PERSONVERNERKLÆRING

1. INNLEDNING

1.1 Denne personvernerklæringen er ment å gi deg informasjon om hvordan EasyTranslate A/S Bygmestervej 10 2TH, 2400 København, CVR DK33240562 («EasyTranslate», «vi», «oss», «vår») samler inn og behandler de personopplysningene som du har gitt oss, eller som vi har samlet inn fra deg.

1.2 Vi behandler bare personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning som vi er underlagt, inkludert Personvernforordningen 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (heretter kalt «GDPR») og den danske databeskyttelsesloven nr. 502 av 23. mai 2018 som supplerer GDPR, eventuelle endringer til disse og annen lovgivning som supplerer disse.

1.3 EasyTranslate er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger i de situasjonene som omtales nedenfor. Du kan ta kontakt med EasyTranslate ved å sende en e-post til gdpr@easytranslate.com.

1.4 EasyTranslate kan også fungere som databehandler for våre kunder i enkelte tilfeller. For mer informasjon, se avsnitt 8 nedenfor.

EASYTRANSLATE SOM BEHANDLINGSANSVARLIG.

2. DATAENE VI SAMLER INN, FORMÅLET MED DETTE OG DET JURIDISKE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du bruker nettstedet vårt, samler vi inn personopplysninger om deg, inkludert henvisnings-URL, nettlesertype, søkeord som er brukt og annen brukeratferd på nettstedet vårt, IP-adressen din inkludert nettverksposisjon og informasjon om datamaskinen din, dato og klokkeslett for besøket ditt.

2.1.1 Formålet med behandlingen er å optimalisere brukeropplevelsen, våre digitale tjenester og applikasjoner, og vi har dermed en berettiget interesse i en slik behandling.

2.1.2 Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger følger artikkel 6 (1) (f) i GDPR.

2.1.3 Vi samler inn data automatisk i form av informasjonskapsler. Informasjonen blir ikke brukt til å identifisere deg. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler . Du kan trekke tilbake eller endre ditt samtykke ved å si nei til informasjonskapsler under «Samtykkeinnstillinger» eller ved å blokkere informasjonskapsler i nettleseren din.

2.2 Når du registrerer deg for direkte markedsføring, samler vi inn personopplysninger om deg, inkludert din kontaktinformasjon, søkeord som er brukt og annen brukeratferd, IP-adressen din inkludert nettverksposisjon og informasjon om datamaskinen din, dato og klokkeslett for besøket ditt.

2.2.1 Formålet med behandlingen er å kunne sende deg direkte markedsføring som du har gitt ditt samtykke til. Formålet med behandlingen er også å optimalisere din opplevelse av direkte markedsføring, og dermed har vi en berettiget interesse i behandlingen.

2.2.2 Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger følger artikkel 6 (1) (a) og (f) i GDPR.

2.3 Når du bestiller en oversettelse gjennom EasyOrder, samler vi inn personopplysninger om deg, inkludert dine kontaktopplysninger, profesjonell informasjon og faktureringsopplysninger. Vi samler videre inn informasjon om dine kjøp.

2.3.1 Formålet med behandlingen er å kunne utføre tjenesten(e) som du har bedt om. Vi bruker opplysningene dine for å kunne opprette og administrere bestillingen din, for å kommunisere med deg og hjelpe deg med bestillingen, og for å kunne fakturere deg. Vi samler videre inn informasjon for å tilpasse opplevelsen din. Formålet med behandlingen er således å kunne oppfylle kontrakten og de juridiske kravene våre, og dette er i vår berettigede interesse.

2.3.2 Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger følger artikkel 6 (1) (b), (c) og (f) i GDPR.

2.3.3 Vi vil samle inn personopplysningene direkte fra deg

2.4 Når du abonnerer på, samler vi inn personopplysninger om deg, inkludert dine kontaktopplysninger, profesjonell informasjon og faktureringsopplysninger. Vi samler videre inn informasjon om dine kjøp.

2.4.1 Formålet med behandlingen er å kunne utføre tjenesten(e) som du har bedt om. Vi bruker opplysningene dine for å kunne opprette og administrere bestillingen din, for å kommunisere med deg og hjelpe deg med bestillingen, for å opprette og administrere plattformkontoen din, for å hjelpe deg med bruken av plattformen, og for å kunne fakturere deg. Vi samler videre inn informasjon for å tilpasse opplevelsen din. Formålet med behandlingen er således å kunne oppfylle kontrakten og de juridiske kravene våre, og dette er i vår berettigede interesse.

2.4.2 Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger følger artikkel 6 (1) (b), (c) og (f) i GDPR.

2.4.3 Vi vil samle inn personopplysningene direkte fra deg

3. UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

3.1 Dine personopplysninger blir utlevert til tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av EasyTranslate, og de fungerer derfor som våre databehandlere. Vi bruker tredjeparter for kundestøtte, administrasjon av kundeforhold, e-postmarkedsføring, webanalyse, forretningsanalyse og som hostingleverandør. Vi har inngått databehandlingsavtaler som er i samsvar med artikkel 28 i GDPR med alle våre databehandlere for å sikre at slike databehandlere iverksetter egnede organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak på en slik måte at behandlingen oppfyller kravene i GDPR og sikrer beskyttelse av dine rettigheter.

4. OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJELAND

4.1 Noen av databehandlerne våre, Intercom, Twilio (Aircall) og HubSpot, holder til i USA. Egnede forholdsregler for å overføre personopplysninger til USA sikres av EU-kommisjonens standardkontraktsbestemmelser (artikkel 46 i GDPR). Du kan be om dokumentasjon for dette ved å sende oss en e-post til gdpr@easytranslate.com.

Vær også oppmerksom på at personopplysningene dine også kan overføres til et land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) gjennom vår bruk av informasjonskapsler på nettstedet. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer for informasjonskapsler

5. DINE RETTIGHETER

5.1 Under visse omstendigheter har du en rekke rettigheter med henblikk på vår behandling av personopplysningene dine.

5.2 Hvis du vil gjøre bruk av rettighetene dine, kan du ta kontakt med EasyTranslate ved å sende en e-post til gdpr@easytranslate.com.

5.3 Vær oppmerksom på at innstillingene for plattformkontoen din gir deg full kontroll over dataene dine. Her kan du se, redigere, eksportere og slette dataene dine, bare med et tastetrykk.

5.4 Rett til innsyn fra den registrerte

5.4.1 Du har rett til å be om tilgang til dine personopplysninger. Dette gjør at du kan motta en kopi av personopplysningene som vi har om deg, og kontrollere at vi behandler dem lovlig.

5.5 Rett til korreksjon

5.5.1 Du har rett til å be om korreksjon av personopplysninger som vi har om deg. Hvis du blir klar over at personopplysningene vi behandler er unøyaktige, oppfordrer vi deg til å kontakte oss skriftlig, slik at du kan få korrigert ufullstendig eller unøyaktig informasjon som vi har om deg.

5.6 Rett til sletting («rett til å bli glemt»)

5.6.1 Du kan ha rett til å be om sletting av personopplysningene dine. Dette gjør at du kan be oss om å slette eller fjerne personopplysninger der det ikke finnes noen god grunn til at vi fortsetter å behandle dem. I den grad fortsatt behandling av dine personopplysninger er nødvendig, for eksempel for at vi skal kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for at juridiske krav skal etableres, håndheves eller forsvares, er vi ikke pålagt å slette personopplysningene dine.

5.7 Rett til begrensning av behandlingen

5.7.1 Du kan ha rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysningene dine slik at den kun består av lagring. Dette gjør at du kan be oss om å stanse behandlingen av personopplysninger om deg, for eksempel hvis du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten eller årsaken til behandlingen av dem.

5.8 Rett til dataportabilitet

5.8.1 Du kan ha rett til å innhente personopplysninger som du har gitt til oss, i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format og har rett til å be om overføring av disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

5.9 Rett til innvending

5.9.1 Du har når som helst rett til å nekte oss å behandle dine personopplysninger i forbindelse med vår direkte markedsføring overfor deg.

5.9.2 Videre har du når som helst rett til å nekte oss å behandle personopplysningene dine, av grunner knyttet til ditt personlige liv, der vi er avhengige av en berettiget interesse som juridisk grunnlag for behandling, jfr. avsnitt 2.

5.10 Rett til å trekke tilbake samtykke

5.11 Du har rett til å trekke tilbake et samtykke som du har gitt til oss i at vi kan behandle personopplysningene dine. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som står oppgitt nedenfor. For informasjonskapsler kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å endre innstillingene dine .

5.12 Rett til å klage

5.13 Du har rett til å klage på EasyTranslates behandling av dine personopplysninger. En klage kan sendes til Det danske datatilsynet på www.datatilsynet.dk eller en annen tilsynsmyndighet i ditt land.

6. DATALAGRING

6.1 Personopplysninger om din bruk av nettstedet vil bli slettet senest i samsvar med våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du kan lese .

6.2 Personopplysninger om deg som samles inn når du bestiller en oversettelse gjennom EasyOrder eller abonnerer på plattformen, vil bli lagret i varierende tidsperioder, avhengig av funksjonen.

6.3 Vi forbeholder oss videre retten til å lagre dine personopplysninger i lengre tid dersom det anses som nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

7. DATASIKKERHET

7.1 Vi har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endringer, utlevering uten autorisasjon eller misbruk av, eller tilgang til personopplysninger som overføres, lagres eller på annen måte behandles.

7.2 Vi har gitt begrenset tilgang til dine personopplysninger for ansatte og leverandører som har et relevant og rimelig, berettiget behov for å få tilgang til personopplysningene dine for å kunne utføre sitt arbeid.

8. EASYTRANSLATE A/S SOM DATABEHANDLER

8.1 Under utførelsen av oversettelsesoppgaver fungerer EasyTranslate som databehandler for kundene dersom dokumentet som oversettes inneholder personopplysninger. For en detaljert beskrivelse av EasyTranslates rolle og ansvar som databehandler, se Databehandlingsavtalen (DPA). Du finner EasyTranslates DPA .

Her oppfordrer EasyTranslate deg, den behandlingsansvarlige, til å anonymisere filer før du overfører dem til EasyTranslate for å minimere overføringen personopplysninger (Dataminimering, artikkel 5 i GDPR).

9. KONTAKTINFORMASJON

9.1 Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, kan du sende oss en e-post til gdpr@easytranslate.com.

10. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

10.1 Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen; den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på nettstedet vårt www.easytranslate.com.

10.2 Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 31. januar 2022.

Dette er en oversettelse av vår Personvernerklæring. Originalen er på engelsk, og er den offisielle, juridisk bindende versjonen. Få tilgang til den her.