EasyTranslate Academy

Vår e-learning-plattform för våra översättare och våra kunder närmre varandra

eller

*Var uppmärksam på att vi endast accepterar företagskunder

etacademyhero.svg
accounts_background_hero.png

E-learning för sömlösa översättningar

Vi ser alltid till att hitta högt kvalificerade översättare som är lämpade för en specifik uppgift. Detta blir desto lättare tack vare vår e-learning-plattform, EasyTranslate Academy, vilken möjliggör ett närmare samarbete mellan våra kunder och våra översättare.

Vi letar alltid efter nya sätt att spara på våra kunders tid och resurser! Därför har vi har utvecklat EasyTranslate Academy, en plattform som underlättar utbytet av kunskap mellan dig och våra översättare. Designa specialanpassade program åt översättare för att förbereda dem på specifika projekt, så kan du försäkra dig om att dina översättningar blir konsekventa på alla olika språk.

Det är viktigt för oss att vi levererar sömlösa översättningar som är formulerade med hänsyn till dina företagsvärden, din Tone of Voice och din målgrupp. Ju mer information du delar med oss, desto lättare blir det för oss att leverera översättningar som uppfyller dina förväntningar och krav.

elearning.svg
knowledgesharing.svg

En plattform för kunskapsutbyte

EasyTranslate Academy är anpassad till dig och ditt företag. Vi hjälper dig utforma moduler som är fulla med information och riktlinjer som fastställer de krav du har på din kommunikation. När detta har konfigurerats och är färdigt ser vi till att översättare går igenom dessa moduler för att se till att de är förberedda på dina projekt. Vad blir då resultatet? Våra översättare har tillgång till all information de behöver, vilket innebär att de slipper ägna tid åt att söka denna information. Och du kan för din del vara säker på att dina projekt hanteras av fullständigt kvalificerade och noggrant utvärderade översättare som kommer att vara trogna din kommunikationsstil och säkerställa projektöverskridande kontinuitet.

Onboarding

Alla professionella översättare som vi arbetar med är högt kvalificerade och erfarna inom sina kompetensområden, och vi vill ta denna behörighet ett steg längre genom att se till att de också är utbildade kring ditt specifika innehåll.

Ju mer översättarna vet om dig och ditt företag, desto bättre blir översättningarna. Via den här plattformen kan vi hjälpa dig utveckla en standardprocess som ger lingvister tillgång till rätt kunskap, terminologi, kommunikationsstil, Tone of Voice och annan relevant information.

onboarding.svg
brand.svg

Anpassning

Utveckla ditt eget program med moduler som är skräddarsydda baserat på din företagsverksamhet och dina projekt. Via EasyTranslate Academy kan du dela utbildningsmaterial i det format du väljer, inklusive videor och frågeformulär. Detta resulterar i att våra översättare får en helhetskänsla för ditt varumärke, budskap och din Tone of Voice.

Utbildning och kvalitetssäkring

Genom rätt utbildning kan vi se till att våra lingvister besitter den kunskap de behöver för att kunna leverera högkvalitativa och skräddarsydda översättningar. EasyTranslate Academy erbjuder en möjlighet för översättare att bekanta sig med ditt företag och din terminologi. De kan sedan testas för att säkerställa att de har förstått och memorerat all relevant information.

Vill du ha mer kontroll över vilken översättare som tilldelas ditt projekt? Vi finns här för att hjälpa dig och kommer använda vår kunskap och erfarenhet för att hitta rätt kandidat till dina projekt. Med hjälp av EasyTranslate Academy och dina specialbyggda moduler kan du också testa och utbilda översättarna. Få en inblick i hur de arbetar och delta i urvalsprocessen. Med stöd av denna plattform hoppas vi kunna erbjuda dig en tids- och kostnadseffektiv lösning du kan lita på.

education.svg