Lär känna din översättare och låt din översättare få lära känna dig

Hade du anställt en content writer och låtit denne skapa innehåll utan att ha introducerat personen till ditt arbetssätt och dina förväntningar? De olika funktionerna som finns tillgängliga genom Language-as-a-Service hjälper dina översättare lära känna dig och ditt varumärke, vilket säkerställer att de integreras ordentligt in i ditt team.

onboarding_hero_image_en-01.png
accounts_background_hero.png
onboarding_image_section_1.png
En plattform för kunskapsutbyte

EasyTranslate Academy

Med EasyTranslate Academy får ditt team av översättare den utbildning och information de behöver för att slutföra dina lokaliseringsprojekt på ett tillfredställande sätt. Genom EasyTranslate Academy kan vi hjälpa dig utbilda och testa dina översättare så att de är bekanta med ditt innehåll och dina processer, och håller dem sedan uppdaterade med hjälp av våra interna verktyg. Oavsett om ditt innehåll utgörs av skriftliga instruktioner, riktlinjer och varumärkesinformation eller audiovisuellt material, ser vi till att din företagsprofil kommuniceras så att ditt team får en heltäckande bild av dina behov. EasyTranslate Academy är inte bara ett kunskapsarkiv, utan är också ett verktyg som ger dig insyn i dina teammedlemmars kompetens- och kunskapsnivåer inom specifika områden. Vad blir då resultatet? Ditt glada team av översättare får all den vägledning de behöver och du får översättningar av högre kvalitet på nolltid!

Se till dina översättare lever upp till dina krav

Testöversättningar

Så, hur går man till väga när man ska sätta ihop ett översättarteam? Testöversättningar hjälper dig välja ut de mest lämpliga översättarna för ditt projekt. Med hjälp av testöversättningar kan vi fastställa hur stilistiskt kompatibel en specifik översättare är med ditt projekt och kan bedöma översättarens kommunikationsstil och övergripande kompetensnivå. När vi utvärderar översättare med hjälp av testöversättningar använder vi en standardiserad metod som baseras på objektiv bedömning, vilket gör det möjligt för oss att fastställa en översättares lämplighet och att utföra en prestandajämförelse som tar hänsyn till kundens domäner och språkkombinationer. Dessa bedömningar utförs också regelbundet efter den inledande utbildningen och inbegriper alla aktiva översättare för att garantera högkvalitativa resultat under hela vårt samarbete.

Vad består en testöversättning av?

Varje översättare får en exempeltext att översätta och uppmanas att beskriva det specifika språkbruk, den teknik och den stil som tillämpats. Denna information avslöjar både översättarens kompetensnivå och tankeprocess och är ett viktigt verktyg när man ska fastställa en översättares lämplighet avseende ett visst projekt.

onboarding_image_section_2_en-01.png
onboarding_image_section_3_en-01.png
Stilguide

Dela med dig av din terminologi och kommunikationsstil

Det går inte att överbetona hur viktigt det är att tillhandahålla en stilguide så att dina översättare får bekanta sig med dina språkliga och stilistiska preferenser redan från projektets början. Vad ingår i en stilguide? En stilguide är ett verktyg som kan användas för att definiera din kommunikationsstil och säkerställa att ditt översatta innehåll tilltalar rätt målgrupp. Se till att inkludera strategier som utformats för specifika språk, en beskrivning av din målgrupp, marknadsföringsstrategi och allt annat som du anser är viktigt för din externa kommunikation. Oroa dig inte, vi är här för att hjälpa dig, och ser till att vi samlar in all den information vi behöver för att kunna vara säkra på att vi förstår oss på din kommunikationsstil och att det team du valt ut har den kunskap de behöver för att kunna översätta specialutformat innehåll riktat till specifika marknader, så att innehållet blir så välanpassat som möjligt till respektive marknad.

Språkliga tillgångar

En arbetsbänk som skapar nya möjligheter

Vi ser till att tillhandahålla en komplett verktygslåda med alla språkliga tillgångar som dina översättare kan tänkas behöva för att kunna leverera tillfredsställande översättningar. Detta inkluderar översättningsminnet, som lagrar tidigare översatta segment så att dessa kan återanvändas i nya översättningar. Förutom att det effektiviserar dina översättningsprojekt och gör dem mindre resurskrävande hjälper också översättningsminnet översättare att anpassa sin stil och terminologi efter tidigare översättningar för att säkerställa projektöverskridande kontinuitet. Vi tillhandahåller också en ordbank: en ordlista med din föredragna terminologi. Detta är ett annat användbart verktyg för att säkerställa kontinuitet och att dina översättningar genomsyras av din företagsprofil. Läs mer om våra kvalitetsverktyg här.

onboarding_image_section_4.png
onboarding_image_section_5.png

Inställning för filimport

Kan dina filer inte redigeras? Är ditt innehåll uppmärkt eller kodat? Vi kan konfigurera nödvändiga importinställningar för att se till att dina textsträngar stöds och är redo att översättas.