g2-winter-22-01.png

Ordbank

Vår ordbank underlättar din globala expansion genom att säkerställa att dina översättningar blir konsekventa

  • Professionella översättningar av högsta kvalitet
  • Snabb och enkel leverans
  • Personlig service

or

glossary hero.png

Vad är en ordbank?

En ordbank används för att säkerställa att vi tar hänsyn till dina stilistiska preferenser när vi översätter dina texter så att all din kommunikation – oavsett språk – präglas av samma Tone of Voice. Tala om för oss vilka uttryck och begrepp du föredrar så att all kommunikation från dig, oavsett språk, blir konsekvent. Detta verktyg är det bästa sättet att hantera terminologi och utgörs vanligtvis av en samling branschspecifika och produktrelaterade begrepp som är specifika för dig och ditt varumärke. Ordbanken är din egen anpassade ordlista som översättare kan använda sig av när de arbetar med dina projekt.

section1.png
section2.png

Bygg din egen databas

Ord kan ofta ha flera olika betydelser. Detta faktum kan göra översättningsprocessen komplex, tidskrävande och dyr, eftersom översättare ofta behöver spendera tid på att efterforska terminologi. Lämpliga ordval är en förutsättning för tydlig kommunikation.

Det är därför ordbanken är så viktig! Använd din ordbank som en databas där du samlar begrepp och minimera därmed risken för tvetydighet och diskrepanser mellan olika översättningar. Det gör det lättare för dig (och dina översättare) att känna igen terminologi och säkerställer att de korrekta begreppen för ditt specifika material används i sitt rätta sammanhang. Din ordbank är ett extremt värdefullt och anpassningsbart verktyg som säkerställer att dina översättningsprojekt lever upp till de höga standarder som råder i din bransch.

Minskad arbetstid och sänkta kostnader

Om översättaren har tillgång till en uttömmande och korrekt ordbank slipper översättaren efterforska terminologi, vilket snabbar på översättningsprocessen på lång sikt. Ju mindre tid en översättare behöver spendera på efterforskning, desto snabbare kan översättningen färdigställas. Reducerad arbetstid innebär dessutom reducerade kostnader.

section3.png
section4.png

Kvalitet är A och O

Ordbanken är ett viktigt hjälpmedel som våra översättare kan använda sig av för säkerställa att deras översättningar lever upp till dina förväntningar. Detta verktyg kommer, i kombination med din stilguide och ditt översättningsminne, förbättra dina översättningars samstämmighet och språkliga precision, vilket säkerställer att de översättningar vi levererar till dig lever upp till dina kvalitetskrav.

Din ordbank ansluts till ditt konto så att den kan användas under alla dina projekt och du kan även redigera och lägga till nya begrepp när som helst. Din ordbank växer och förändras för varje genomfört projekt och blir därmed mer och mer specifikt anpassad efter dig och ditt varumärke.