G2 Fall 2023 Reports - 4 badges

Lokalisering

Upptäck de mest effektiva lokaliseringstjänsterna och öppna upp ditt företag för nya marknader.

  • Lokaliseringstjänster av högsta kvalitet
  • Snabb och enkel leverans
  • Personlig service

or

hero.png
När översättning inte räcker

Översättning och lokalisering

En översättning bör lokaliseras. Att enbart översätta ett innehåll ord för ord kan leda till allvarliga konsekvenser för ditt företag eftersom du då riskerar att inte tilltala dina målgrupper. Lokalisering är därför en viktig del av översättning eftersom det hjälper dig nå en specifik målgrupp.

Lokalisering går ut på att anpassa din text till en specifik marknad och kultur. Det innebär att kulturella och språkliga skillnader beaktas under översättningsprocessen för att se till att materialet uppfattas som inhemskt av användaren.

section1.png
Köpbeteenden avgörs av språk

Lokalisering leder till globalisering

En vanlig missuppfattning är att man inte behöver översätta sin hemsida eftersom man föreställer sig att alla ändå talar engelska.

Engelska är internets främsta språk. Att bara förlita sig på engelska räcker dock inte när man riktar sig till nya marknader. Studier har visat att kunder föredrar sitt eget modersmål när de ska handla någonting, till och med i länder där man generellt pratar perfekt engelska. Folk föredrar helt enkelt att köpa produkter på sitt eget språk.

Dessutom tycker 56% av internetanvändare att det är viktigare att få information på det egna språket än att priset är lågt. Slutligen väljer 9 av 10 internetanvändare alltid att visa en hemsida på sitt modersmål om alternativet finns enligt en undersökning som genomfördes av Europeiska kommissionen.

Genom att lokalisera ditt material tar du hänsyn till alla dessa faktorer och ser till att din målgrupp tilltalas på rätt sätt. Att anpassa ditt innehåll till kunders modersmål och kultur är en förutsättning för att lyckas omvandla ditt lokala företag till en global verksamhet.

Optimal avkastning förväntas

Lokalisering ökar försäljning

Genom att lokalisera ditt innehåll och ditt material till flera språk kan du påverka din försäljning kraftigt. Det kommer inte bara att öka din globala räckvidd, utan det kommer också att öka antalet genomförda köp på din hemsida. Enligt studier kan du öka försäljningen på din hemsida med cirka 70% om den översätts till lokala språk.

Dessutom visade en undersökning utförd av Common Sense Advisory att företag som har översatt sin hemsida och tagit hänsyn till lokalisering har en 1,5 gånger så hög sannolikhet att åstadkomma en vinstökning. För Fortune 500-företag är sannolikheten att intäkter ökar 2,04 gånger så hög.

Sammantaget är den potentiella avkastningen på att investera i lokalisering enorm, vilket innebär att du inte längre kan ignorera de potentiella vinster detta kan generera för ditt företag. Om global expansion är en del av din plan är lokalisering en nödvändig investering.

section3.png
De stora vinsterna

Viktiga fördelar med lokalisering

Att lokalisera ditt innehåll kan innebära en rad fördelar för ditt företag. Du talar inte bara kundens/konsumentens språk, du etablerar också ditt varumärkes trovärdighet och bygger förtroende. Dessutom kommer du att öka din försäljning, förbättra den sammantagna användarupplevelsen och samtidigt förbättra din SEO (Search Engine Optimization).

Att lokalisera ditt innehåll och material säkerställer att ingenting felkommuniceras i översättningen och användaren kommer därmed uppleva en större samhörighet med ditt varumärke.

icons-03.png

Skapar förtroende

icons-02.png

Ökar försäljning

icons-01.png

Förbättrar användarupplevelsen

Vad säger användare om EasyTranslate

Lauri-Peltonen.png
Lauri Peltonen, POWER

"Det bästa med EasyTranslates tjänster är att de kan användas av flera personer samtidigt och att de gör det enkelt att hantera projekt."

G2 Fall 2023 Reports - 4.5 star rating

Högt betyg bland lag som ditt