Personvernerklæring

1. INNLEDNING

1.1 Denne personvernerklæringen er ment å gi deg informasjon om hvordan EasyTranslate A/S Bygmestervej 10 2TH, 2400 København, CVR DK33240562 («EasyTranslate», «vi», «oss», «vår») samler inn og behandler de personopplysningene som du har gitt oss, eller som vi har samlet inn fra deg.

1.2 Vi behandler bare personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning som vi er underlagt, inkludert Personvernforordningen 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (heretter kalt «GDPR») og den danske databeskyttelsesloven nr. 502 av 23. mai 2018 som supplerer GDPR, eventuelle endringer til disse og annen lovgivning som supplerer disse.

1.3 EasyTranslate er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger i de situasjonene som omtales nedenfor. Du kan ta kontakt med EasyTranslate ved å sende en e-post til.

1.4 EasyTranslate kan også fungere som databehandler for våre kunder i enkelte tilfeller. For mer informasjon, se avsnitt 8 nedenfor.

1.5 Vi bruker tredjepartsleverandører som er direkte kontraktspart med deg. Apper og nettsteder som tilbys av tredjeparter er underlagt vilkår, betingelser og personvernerklæringer som ikke er under EasyTranslates kontroll, og EasyTranslate er ikke behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i slike apper eller på slike nettsteder. Dette gjelder også tredjeparter som er knyttet til eller på annen måte markedsført på nettstedet vårt. Vi har ikke sjekket og godkjent innholdet i tredjepartsapper eller -nettsteder eller vilkårene, betingelsene eller personvernerklæringen som regulerer bruken av tredjepartsapper eller -nettsteder, og vi har ikke noe ansvar for tredjepartsapper eller -nettsteder som du registrerer deg på og bruker i forbindelse med tjenestene våre. Vi anbefaler at du nøye gjennomgår og vurderer vilkår og personvernerklæringer som tilbys av tredjeparter før du bruker disse appene eller nettstedene, inkludert å gi dem personopplysningene de krever.

EASYTRANSLATE SOM BEHANDLINGSANSVARLIG.

2. DATAENE VI SAMLER INN, FORMÅLET MED DETTE OG DET JURIDISKE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du bruker nettstedet vårt, samler vi inn personopplysninger om deg, inkludert henvisnings-URL, nettlesertype, søkeord som er brukt og annen brukeratferd på nettstedet vårt, IP-adressen din inkludert nettverksposisjon og informasjon om datamaskinen din, dato og klokkeslett for besøket ditt.

2.1.1 Formålet med behandlingen er å optimalisere brukeropplevelsen, våre digitale tjenester og applikasjoner, og å markedsføre våre tjenester til deg.

2.1.2 Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger følger artikkel 6 (1) (f) (berettiget interesse) i GDPR.

2.1.3 Vi samler inn data automatisk ved hjelp av informasjonskapsler. Vår bruk av informasjonskapsler annet enn teknisk nødvendige informasjonskapsler er underlagt forhåndssamtykke fra deg. Informasjonen blir ikke brukt til å identifisere deg. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Du kan trekke tilbake eller endre ditt samtykke ved å si nei til informasjonskapsler under «Samtykkeinnstillinger» eller ved å blokkere informasjonskapsler i nettleseren din.

2.2 Når du registrerer deg for direkte markedsføring/nyhetsbrev, samler vi inn personopplysninger om deg, inkludert din kontaktinformasjon, søkeord som er brukt og annen brukeratferd, IP-adressen din inkludert nettverksposisjon og informasjon om datamaskinen din, dato og klokkeslett for besøket ditt.

2.2.1 Formålet med behandling er å kunne sende deg direkte markedsføring/nyhetsbrev som du registrert deg for. Formålet med behandlingen er også å optimalisere din opplevelse av direkte markedsføring, og dermed har vi en berettiget interesse i behandlingen.

2.2.2 Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger følger artikkel 6 (1) (f) (berettiget interesse) i GDPR.

2.3 Når du kommuniserer med oss via e-post eller bruker chatfunksjonen på nettsiden vår, kan vi samle inn data om din identitet, slik som navn og e-postadresse og de opplysningene du oppga da du kontaktet oss.

2.3.1 Formålet med behandlingen er å kunne svare på spørsmålene dine, behandle forespørselen din, tilby deg generell støtte og svare på annen kommunikasjon.

2.3.2 Denne behandlingen er nødvendig for å kunne følge vår berettigede interesse av å kommunisere med deg og svare på dine spørsmål og andre forespørsler. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger følger artikkel 6 (1) (f) (berettiget interesse) i GDPR.

2.4 Når du bestiller en oversettelse, samler vi inn personopplysninger om deg, inkludert dine kontaktopplysninger, profesjonell informasjon og faktureringsopplysninger. Vi samler videre inn informasjon om dine kjøp.

2.4.1 Formålet med behandlingen er å kunne utføre tjenesten(e) som du har bedt om. Vi bruker opplysningene dine for å kunne opprette og administrere bestillingen din, for å kommunisere med deg og hjelpe deg med bestillingen, og for å kunne fakturere deg. Vi samler videre inn informasjon for å tilpasse opplevelsen din. Formålet med behandlingen er å kunne oppfylle avtalen vår, og følge våre berettigede interesser for å optimalisere din kundeopplevelse. Vi behandler også informasjonen for å overholde våre juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende skatte- og bokføringslovgivning.

2.4.2 Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger følger artikkel 6 (1) (b) (oppfyllelse av avtale), (c) (rettslig forpliktelse) og (f) (berettigede interesser) i GDPR.

2.4.3 Vi vil samle inn personopplysningene direkte fra deg.

2.5 Når du abonnerer på plattformen, samler vi inn personopplysninger om deg, inkludert dine kontaktopplysninger, profesjonell informasjon og faktureringsopplysninger. Vi samler videre inn informasjon om dine kjøp. Betalingsopplysningene dine administreres av Stripe, som fungerer som en tredjeparts behandlingsansvarlig. Vi henviser til Stripesfor mer informasjon om deres behandling av personopplysningene dine.

2.5.1 Formålet med behandlingen er å kunne utføre tjenesten(e) som du har bedt om. Vi bruker opplysningene dine for å kunne opprette og administrere bestillingen din, for å kommunisere med deg og hjelpe deg med bestillingen, for å opprette og administrere plattformkontoen din, for å hjelpe deg med bruken av plattformen, og for å kunne fakturere deg. Vi samler videre inn informasjon for å tilpasse opplevelsen din. Formålet med behandlingen er å kunne oppfylle avtalen vår, og det er i vår berettigede interesse å optimalisere din kundeopplevelse. Vi behandler også informasjonen for å overholde våre juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende skatte- og bokføringslovgivning.

2.5.2 Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger følger artikkel 6 (1) (b) (oppfyllelse av avtale), (c) (rettslig forpliktelse) og (f) (berettigede interesser) i GDPR.

2.5.3 Vi vil samle inn personopplysningene direkte fra deg.

2.6 Når du som abonnent av plattformen benytter deg av verktøyene og tjenestene for oversettelse som er tilgjengelige på plattformen, inkludert AI og maskinoversettelse og verktøy for innholdsgenerering, drifting av materiale før og under oversettelse, innkjøp av eksterne oversettere osv., vil vi fungere som databehandler for deg. For mer informasjon, se avsnitt 8 nedenfor.

2.7 Når du som abonnent av plattformen benytter deg av andre tilgjengelige funksjoner, vil vi fungere som behandlingsansvarlig. Dette inkluderer:

2.7.1 Når du bruker chatfunksjonen til å kommunisere med eksterne oversettere som du har hentet gjennom plattformen, vil vi behandle navn og kontaktopplysninger samt innholdet i kommunikasjonen kun for å gi deg og den eksterne oversetteren muligheten til å kommunisere gjennom plattformen. Vi kan få tilgang til kommunikasjonen for å sikre at tidsfrister som er avtalt mellom deg og eksterne oversettere overholdes, og generelt for å sikre rettidig og korrekt levering. Vi vil ikke få tilgang til eller behandle innholdet i kommunikasjonen din for andre formål enn å tilby tjenesten og for å sikre samsvar med våre retningslinjer for bruk av plattformen. Du oppfordres til å begrense inkluderingen av personopplysninger i kommunikasjonen til det som er nødvendig for formålet. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er å kunne oppfylle vår avtale og å følge vår berettigede interesse av å overvåke overholdelsen av avtaler og våre retningslinjer jf. artikkel 6 (1) (b) (oppfyllelse av avtale) og (f) (berettigede interesser) i GDPR.

2.7.2 Hvis du skriver anmeldelser eller benytter deg av muligheten til å vurdere tilfredsheten din og din generelle erfaring med en ekstern oversetter, vil vi behandle anmeldelsen eller vurderingen din for å gjøre den tilgjengelig for andre brukere av plattformen, for åpenhetsformål og for vår generelle overvåkning og kvalitetsvurdering for å opprettholde et høyt kvalitetsnivå blant de eksterne oversetterne som bruker plattformen. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse av å sikre åpenhet og kvalitet jfr. artikkel 6 (1) (b) (oppfyllelse av avtale) og (f) (berettigede interesser) i GDPR.

2.7.3 På forespørsel fra deg eller den eksterne oversetteren kan vi bistå med å løse tvister mellom deg, inkludert med tanke på kvaliteten på oversettelsen. I så fall vil vi behandle din identitet, avtalen du har inngått med den eksterne oversetteren og innholdet i oversettelsen for å evaluere kvaliteten og for å mekle og søke å løse tvisten mellom deg og den eksterne oversetteren. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å bistå brukerne våre med å løse tvister jfr. artikkel 6 (1) (f) i GDPR.

2.7.4 For å sikre og opprettholde et høyt kvalitetsnivå blant de eksterne oversetterne som er tilgjengelige på plattformen, kan vi fra tid til annen få tilgang til oversettelser utført av en eller flere spesifikke oversettere. Dette kan inkludere oversettelser utført for deg. Vi gjør dette kun for å evaluere kvaliteten på oversettelsen og har ingen intensjon eller hensikt om å behandle noen personopplysninger som er inkludert i oversettelsen. Det juridiske grunnlaget er vår berettigede interesse av å opprettholde et høyt kvalitetsnivå jfr. artikkel 6 (1) (f) i GDPR.

3. UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

3.1 Dine personopplysninger blir utlevert til tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av EasyTranslate, og de fungerer derfor som våre databehandlere. Vi bruker tredjeparter for kundestøtte, administrasjon av kundeforhold, e-postmarkedsføring, fakturering, webanalyse, forretningsanalyse og som hostingleverandør. Vi kan også bruke tredjepartsoversettere for å hjelpe oss med å utføre oversettelsestjenesten(e) du har bedt om fra oss eller for spesifikke eller generelle kvalitetsvurderinger. Vi har inngått databehandlingsavtaler som er i samsvar med artikkel 28 i GDPR med alle våre databehandlere for å sikre at slike databehandlere iverksetter egnede organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak på en slik måte at behandlingen oppfyller kravene i GDPR og sikrer beskyttelse av dine rettigheter.

4. OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJELAND

4.1 Noen av databehandlerne våre, Twilio (Aircall) og HubSpot, holder til i USA. Vi bruker også eksterne oversettere som kan være etablert i et land utenfor EU/EØS. De passende sikkerhetstiltakene for å overføre personopplysninger til USA eller andre land utenfor EU/EØS som ikke anses av EU-kommisjonen å gi et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, sikres av EU-kommisjonens standardkontraktklausuler (artikkel 46 i GDPR). Du kan be om dokumentasjon for dette ved å sende oss en e-post til.

Vær også oppmerksom på at personopplysningene dine også kan overføres til et land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) gjennom vår bruk av informasjonskapsler på nettstedet. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

5. DINE RETTIGHETER

5.1 Under visse omstendigheter har du en rekke rettigheter med henblikk på vår behandling av personopplysningene dine.

5.2 Hvis du vil gjøre bruk av rettighetene dine, kan du ta kontakt med EasyTranslate ved å sende en e-post til.

5.3 Vær oppmerksom på at innstillingene for plattformkontoen din gir deg full kontroll over dataene dine. Her kan du se, redigere, eksportere og slette dataene dine, bare med et tastetrykk.

5.4 Rett til innsyn fra den registrerte

5.4.1 Du har rett til å be om tilgang til dine personopplysninger. Dette gjør at du kan motta en kopi av personopplysningene som vi har om deg, og kontrollere at vi behandler dem lovlig

5.5 Rett til korreksjon

5.5.1 Du har rett til å be om korreksjon av personopplysninger som vi har om deg. Hvis du blir klar over at personopplysningene vi behandler er unøyaktige, oppfordrer vi deg til å kontakte oss skriftlig, slik at du kan få korrigert ufullstendig eller unøyaktig informasjon som vi har om deg.

5.6 Rett til sletting («rett til å bli glemt»)

5.6.1 Du kan ha rett til å be om sletting av personopplysningene dine. Dette gjør at du kan be oss om å slette eller fjerne personopplysninger der det ikke finnes noen god grunn til at vi fortsetter å behandle dem. I den grad fortsatt behandling av dine personopplysninger er nødvendig, for eksempel for at vi skal kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for at juridiske krav skal etableres, håndheves eller forsvares, er vi ikke pålagt å slette personopplysningene dine.

5.7 Rett til begrensning av behandlingen

5.7.1 Du kan ha rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysningene dine slik at den kun består av lagring. Dette gjør at du kan be oss om å stanse behandlingen av personopplysninger om deg, for eksempel hvis du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten eller årsaken til behandlingen av dem.

5.8 Rett til dataportabilitet

5.8.1 Du kan ha rett til å innhente personopplysninger som du har gitt til oss, i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format og har rett til å be om overføring av disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

5.9 Rett til innvending

5.9.1 Du har når som helst rett til å nekte oss å behandle dine personopplysninger i forbindelse med vår direkte markedsføring overfor deg.

5.9.2 Videre har du når som helst rett til å nekte oss å behandle personopplysningene dine, av grunner knyttet til ditt personlige liv, der vi er avhengige av en berettiget interesse som juridisk grunnlag for behandling, jfr. avsnitt 2.

5.10 Rett til å trekke tilbake samtykke

5.11 Du har rett til å trekke tilbake et samtykke som du har gitt til oss i at vi kan behandle personopplysningene dine. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som står oppgitt nedenfor. For informasjonskapsler kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å endre innstillingene dine.

5.12 Rett til å klage

5.13 Du har rett til å klage på EasyTranslates behandling av dine personopplysninger. En klage kan sendes til det danske Datatilsynet påeller en annen tilsynsmyndighet i ditt land.

6. DATALAGRING

6.1 Personopplysningene som er lagret basert på din brukeratferd på nettstedet vårt, slettes senest i henhold til våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner.

6.2 Personopplysninger om deg som samles inn når du bestiller en oversettelse eller abonnerer på plattformen, vil bli lagret for inneværende år pluss fem år.

6.3 Personopplysninger om deg som samles inn når du registrerer deg på vår plattform, vil bli lagret frem til du sletter kontoen din eller har vært inaktiv i 1 år.

6.4 Vi forbeholder oss videre retten til å lagre dine personopplysninger i lengre tid dersom det anses som nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

7. DATASIKKERHET

7.1 Vi har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endringer, utlevering uten autorisasjon eller misbruk av, eller tilgang til personopplysninger som overføres, lagres eller på annen måte behandles.

7.2 Vi har gitt begrenset tilgang til dine personopplysninger for ansatte og leverandører som har et relevant og rimelig, berettiget behov for å få tilgang til personopplysningene dine for å kunne utføre sitt arbeid.

8. EASYTRANSLATE SOM DATABEHANDLER

8.1 Under utførelsen av oversettelsesoppgaver fungerer EasyTranslate som databehandler for kundene dersom dokumentet som oversettes inneholder personopplysninger. Vi fungerer også som databehandler i leveringen av verktøy og tjenester for oversettelse som er tilgjengelige på plattformen, inkludert AI og maskinoversettelse og verktøy for innholdsgenerering, drifting av materiale før og under oversettelse, innkjøp av eksterne oversettere osv. For en detaljert beskrivelse av EasyTranslates rolle og ansvar som databehandler, se Databehandlingsavtalen (DPA). Du finner EasyTranslates DPA her.

EasyTranslate oppfordrer deg, den behandlingsansvarlige, til å anonymisere filer før du overfører dem til EasyTranslate for å minimere overføringen av personopplysninger (Dataminimering, artikkel 5 i GDPR).

9. KONTAKTINFORMASJON

9.1 Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, kan du sende oss en e-post til.

10. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

10.1 Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen; den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på nettstedet vårt.

10.2 Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 3. mai 2023.