Oversettelse av juridiske dokumenter

Få dine juridiske kontrakter og tekster oversatt med forsiktighet, profesjonalitet og hensiktsmessighet

  • Profesjonell oversettelse av høy kvalitet
  • Rask & effektiv levering
  • Personlig assistanse

eller

*Vær oppmerksom på at vi kun besvarer henvendelser fra bedriftskunder

legal-01.png
accounts_background_hero.png

Profesjonell oversettelse av juridiske dokumenter

Hos EasyTranslate har vi erfaringen og kunnskapen innenfor det juridiske feltet, og kan oversette juridiske kontrakter og tekster på et høyt nivå av nøyaktighet og tydelighet. Våre oversettere for juridiske dokumenter er alle profesjonelle innen oversettelses- og juridiske nisje-områder. Vi håndplukker kun de beste oversetterne for å håndtere dine juridiske dokumenter.

Når du overlater dine juridiske tekster til en oversetter, er det viktig å sikre at de er en verifisert profesjonell. EasyTranslate har en dedikert juridisk plattform som har alt du trenger for å overvåke fremgangen, samt kontrollere oversettelsen av dine viktige dokumenter mens våre beste oversettere håndterer dine dokumenter.

ezgif-3-b005f1db6d87.gif
ecommerce_illustration.svg

Derfor trenger du en dedikert plattform for oversettelse av juridiske dokumenter

Oversettelse av juridiske tekster er en jobb som bør overlates til de mest kvalifiserte og erfarne oversetterne. Hos EasyTranslate er vår dedikerte og unike plattform for oversettelse av juridiske dokumenter den beste til å tilby deg en slik premium tjeneste. Vårt team for oversettelse av juridiske dokumenter har:

  • Erfaring og kvalifikasjoner som blir kontrollert og autorisert for å arbeide med og oversette juridiske tekster.
  • Inngående kunnskap innen den generelle terminologien, men også innen den latinske, juridiske terminologien. Dette sikrer full forståelse av den opprinnelige juridiske kontrakten, og man unngår feiloversettelse.
  • Kunnskap om hvordan å skrive juridiske kontrakter i riktig format. Når kontrakter oversettes, sørger vi alltid for at den nye teksten er juridisk gjeldende og nøyaktig, og ikke kun en direkte oversettelse.

For juridiske tekster trenger du en juridisk oversetter som har god kjennskap til bransjen. Hver eneste oversetter har sitt morsmål innen det språket den juridiske kontrakten skal oversettes til, og de er dyktig til å skrive og arbeide innen juridiske kontekster, med en inngående forståelse av avtalerett. Dette er noe et allminnelig oversettelsesbyrå ikke er i stand til å oppnå.

Viktige faktorer for arbeid innen juridisk oversettelse

Det er et obligatorisk krav hos EasyTranslate å opprettholde en utvilsom høy kvalitet og standard på våre oversettelser, men når det gjelder juridiske oversettelser mener vi at det er desto viktigere å være overnøyaktig for å sikre kvalitet.

Våre kompetente oversettere forstår det juridiske systemet i den opprinnelige teksten, samt det juridiske systemet i den jurisdiksjonen du oversetter kontrakten til, om den er innenfor samme juridiske felt eller befinner seg mellom ulike juridiske felt. Dette sikrer at kontraktens eller tekstens budskap og formål opprettholdes når den oversettes fra et språk til et annet. Dette er ikke noe en allminnelig oversetter kan oppnå ved direkte oversetting.

Vi oppfordrer vårt team for oversettelse av juridiske dokumenter til å arbeide effektivt, men grundig, for å sikre høyeste nøyaktighetsnivå. Vi prioriterer kvaliteten av dine oversettelser.

localisation_drives.svg
legal_illustration.svg

Profesjonelle oversettelsestjenester er de eneste tjenestene du bør velge

Konsekvensene av å bruke ikke-profesjonelle eller middelmådige oversettelsestjenester kan være svært alvorlig. Ikke bare går det på bekostning av lovligheten til dine kontrakter og tekster, men det kan også være svært kostbart å fikse dersom feil oversettelse gir deg juridiske problemer, eller det tar for lang tid å korrigere feilene. Virkningen av en utilstrekkelig juridisk oversettelse kan for alvor skade ditt rykte, både i utlandet og i hjemlandet.

Allminnelige oversettelsesbyråer som tilbyr juridiske oversettelsestjenester kan kun tilby deg en praktisk oversettelse. Det er mulig de kan tilby deg en nøyaktig ord-for-ord oversettelse på en passende måte, kan ikke disse oversettelsene brukes i rettsforhandlinger. Dine offisielle rettsdokumenter trenger en nøyaktig oversettelse fra en profesjonell som vet hvordan dokumentene oversettes til juridisk levedyktige tekster for jurisdiksjonen du jobber i.

Om det er en huskelapp som inneholder kompleks juridisk terminologi som må oversettes for en annen advokat, eller en viktig juridisk kontrakt som er hoveddelen i et forlik, bør du kun overlate dette til en profesjonell oversetter som forstår alle aspektene innen jusfaget.

EasyTranslate – en kompetent plattform for oversettelse av juridiske dokumenter

Hos EasyTranslate bruker vi teknologi som sikrer en hurtig og effektiv tjeneste, uten å svekke kvaliteten og oppmerksomheten vi vier dine oversettelser. Du trenger ikke å bekymre deg når du får en kort frist - vi svarer innen 15 minutter og sørger for at din oversettelse er klar i tide, og i et format som passer deg.

I tillegg gir vår plattform for oversettelse av juridiske dokumenter deg muligheten til å håndtere dine prosjekter mens den pågår, mens du kommuniserer i sanntid med oversetteren, samt får oppdaterte meldinger sendt direkte til deg. Det er viktig for oss å sikre plattformen vår. Derfor er den i samsvar med GDPR-godkjent sikkerhet som integreres i hvert eneste aspekt. Alle data, tekster og kontrakter som sendes til våre verifiserte og pålitelige oversettere, oppbevares sikkert og kun med ditt samtykke.

Vi er sikre på at våre juridiske oversettelsestjenester er de beste til å oversette tekster innen jurisdiksjoner og juridiske felt. Når kvaliteten på oversettelsen er viktig, bør du kun vurdere å bruke premium-tjenester som garanterer et høyt nivå.

Ta kontakt nå for å diskutere hvordan vi kan oversette dine juridiske tekster på en nøyaktig måte, og til 50 ulike språk.

we_know_seo.svg