G2 Fall 2023 Reports - 4 badges

Oversettelse av tekniske dokumenter

For komplekse tekster med terminologi i nisje-område, trenger du en teknisk oversettelsestjeneste. EasyTranslate kan hjelpe om det enten er et vitenskapelige dokument eller patent.

  • Profesjonell oversettelse av høy kvalitet
  • Rask og enkel levering
  • Personlig assistanse

or

technical-01.png

Kompetente tekniske oversettelser

Når det kommer til tekniske oversettelser, om det enten er komplekse eierhåndbøker for en elektronisk enhet eller et vitenskapelige dokument, trenger du en kompetent teknisk oversetter. Hos EasyTranslate håndplukker vi våre tekniske oversettere fra en rekke bakgrunner og nisjer slik at det alltid er en profesjonell oversetter som er erfaren, og klar til å oversette din tekst i høy kvalitet.

Tekniske oversettelser kan blant annet være tekster fra vitenskapelige- og teknologiske felleskap, samt andre komplekse tekster som inneholder spesifikk terminologi i en bransje, som alminnelige oversettere ikke vil forstå. Det er absolutt nødvendig at du bruker en profesjonell og verifisert oversetter som er opplært i håndtering av komplekst innhold av høy kvalitet.

translators-legal-01.png

En oversettelsesplattform for arbeid innen teknisk oversettelse

EasyTranslate er en dedikert teknisk oversettelsesplattform med et nettverk av grundig utvalgte oversettere som er førsteklasses i deres felt. Alle våre spesialiserte oversettere gjør det mulig for oss å tilby premium-tjeneste for oversettelser, med alt fra juridisk erfaring til inngående vitenskapelig kunnskap.

  • Våre tekniske oversettere er profesjonelle med lang arbeidserfaring innenfor deres spesialitet, noe som sørger for at de forstår kompleks terminologi ved oversetting fra det opprinnelige språket.

  • Å forstå konteksten i teknisk innhold er viktig for å kunne tilby en oversettelse av høy kvalitet. Våre dyktige oversettere gjør mer enn bare oversette ord - de oversetter også skrivestilen, det tiltenkte budskapet og mer, ved å skape et oversatt dokument som er like teknisk og med like mye flyt som den opprinnelige.

  • De har også det språket du ønsker å oversette tekster til som sitt morsmål. Dette er viktig for at tekster skal leses med flyt og naturlige der det brukes komplekse begreper.

Software localisation-01.png

Kunnskapen og erfaringen som kreves i både lingvistikk- og nisje-bransjen, og som er svært viktig i en nøyaktig teknisk oversettelse, er enorm og bør kun overlates til profesjonelle hos EasyTranslate.

gradient bg.png

Dette tar oversettere i betraktning ved teknisk oversettelse

Du trenger en oversetter som er oppdatert innen aktuelle prosedyrer og terminolog, uansett hvilken bransje du tilhører. Dett er en del av det våre profesjonelle oversettere tilbyr. Kunnskap og forståelse er like viktig som ferdigheter inne oversettelse når det gjelder tekniske oversettelser.

Dersom inngående undersøkelse kreves, nøler ikke vår oversettere med å starte med en grundig analyse av ditt tekniske innhold, og tilegne seg omfattende forståelse før de begynner å oversette.

Videre har våre oversettere erfaringen og ekspertisen som kreves for å oversette det alminnelige oversettere ville slitt med. Om setninger og terminologi i et språk ikke eksisterer i et annet, vii våre oversettere ha skrivedyktigheten som trengs for å utvide og forklare komplekse begreper på en presis måte, slik at den oversatte teksten ikke mangler viktige begreper.

Den grundige analysen som kreves før en oversettelse kan begynne, er noe som kun en førsteklasses oversetter kan foreta seg.

techincal-01.png

Stol kun på eksperter når det gjelder teknisk oversettelse

Raskere og rimeligere tjenester kan utføre oversettelse av tekniske tekster ved å oversette ord for ord, men med dette følger det konsekvenser.

  • Feilaktig oversettelse av begreper hvor det hadde vært mer hensiktsmessig å bruke latinsk terminologi med inngående forklaring, kan fullstendig ødelegge et viktig segment i din tekniske tekst.
  • Misforståelse av konteksten i en teknisk tekst kan potensielt skape konflikter, og til og med fornærme noen dersom stil og språk er upassende i det språket teksten er oversatt til.
  • En oversetter uten arbeidserfaring i bransjen, for eksempel innen mikrobiologi eller programmering, kan ta i bruk utdatert eller feil informasjon ved oversettelse av teknisk innhold, eller verre - gjøre undersøkelser på nett, uten å verifisere kilder mens de oversetter.
  • En mindre dyktig oversetter som oversetter komplekse og ordrike tekster ville ikke vært i stand til å levere fra seg en ren og forståelig oversettelse. Det skal en profesjonell og dyktig oversetter til for å vite når forenkling av en tekst er passende for å oppnå større lesevennlighet av innholdet, uten å påvirke budskapet i teksten og ønsket tonefall.

Når det gjelder tekniske tekster bør du sikre at din oversetter er dyktig i alle områder, og ikke bare at den har lingvistiske ferdigheter. Tar du sjansen på å bruke en alminnelig oversettelsesbyrå eller en oversetter som ikke er verifisert, utsetter du teksten din på spill, og av den grunn trenger du en ekspert som du kan stole på til å oversette ditt mest komplekse innhold.

Dine kolleger elsker EasyTranslate

Lauri-Peltonen.png
Lauri Peltonen, POWER

"Det beste med EasyTranslate er at det er tilgjengelig for flere, og det er enkelt å håndtere prosjekter."

G2 Fall 2023 Reports - 4.5 star rating

Svært gode vurderinger fra team som deres