g2-winter-22-01.png

Termbank

Termbankene våre hjelper deg med å nå ut globalt med konsistente oversettelser

  • Profesjonell oversettelse av høy kvalitet
  • Rask og enkel levering
  • Personlig assistanse

or

glossary hero.png

Hva er en termbank?

En termbank sikrer at man tar hensyn til dine stilistiske preferanser i alle prosjektene dine, slik at ordlyden er konsistent på alle språk. Med termbanken kan du dele dine foretrukne termer og øke ensartetheten på tvers av alle prosjektene dine. Dette verktøyet er den viktigste ressursen for håndtering av termer og er vanligvis en samling av bransjespesifikke og produktrelaterte termer som er spesifikke for deg og ditt varemerke. Termbanken er din egen tilpassede ordliste, som fungerer som veiledning for oversetterne som arbeider på prosjektene dine.

section1.png
section2.png

Bygg din egen database

Ofte kan ord ha flere forskjellige betydninger. Disse kan gjøre oversettelsesprosessen mer kompleks, tidkrevende og kostbar, siden oversetteren må bruke tid på å finne den korrekte termen som skal brukes i oversettelsen. Det er viktig å velge det riktige ordet for å kunne kommunisere tydelig.

Det er her termbanken kommer til unnsetning! Bruk termbanken din til å bygge opp en database med termer som forhindrer tvetydighet og inkonsistens i oversettelser. Dette hjelper deg (og oversetterne våre) med å gjenkjenne din terminologi og kontrollere at de korrekte termene blir brukt for ditt spesifikke materiale og i den riktige sammenhengen. Termbanken din er et ekstremt verdifullt, tilpassbart verktøy som sikrer at oversettelsesprosjektene dine opprettholder den høye standarden som virksomheten din krever.

Raskere oversettelser og reduserte kostnader

Ved å ha en fullstendig og nøyaktig termbank vil du fjerne behovet for å lete etter de korrekte termene og i det lange løp redusere leveringstiden. Jo mindre tid oversetterne må bruke på å finne de riktige termene, desto raskere blir oversettelsesprosessen. Mindre tid innebærer også mindre penger, så raskere oversettelse vil resultere i lavere kostnader for prosjektene dine.

section3.png
section4.png

Kvalitet er nøkkelen

Termbanken er en viktig referanse for oversetterne våre for å sikre at arbeidet oppfyller dine forventninger. Dette, i tillegg til stilguiden og oversettelsesminnet ditt, vil forbedre konsistensen og nøyaktigheten i oversettelsene, noe som sikrer at du får oversettelser som oppfyller kvalitetskravene dine.

Termbanken din er knyttet til kontoen din og brukes på tvers av alle prosjektene dine, og du kan redigere og godkjenne termer når som helst. Termbanken din vokser og endrer seg parallelt med prosjektene dine, og blir stadig mer spesifikk for deg og varemerket ditt.