EasyTranslate styr över sådana annonser. All information som finns i sådana annonser tillhör endast annonsörerna. EasyTranslate ansvarar inte för skador eller förluster som orsakats dig till följd av, eller i samband med, sådan annonsering.

25. Tillämplig lag och behörig domstol

Användarvillkoren regleras av, och ska tolkas, i enlighet med dansk lag. Alla eventuella tvister som uppstår i anslutning till din användning av EasyTranslates plattform och/eller tjänster ska avgöras av distriktsdomstolen i Köpenhamn (på danska: Københavns Byret) i enlighet med dansk lag.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller otillämplig av en domstol med behörig jurisdiktion kan en sådan bestämmelse ändras av en sådan domstol i enlighet med lagstadgade krav, varpå bestämmelsen åter träder i kraft och tillämpas i förändrad form. Alla andra villkor i dessa användarvillkor fortsätter gälla och ska tolkas med hänsyn till den modifierade bestämmelsen.

EasyTranslate förbehåller sig rätten att tilldela eller överföra rättigheterna som beskrivs i dessa användarvillkor utan begränsning och utan att kommunicera detta.

26. För information, frågor eller för att anmäla fel, var god kontakta:

Om du har några frågor angående användarvillkoren är du alltid välkommen att kontakta kundtjänsten via den så kommer vi försöka svara inom en rimlig tid.

27. Information om klagomål

Kunder som inte är nöjda med EasyTranslates tjänster är alltid välkomna att kontakta vår kundtjänst via www.easytranslate.com. Klagomålet ska innehålla en detaljerad beskrivning av anledningen till missnöjet. EasyTranslate återkommer med ett svar till kunden inom en rimlig tid.

Om EasyTranslate anser att ett klagomål är rimligt kommer EasyTranslate, så långt det är möjligt, att vidta rimliga åtgärder baserat på klagomålet och kommer ändra den tillhandahållna tjänsten.

Vid korrekt korrigering och/eller åtgärd kan kunden inte göra anspråk på andra åtgärder på grund av försummelse. Proportionerliga prissänkningar beviljas endast vid väsentliga fel som EasyTranslate har valt att inte korrigera och/eller åtgärda.

Att ett klagomål lämnats in innebär inte under några omständigheter att kunden är befriad från sin betalningsskyldighet.

Detta är en översättning av våra ursprungliga villkor, som är på engelska och som utgör det officiella, rättsligt bindande, avtalet. Få tillgång till dessa här.

Senaste uppdatering 7 April 2021