Profesjonelle tjenester for tolking

Umiddelbar tilgang til et internasjonalt nettverk av profesjonelle tolker

  • Profesjonelle tolker
  • Brukervennlig plattform
  • Personlig assistanse

hero.svg
accounts_background_hero.png
Erfarne tolker et tastetrykk unna

Profesjonell tolking

Har du behov for en tolk? Vi har det du trenger!

Den aller beste tolkeplattform gir deg tilgang til et internasjonalt nettverk med profesjonelle tolker som dekker alle bransjer og sektorer, både privat og offentlig. La vårt dedikerte leverandørteam ta hånd om dine tolkebehov - de vil sikre at du får riktig tolk til riktig jobb. Alle våre tolker har ekspertisen og erfaringen som kreves, og de er kvalifiserte til å levere tolking av ytterste kvalitet for alle oppgaver de får.

section-1-scaled.jpg
section-corona.svg
Diverse tolkeformater

Våre tolketjenester

EasyTranslate tilbyr tolketjenester som leverer det du trenger, på akkurat det språket du trenger. Hver eneste tolkeforespørsel er unik, og det kreves ulike formater avhengig av situasjonen tolking skal tas i bruk.

Dersom du har behov for andre formater kan du kontakte oss for å finne en løsning.

video.svg

Videotolking

phone.svg

Telefontolking

chat.svg

Tolking på stedet

Diverse bransjer

Bransjespesifikk tolking

Spesifikke situasjoner krever spesifikke tolkebehov. Et eksempel kan være at en person er innlagt på sykehus og er diagnostisert med en sykdom, men kan ikke snakke samme språk som legen. I denne situasjonen er det viktig at tolken kjenner til medisinsk terminologi for å gi informasjon til pasienten på hans/hennes språk. Dersom tolken ikke har den bransjespesifikke kunnskapen, og ikke er i stand til å bruke riktig terminologi, kan konsekvensene være alvorlig ettersom viktig informasjon mest sannsynlig vil gå tapt.

Hos EasyTranslate er vi stolt over å velge ut riktig tolk til riktig oppgave, og sikrer oss alltid at du får en tolk som har erfaringen og kunnskapen som kreves innen den bransjen du har et tolkebehov for.

section-3.svg

Diverse bransjer

Hos EasyTranslate er vi stolt over å velge ut riktig tolk til riktig oppgave, og sikrer oss alltid at du får en tolk som har erfaringen og kunnskapen som kreves innen den bransjen du har et tolkebehov for.

section-4-icon-1.svg
section-4-icon-2.svg
section-4-icon-3.svg
section-5.svg
Endeløs erfaring og pågående tester

Kvalifiserte tolker

Innen oversettelse er kvalitet det som betyr mest ettersom dårlig og uriktig tolking kan forårsake alvorlige konsekvenser i enhver situasjon. Derfor er kvalitet i fokus når vi ansetter tolker til vår plattform. Alle våre tolker har minimum tre års erfaring innen et bestemt spesialiseringsområde, og de blir alle nøye testet for å sikre at de kan levere tolking av høy kvalitet.

Hos EasyTranslate fokuserer vi på å levere et høyt kvalitetsnivå til våre kunder. Derfor har vi satt i gang et vurderingssystem på vår plattform som lar våre kunder rangere og vurdere ytelsen til våre tolker etter hver oppgave. På denne måten kan vi sikre at våre tolker opprettholder et høyt nivå og alltid leverer beste kvalitet.

Knirkefri bestillingsprosess

Brukervennlig plattform

Med mer enn 10 års erfaring og tilbakemeldinger fra våre kunder, kombinert med EasyTranslates kjerneverdier – alltid være innovativ – har vi bygget en brukervennlig plattform etter kundens behov. Få tilgang til en nyskapende og intuitiv plattform som umiddelbart skaper en forbindelse mellom deg og tolker, og som samtidig lar deg håndtere dine prosjekter på en enkel måte.

Gjennom vår plattform kan du kommunisere med kontaktpersonen din hos EasyTranslate. Dette sikrer firmaet ditt en effektiv opplevelse av høy kvalitet. I tillegg har vi skapt en bestillingsprosess som gir våre kunder en knirkefri opplevelse gjennom automatisering. Dette gjør prosessen mindre komplisert og møter dine personlige behov. Med et tastetrykk og støtte fra et menneskelig team, vil dette spare ditt firma for verdifull tid og ressurser.

section-6.jpg
section-8.svg
App for tolketjenester

EasyTalq

Last ned vår app for tolketjenester, EasyTalq, og få direkte tilgang til et internasjonalt nettverk av profesjonelle tolker – kun ett tastetrykk unna. EasyTalq lar deg holde digitale tolkemøter når som helst, hvor som helst, mens du sparer både tid og penger. Du kan til og med ta opp og arkivere dine tolkemøter, og få tilgang til dem når du har behov for det.

Du kan umiddelbart bestille din tolk med EasyTalq, og avholde eksterne møter. Den gir deg tilgang til å utføre søk etter tilgjengelige tolkere og ta kontakt med dine foretrukne tolkere når du trenger hjelp. I tillegg gir appen deg en oversikt over tilgjengelige tolker, deres kompetanse og kompetanseområder slik at du enkelt kan håndtere dine tolkeprosjekter fra én enkel app.