EasyTranslate Databehandleravtale – Kontraktsklausuler

Våre Kontraktsklausuler («Klausulene») er en integrert del av EasyTranslates Vilkår og betingelser, med mindre Kunden har inngått en skriftlig hovedavtale med EasyTranslate som erstatter disse. I så fall utgjør den en del av en slik skriftlig avtale.

De Kontraktsklausulene er forhåndssignert på vegne av EasyTranslate. Klausulene er tilgjengelige for nedlasting for kontrasignering.

For å gjøre Klausulene fullstendige må kunden:

1) Fylle ut opplysningene i signaturdelen for «Datakontrollør»;

2) Fylle ut opplysningene i delen Kontaktinformasjon for «Datakontrollør»;

3) Sende inn de utfylte og signerte Klausulene via gdpr@easytranslate.com, med
informasjon om Kundekonto (registrert e-postadresse og firmanavn som angitt på
den gjeldende Kundeordren eller fakturaen).

Når vi mottar gyldig utfylte og kontrasignerte Klausuler på gdpr@easytranslate.com, blir Klausulene juridisk bindende for EasyTranslate og Kunden.

Vi vil gi Kunden en e-post som bekrefter at de kontrasignerte Klausulene er mottatt, med
informasjon om når Klausulene trer i kraft.