Brukervilkår

Innledning

EasyTranslate A/S («EasyTranslate», «vi» eller «oss») er en Tjenesteleverandør som legger til rette for alle tjenester knyttet til oversettelser, tilgjengelig på www.easytranslate.com (heretter kalt «Plattformen»). EasyTranslate tilbyr et online fellesskap for Oversettere og Kunder, som legger til rette for oversettelser fra hele verden. Plattformen er utformet for å gjøre det mulig for Oversettere å tilby tjenester knyttet til oversettelser («Oversetter(e)»), slik at bedrifter («Kunde(r)») kan få utført oversettelsesarbeid. Enten du er Oversetter eller Kunde («Bruker» eller «du», «deg»), gjelder disse brukervilkårene for alle Brukere av Plattformen.

1. Aksept av brukervilkår

Når du oppretter en ny bruker eller når du bestiller en oversettelse via nettstedet vårt og samtidig godtar Vilkårene våre gjennom en avkrysningsrute i en strøm eller ved å logge på, koble til, få tilgang til eller bruke Plattformen, bekrefter du at du har lest og forstått følgende brukervilkår. Når du oppretter din egen Bruker på Plattformen, godtar du å være bundet av brukervilkårene og å overholde alle gjeldende lover og regler for din bruk av Plattformen. For å opprette en Bruker på Plattformen, må du ha juridisk myndighet til å godta disse brukervilkårene og til å inngå en bindende avtale i henhold til gjeldende lov samt inneha et gyldig kredittkort og en gyldig e-postadresse. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE BRUKERVILKÅRENE, MÅ DU IKKE LOGGE DEG PÅ, KOBLE TIL, FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE PLATTFORMEN PÅ NOEN MÅTE.

2. Hva er EasyTranslate?

EasyTranslate er en programvare for Oversettelsesadministrasjon, der du kan administrere oversettelsene dine, og samtidig er EasyTranslate også et konsept som muliggjør og legger til rette for at Oversettere oversetter filer på en rask og kostnadseffektiv måte. Gjennom plattformen gjør EasyTranslate det mulig for Oversettere å tilby sine oversettelsestjenester til Kunder og for Kunder å sende sine oversettelsesoppgaver til Plattformen.

EasyTranslate ønsker å gi deg den beste opplevelsen når du bruker plattformen. Derfor legger vi til rette for, kontrollerer og garanterer leveringen av Tjenestene til Kundene. Vi inngår formelle kontrakter med Kundene. Våre Oversettere er formelt og lovlig sett underleverandører som utfører sin egen virksomhet i sitt eget navn, for egen regning og for egen risiko. Våre Oversettere bærer den økonomiske risikoen som er forbundet med å utføre virksomheten. EasyTranslate og Oversetterne står ikke i et underordnet forhold til hverandre, og Oversetterne fungerer derfor som uavhengige tredjeparter (frilansere) som leverer sine tjenester til EasyTranslate. Det er EasyTranslate som formelt leverer og garanterer leveringen av produktet til Kundene.

EasyTranslate er leverandøren av den elektroniske plattformen og formelt leverandøren av Tjenestene. Brukerne har det eneste og endelige ansvaret for å overholde alle lover, forskrifter (inkludert uten begrensning gjeldende skatteregler og regler for Oversettelse) eller andre plikter knyttet til Oversettelsestjenestene. EasyTranslate påtar seg ikke noe ansvar for tap, skade, kostnader eller utgifter som du måtte lide eller pådra deg som følge av eller i forbindelse med tilretteleggingen av Tjenestene som utføres av en Oversetter. EasyTranslate påtar seg heller ikke noe ansvar som følge av innholdet i dokumentene.

Når EasyTranslate tilbyr den digitale infrastrukturen – Plattformen – garanterer EasyTranslate for at vi gjør vårt ytterste for at kontrakten med Kunden og Oversetteren oppfylles. Alle henvisninger til at en Oversetter er «sertifisert», skal utelukkende bety at EasyTranslate har verifisert identiteten til Oversetteren, og at Oversetteren prima facie har evnen til å oversette mellom språkene han eller hun får i oppdrag å oversette mellom.

3. Bruk av programvare for Oversettelsesadministrasjon.

Noen av tjenestene våre faktureres på abonnementsbasis i tillegg til transaksjonsgebyrene for den Oversettelsestjenesten du forespør. Abonnementsavgiften vil bli fakturert på forhånd i samsvar med det tilbudet som er akseptert. Det vil bli generert en faktura som inneholder betalingsdetaljer og en betalingsfrist. Disse fakturaene vil bli sendt til den e-postadressen du velger og også lagt til i EasyTranslate-kontoen din. Du kan når som helst avslutte EasyTranslate-kontoen din med 30 dagers oppsigelsesvarsel (innen en Periode utløper). Hver Periode vil automatisk fornyes for en påfølgende periode av samme lengde som den første Perioden, med mindre noen av partene gir den andre skriftlig melding om oppsigelse minst (30) dager før den nåværende perioden utløper.

For mer informasjon om abonnement, se .

For å kunne prøve vår programvare for Oversettelsesadministrasjon tilbyr EasyTranslate gratis prøveperioder. I den gratis prøveperioden har du kun begrenset tilgang, men du kan bruke Maskinoversettelse. Når du bruker Maskinoversettelse, må vi informere deg om at du er underlagt retningslinjer for rimelig bruk. Det skal bare brukes til prøve programvaren.

For å kunne bruke tjenestene som tilbys av Plattformen, må du registrere deg og opprette en Brukerkonto («Brukerkonto»). Registreringen er gratis, selv om tilgang til Plattformen kanskje bare tillates via abonnement i tillegg til transaksjonsgebyrer. [For all prisinformasjon, se vår ). Registrering kan gjøres ved å fylle ut et online registreringsskjema som er tilgjengelig på Plattformen. Du vil motta en bekreftelses-e-post når Brukerkontoen din er opprettet. En Brukerkonto er en personlig konto, og det er ikke mulig å ha mer enn én aktiv EasyTranslate-brukerkonto. Alle Brukere kan bestille Oversettelsestjenester så snart Brukerkontoen deres er aktivert. Registreringen er i samsvar med EU-forordning 2016/679 (Personvernforordningen). Du kan alltid finne Personvernerklæringen vår her.

Når Kunder søker, skriver inn og godtar en ordre, inngår de en kontrakt direkte med EasyTranslate. EasyTranslate er kontraktsparten i kontraktsforholdet med Kunden, men leverer produktet via Oversettere som fungerer som underleverandører.

Du må oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon når du oppretter en Konto på Plattformen, og du samtykker til at du ikke oppgir uriktig identitet eller Kontoinformasjon. Du samtykker til å holde Kontoinformasjonen din oppdatert og nøyaktig. Ellers vil ikke EasyTranslate kunne tilby deg Plattformens tjenester.

Du kan ikke overføre rettighetene dine eller delegere pliktene dine knyttet til Kontoen, inkludert disse brukervilkårene, uten at du på forhånd har fått skriftlig samtykke fra EasyTranslate. Du må umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av Kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. EasyTranslate er ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår dersom du ikke overholder disse brukervilkårene.

Hvis du ønsker å endre Kontoinformasjonen eller passordet ditt, eller slette og fjerne Kontoen din, kan du gjøre det ved å konfigurere innstillingene til Plattformen. Alternativt er du alltid velkommen til å kontakte kundeservice på www.easytranslate.com. Kontoen din blir avsluttet innen rimelig tid etter at du har sendt din forespørsel, og fra datoen for oppsigelsen jfr. avsnitt 23 vil du ikke lenger ha tilgang til Kontoen din.

Bestilling av Oversettelsestjenester kan bare gjøres via Plattformen og må gjøres av Kunden selv.

4. Oversettelsestjenester

Alle typer av oversettelsesoppgaver kan prima facie leveres til EasyTranslate med det formål å bruke Oversettelsestjenestene i samsvar med lokale lover, i tillegg til disse vilkårene. EasyTranslate forbeholder seg retten til å avvise en oversettelsesoppgave etter eget forgodtbefinnende.

5. Brukerbegrensninger

Det finnes visse former for adferd som er strengt forbudt på EasyTranslates Plattform. Vi anbefaler at du som Kunde leser nøye gjennom følgende begrensninger. Dersom du unnlater å overholde bestemmelsene som er angitt her, kan det føre til at din tilgang til Plattformen avsluttes, og kan også gjøre deg gjenstand for sivilt og/eller strafferettslig ansvar.

Du kan ikke, enten du handler alene eller på vegne av andre; (a) bruke EasyTranslates Plattform for ulovlige eller uautoriserte formål; (b) gi tilgang til Kontoen din til andre enn deg selv. Du påtar deg det fulle ansvaret for uautorisert bruk av Plattformen på dine vegne; (c) forstyrre driften av EasyTranslates plattform; (d) feilaktig angi eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet, eller uttrykke eller antyde at EasyTranslate støtter deg, din plattform, din virksomhet eller en uttalelse du kommer med; (e) omgå alle tiltak vi bruker for Oversettelsestjenester eller begrense tilgangen til EasyTranslates Plattform; (f) overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig i forbindelse med Plattformen virus, ormer, trojanske hester, tidsbomber, nettfeil, spionprogramvare eller annen datamaskinkode, filer eller programmer som kan eller er ment å skade driften av maskinvare, programvare eller telekommunikasjonsutstyr eller annen faktisk eller potensielt skadelig, forstyrrende eller invasiv kode eller komponent; (g) overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig i forbindelse med Plattformen alle dokumenter som er i strid med lokale lover, inkludert immaterielle rettigheter, skattesvindel, ulovlig våpenhandel, eksplosive gjenstander og stoffer, narkotika og euforiske stoffer eller hvitvasking av penger; dokumenter eller informasjon som er ulovlig å være i besittelse av i henhold til lokale lover; og/eller (h) krenke og/eller bryte noen av Brukervilkårene.

6. Forsinket levering

Levering osv.

EasyTranslate skal så langt det er mulig overholde avtalte leveringsfrister, med forbehold om tilfeller der EasyTranslate venter på innspill/materiale fra Kunden. Hvis det ikke er avtalt noen tidsplan, skal oppdraget utføres i den hastigheten som anses som rimelig etter oppgavens omfang.

For produkter der tjenesten skal leveres innen et bestemt tidsintervall eller til en bestemt dato, regnes tidsintervallet bare fra det tidspunktet EasyTranslate har mottatt dokumentet i riktig og endelig format.

7. Innskudd

I forbindelse med bestilling av Oversettelsestjenester kan EasyTranslate be om forskuddsbetaling eller fryse et innskudd på kontoen din som tilsvarer en eller flere [ordre(r)]. EasyTranslate kan utligne det tilgodehavende beløpet fra innskuddet.

8. Ordrer og faktureringsordninger

Som registrert Bruker er du velkommen til å foreta en online bestilling hos Oversettere som tilbyr Oversettelsestjenester via Plattformen («Ordre»). En Bruker kan betale for Ordren ved å bruke det elektroniske betalingssystemet (beskrevet nedenfor). Som en del av Ordreprosessen vil Brukeren bli bedt om å fylle ut noen detaljer med hensyn til hans/hennes Ordre («Ordreinformasjon»). Ordreinformasjonen som du har fylt ut, blir levert automatisk til din respektive Oversetter. Vær oppmerksom på at det er din plikt og ditt ansvar å informere din Oversetter, i hver Ordre du foretar via Plattformen, om oversettelsesoppgaven din. Derfor bør spesifikt ordforråd og sjargong som du vil bruke i Oversettelsestjenestene nevnes i Ordreinformasjonen. Kunden er fullt ansvarlig for informasjonen som følger med oppgaven, og denne skal være uttømmende og tilstrekkelig beskrevet. I tilfelle Ordreinformasjonen er unøyaktig slik at Oversetteren ikke kan oppfylle kravene til oversettelsen, kan Oversetteren avbryte Oversettelsestjenestene eller fullføre Oversettelsestjenestene etter beste evne.

Når Kundens ordre er bekreftet av Oversetteren, vil du automatisk motta en ordrebekreftelse («Ordrebekreftelse»). Prisen som er angitt på Plattformen for Oversettelsestjenestene, reflekterer hele ordrebeløpet («Ordrebeløp»). Ordrebeløpet består av et gebyr til Oversetteren for Oversettelsestjenestene og et gebyr til EasyTranslate for å tilby tilgang til Plattformen som legger til rette for Oversettelsestjenestene. Når du har mottatt Ordrebekreftelsen på Kontoen din, vil du bli belastet for Ordrebeløpet for Oversettelsestjenestene som du har bestilt. Ordrebeløpet betales via en betalingsportal (Stripe, jf. nedenfor).

Hvis Kunden foretar endringer eller tillegg til en oppgave etter at en avtale er inngått, og dersom disse endringene og/eller tilleggene ikke er begrenset i omfang, forbeholder EasyTranslate seg retten til å endre leveringstidspunktet og/eller gebyret i forhold til endringens natur/omfang. EasyTranslate skal alene avgjøre om en endring og/eller tillegg er begrenset i omfang eller ikke. Før den endrede oppgaven påbegynnes, skal EasyTranslate innhente Kundens bekreftelse på de endrede vilkårene.

Hvis Kunden avbestiller en oppgave etter at oppgaven er akseptert av EasyTranslate eller Oversetteren, skal Kunden betale hele det avtalte gebyret med mindre noe annet er avtalt med EasyTranslate. EasyTranslate skal levere alt arbeidet som allerede er utført til Kunden.

9. Gebyrer og betalinger

Betalinger vil bli behandlet via vår leverandør av betalingstjenester, [Stripe Payments UK Limited] («Stripe»). Stripes betalingssystem gjør det mulig å sende betalinger sikkert online ved hjelp av en rekke betalingsmåter, dvs. kredittkort som Visa-kort, MasterCard eller American Express og SEPA-overføringer. Vær oppmerksom på at EasyTranslate ikke kontrollerer over eller er tilknyttet Stripe. Stripe er en uavhengig leverandør og har ingen ansettelses- eller virksomhetsforhold med EasyTranslate. EasyTranslate er ikke på noen måte ansvarlig for Stripes handlinger eller tjenester (eller mangel på sådan). Bruken av Stripes betalingssystem skjer på egen risiko. Det er ditt ansvar å overholde alle vilkårene som er spesifisert av Stripe i deres bruksvilkår og personvernregler. Du bekrefter at du fullt ut påtar deg risikoen ved å gjennomføre transaksjoner via Stripes betalingssystem.

I tilfelle Kunden ikke kan betale med kredittkort, kan EasyTranslate fakturere kunden via faktura. EasyTranslate tilbyr standard betalingsvilkår på fjorten dager på alle kundefakturaer.

Dersom betaling for en faktura ikke mottas på eller før forfallsdatoen som er angitt på fakturaen, er Kunden ansvarlig for å betale forsinkelsesgebyrer og renter som utstedes av EasyTranslates tredjeparts inkassobyrå. Når gebyrer og renter utstedes av det tredjeparts inkassobyrået, er kunden forpliktet til å betale disse gebyrene til EasyTranslate, ettersom EasyTranslate blir belastet for disse gebyrene av det tredjeparts inkassobyrået og ikke har mulighet til å reversere dem.

EasyTranslate vil publisere priser eksklusive merverdiavgift for Oversettelsestjenester som tilbys på Plattformen, og som sådan kan være underlagt skatt etter gjeldende skatterett i det landet der Oversetteren er bosatt. Oversettere har eneansvaret for å overholde gjeldende skattelovgivning og betale eventuelle skatter inkludert moms, tillegg, merverdiavgift, vare- og tjenesteskatter, og andre lignende kommunale og statlige indirekte skatter eller forskuddstrekk og personskatt eller selskapsskatt pålagt og innkrevd i forbindelse med ordrer av Oversettelsestjenester på EasyTranslates Plattform. Oversettere erklærer og garanterer at de betaler slike skatter i tide og i samsvar med gjeldende skatterett. Unnlatelse av å betale slike skatter som nevnt ovenfor eller unnlatelse av å overholde noen av bestemmelsene som er spesifisert i gjeldende skattelov, kan forhindre at slike Oversettere fortsetter å tilby sine oversettelsestjenester på EasyTranslates Plattform, og EasyTranslate forbeholder seg retten til å avslutte Oversetterens Konto.

Brukere erklærer og garanterer at de betaler alle avgifter og skatter som påløper med Ordren i tide. Dersom du unnlater å gjøre opp betalingene dine i forbindelse med en Ordre av Oversettelsestjenester, kan det forhindre deg i å få gjennomført Ordren på EasyTranslates Plattform. EasyTranslate forbeholder seg retten til å avslutte Kontoen din dersom du ikke overholder betalingsvilkårene.

Betalingsinformasjon lagres ikke av EasyTranslate og kan ikke leses av EasyTranslate eller Oversetteren. Hvis kunden ønsker å endre betalingsdetaljene, må kunden bruke nye betalingsdetaljer for fremtidige betalinger fra Plattformen.

Kunden mottar en kvittering for hver transaksjon som gjennomføres.

Det beregnede beløpet som ble vist da du bestilte Oversettelsestjenester, er basert på informasjon fylt ut av kundene.

10. Avbestilling av en ordre

Kunder kan ikke avbestille en Ordre som er bekreftet. Med mindre det foreligger formildende omstendigheter, vil en del av de totale gebyrene som skal betales til Oversetteren i henhold til gjeldende avbestillingsregler overføres til Oversetteren av EasyTranslate i samsvar med betalingsvilkårene.

Hvis Kunden foretar en Ordre og EasyTranslate eller Oversetteren av en eller annen grunn må bekrefte oppgaven med kunden, godtar kunden at Oversetteren ikke begynner før en slik bekreftelse er på plass.

11. Personvernerklæring

EasyTranslate respekterer personvernet ditt og er forpliktet til å beskytte informasjonen som du deler med oss. Våre retningslinjer og typen av informasjon vi samler inn, står beskrevet i vår . For å få tilgang til og bruke Plattformen må du først lese og godta EasyTranslates .

12. Konfidensialitet

EasyTranslate behandler all informasjon og oppgaver som mottas fra kunden som konfidensiell og pålegger underleverandørene å gjøre det samme.

Kunden bekrefter og samtykker i at (i) konfidensiell informasjon om EasyTranslate som gis til den aktuelle Kunden ved levering av et produkt eller en tjeneste, skal betraktes som EasyTranslates eiendom og (ii) å holde slik informasjon konfidensiell og ikke utlevere den til noen tredjepart, bortsett fra i den grad konfidensiell informasjon må gis i henhold til gjeldende lov, forutsatt at den aktuelle Kunden (a) så langt som mulig informerer EasyTranslate skriftlig om informasjonen som skal utleveres og omstendighetene der en slik overføring er nødvendig, så tidlig som mulig før en slik overføring må gjøres, og (b) ta alle rimelige forholdsregler for å unngå og begrense overføring av slik informasjon.

EasyTranslate har som en del av EasyTranslates generelle markedsføringsaktiviteter rett til (f.eks. ved å bruke logoen din osv.) å henvise til det faktum at Kunden er kunde hos EasyTranslate samt å bruke leveransen i markedsføringsøyemed uten å betale noen avgifter til Kunden.

13. Immaterielle rettigheter

Plattformen og innholdet på Plattformen og alle immaterielle rettigheter knyttet til den, inkludert, men ikke begrenset til, oppfinnelser, varemerker, handelsnavn, tjenestemerker, copyright-beskyttende materialer og patenter, uansett om de er registrert eller kan registreres eller ikke ( kollektivt «Immaterielle rettigheter») eies av og/eller lisensieres til EasyTranslate.

I den grad du velger å gi tilbakemelding, kommentarer eller forslag («Tilbakemelding») til EasyTranslate, forbeholder EasyTranslate seg en eksklusiv, royaltyfri og ugjenkallelig rett til å bruke tilbakemeldingen i et hvilket som helst av EasyTranslates nåværende eller fremtidige produkter, teknologier eller tjenester, uten at du trenger å godkjenne det på forhånd. All Tilbakemelding skal anses å være ikke-konfidensiell. EasyTranslate forbeholder seg også retten til å bruke Tilbakemeldinger som markedsførings- eller reklamemateriell uten din forhåndsgodkjenning.

14. Varemerker og handelsnavn

«EasyTranslate» og alle varemerker og logoer og alle andre proprietære identifikatorer som brukes av EasyTranslate i forbindelse med Plattformen, er varemerker og/eller handelsnavn som tilhører EasyTranslate, uansett om de er registrert eller ikke. Alle andre varemerker, tjenestemerker, handelsnavn og logoer som kan vises på Plattformen, tilhører deres respektive eiere. Ingen rettighet, lisens eller interesse for EasyTranslates varemerker og/eller tredjepartsmerker er gitt nedenfor, og derfor må du unngå å bruke noen av disse merkene.

15. Lenker til EasyTranslates Plattform og lenker til tredjepartsplattformer

Vi ønsker lenker til en hvilken som helst side på Plattformen vår velkommen. Du står fritt til å opprette en hypertekstlenke til Plattformen så lenge lenken ikke angir eller antyder noen tilknytning eller godkjenning av din plattform, produkter og/eller tjenester av EasyTranslate. Du kan ikke opprette lenker til Plattformen vår fra en plattform du ikke eier eller har tillatelse til å bruke.

Enkelte lenker på Plattformen vår tillater brukerne våre å forlate EasyTranslates Plattform og gå inn på plattformer eller tjenester som ikke tilhører EasyTranslate. Disse lenkede plattformene og tjenestene tilbys utelukkende for din bekvemmelighet. Disse lenkede plattformene og tjenestene er ikke under EasyTranslates kontroll, og EasyTranslate er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne plattformer eller tjenester og støtter ikke og er ikke ansvarlig for innholdsannonsering, produkter eller annen informasjon på eller tilgjengelig fra slike lenkede plattformer og tjenester eller en hvilken som helst lenke som finnes i lenkede plattformer eller tjenester. Din tilgang til, bruk av og avhengighet av slike plattformer, tjenester og innhold og din omgang med slike tredjeparter skjer på egen risiko og bekostning. EasyTranslate forbeholder seg retten til å fjerne en hvilken som helst lenke, når som helst. Du bekrefter videre og godtar at EasyTranslate ikke skal være ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap som forårsakes, eller er påstått å være forårsaket, av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av tjenester, innhold, produkter eller annet tilgjengelig materiale. på eller gjennom slike lenkede plattformer eller ressurser.

16. Tilgjengelighet

Plattformens tilgjengelighet og funksjonalitet avhenger av forskjellige faktorer, slik som kommunikasjonsnettverk, programvare, maskinvare og EasyTranslates tjenesteleverandører. EasyTranslate garanterer ikke at Plattformen alltid vil fungere uten forstyrrelser eller avbrudd, eller at den vil være feilfri eller immun mot uautorisert tilgang.

17. Endringer i Plattformen

EasyTranslate forbeholder seg retten til å endre, korrigere, forbedre, foreta andre endringer i, eller avbryte, midlertidig eller permanent, denne Plattformen når som helst uten varsel. Du godtar at EasyTranslate ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjoner eller avvikling av denne Plattformen eller innholdet som er inkludert i den.

18. Ansvarsfraskrivelse

EasyTranslate er utelukkende en leverandør av Oversettelsestjenestene som tilbys via Plattformen.

EasyTranslate er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som en misvisende oversettelse kan forårsake.

Videre påtar EasyTranslate seg ikke noe ansvar som følge av innholdet i oversettelsene.

EasyTranslate er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Kunden eller noen annen person er blitt påført, inkludert eiendom, som følge av eller i forbindelse med bruk av Plattformen, jfr. avsnitt 17 og 18.

EasyTranslate er ansvarlig for gjennomføringen av avtalen. Dette betyr at alle krav og klager angående oversettelsen din må rettes til oss, for eksempel som et resultat av forsinkelser, kanselleringer, konkurs, tyveri og skade, i tillegg til overholdelse av nasjonale lover, offentlige forskrifter (inkludert, uten begrensning, til gjeldende skatteregler og regler for oversettelse) eller andre regler knyttet til Oversettelsestjenestene osv.

Dermed garanterer ikke EasyTranslate at Plattformen er eller vil være sikker, rettidig, nøyaktig, komplett, uavbrutt, uten feil, eller fri for virus, mangler eller andre skadelige komponenter eller andre programbegrensninger. EasyTranslate frasier seg herved alle garantier og vilkår for bruken av Plattformen, inkludert, men ikke begrenset til, tilgjengeligheten, påliteligheten eller kvaliteten på Plattformen. EasyTranslate er ikke ansvarlig for feil knyttet til noe innhold og informasjon som vises på Plattformen.

EasyTranslate gir deg ingen garantier for eksistens, omfang og samsvar som kreves av gjeldende lov med hensyn til slike Oversettelsestjenester. EasyTranslate har ikke noe ansvar for produkter eller tjenester som leveres av en annen person eller enhet enn EasyTranslate. EasyTranslate har ikke noe ansvar for bruk av tredjeparts tjenesteleverandører eller tjenester og/eller innhold levert av en tredjepart.

Oversetterne er uavhengige leverandører og er ikke å anse som ansatte, agenter, partnere eller som del av et fellesforetak med EasyTranslate. Oversetterne skal ikke binde eller forsøke å binde EasyTranslate til noen kontrakt.

19. Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt av gjeldende lover, er EasyTranslate ikke ansvarlig for skader, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, straffende, tilfeldige skader eller følgeskader av noe slag (inkludert, uten begrensning til, tap av goodwill, fortjeneste eller data) som oppstår fra eller er knyttet til Plattformen, EasyTranslates tjenester og/eller din deltagelse i Oversettelsestjenestene.

20. Force Majeure

Ikke under noen omstendigheter skal EasyTranslate være ansvarlig for svikt eller forsinkelse i utførelsen av sine forpliktelser som følger av eller er forårsaket av force majeure, direkte eller indirekte, krefter utenfor selskapets kontroll, inkludert, uten begrensning, streiker, arbeidsstans, ulykker, krigshandlinger eller terrorisme, sivile eller militære forstyrrelser, kjernefysiske eller naturkatastrofer eller andre uavhendelige hendelser, og forstyrrelser, tap eller funksjonsfeil i tjenester, kommunikasjon eller datamaskintjenester (programvare og maskinvare); EasyTranslate skal bruke rimelige anstrengelser som er i samsvar med akseptert praksis i oversettelsesbransjen for å gjenoppta tjenesten så snart det er praktisk mulig ut fra omstendighetene.

21. Skadeerstatning

Du samtykker i å forsvare og holde EasyTranslate skadeløs fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, kostnader, gjeld og utgifter som oppstår som følge av: (i) din bruk av EasyTranslates Plattform; (ii) ditt brudd på betingelser i disse brukervilkårene; (iii) ditt brudd på tredjeparts rettigheter, inkludert, uten begrensning, av immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter til slik tredjepart i forbindelse med din bruk av Plattformen; og/eller (iv) enhver skade av noe slag, enten direkte, indirekte, særskilte skader eller følgeskader, som du kan forårsake en tredjepart ved din bruk av Plattformen.

22. Tillegg til Brukervilkårene

EasyTranslate forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene fra tid til annen, så vennligst besøk denne siden ofte. I tilfelle vesentlig endringer foretas, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å publisere en klar melding på Plattformen og/eller sende deg en e-post (dersom du har gitt oss en e-postadresse) om endringene. I tilfelle Brukervilkårene må endres for å overholde juridiske krav, kan endringene tre i kraft umiddelbart, eller slik loven krever, og uten forvarsel.

23. Avslutning av konto

Du kan når som helst avslutte EasyTranslate-kontoen din. Hvis du har valgt et abonnement, må du være oppmerksom på at det er 30 dagers oppsigelsesvarsel (innen perioden utløper).

Hver Periode vil automatisk fornyes for en påfølgende periode av samme lengde som den første Perioden, med mindre noen av partene gir den andre skriftlig melding om oppsigelse minst (30) dager før den nåværende perioden utløper.

EasyTranslate kan avslutte abonnementet med 30 dagers varsel (innen utgangen av måneden).

EasyTranslate forbeholder seg retten til å blokkere din tilgang til Plattformen og/eller midlertidig eller permanent begrense din tilgang til Plattformen, etter eget skjønn, i tillegg til andre midler som måtte være tilgjengelige for EasyTranslate i henhold til gjeldende lov. Slike handlinger fra EasyTranslate kan tas, for eksempel dersom EasyTranslate mener at du har brutt brukervilkårene. I tillegg kan EasyTranslate når som helst, etter eget skjønn, oppheve driften av Plattformen eller deler av den, midlertidig eller permanent, uten å måtte gi beskjed på forhånd. Du godtar og bekrefter at EasyTranslate ikke påtar seg noe ansvar med hensyn til eller i forbindelse med avslutningen av Plattformens drift og tap av data. Bestemmelsene i disse Brukervilkårene gjelder også etter avslutningen av disse Brukervilkårene.

24. Annonser

EasyTranslate kan godta annonser fra tredjeparter. Vær oppmerksom på at EasyTranslate ikke gir noen garantier eller uttalelser for slike annonser når EasyTranslate har kontroll over slike annonser. All informasjon i slike annonser tilhører kun annonsørene. EasyTranslate kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap som påføres deg som følge av eller i forbindelse med slike annonser.

25. Lov og jurisdiksjon

Brukervilkårene styres av og skal tolkes i samsvar med dansk lovgivning. Enhver tvist som oppstår på grunn av eller knyttet til din bruk av EasyTranslates plattform og/eller tjenestene skal avgjøres av Byretten i København (på dansk: Københavns Byret) i samsvar med dansk lov.

Dersom en bestemmelse i disse Brukervilkårene av en domstol med kompetent jurisdiksjon skulle holdes for å være ulovlig, ugyldig eller uhåndterbar, kan en slik bestemmelse endres av en slik domstol i samsvar med loven, som gir virkning for partenes hensikt og håndheves som endret. Alle andre vilkår og betingelser i disse Brukervilkårene skal gjelde med full styrke og skal tolkes i samsvar med den endrede bestemmelsen.

EasyTranslate forbeholder seg retten til å tildele eller overføre rettighetene i henhold til disse Brukervilkårene uten begrensning eller varsel.

26. For informasjon, spørsmål eller varsling av feil, vennligst kontakt:

Hvis du har spørsmål til Brukervilkårene, er du alltid velkommen til å kontakte kundeservice via , og vi vil gjøre et forsøk på å svare innen rimelig tid.

27. Informasjon om klager

Kunder som ikke er fornøyde med EasyTranslates tjenester, er alltid velkomne til å kontakte kundeservice på www.easytranslate.com. Klagen skal inneholde en detaljert forklaring av misnøyen. EasyTranslate vil ta kontakt med Kunden igjen innen rimelig tid.

Hvis EasyTranslate anser en klage som berettiget, vil EasyTranslate så langt som mulig imøtekomme klagen og endre tjenesten som tilbys.

Ved tilbørlig korreksjon og/eller erstatning kan Kunden ikke gjøre krav på andre midler på grunn av forsømmelse. Forholdsmessig prisreduksjon gis bare i tilfelle materialfeil som EasyTranslate har valgt å ikke rette og/eller erstatte.

Innlevering av klage skal under ingen omstendigheter frita Kunden for hans/hennes betalingsforpliktelse.

Dette er en oversettelse av våre Vilkår og betingelser. Originalen er på engelsk, og er den offisielle, juridisk bindende versjonen. Få tilgang til den her.

Sist oppdatert 7. april 2021