Vi sätter igång processen

Det är vårt projektledningsteams ansvar att se till att ditt projekt fortskrider enligt plan och schema.

eller

*Var uppmärksam på att vi endast accepterar företagskunder

vendor-page-hero.svg
accounts_background_hero.png

Ditt team av projektledare

Vårt projektledningsteam driver översättningsprojektet framåt, ansvarar för att övervaka och planera själva översättningen av filerna och säkerställer att dessa filer levereras i tid och i rätt format. Våra projektledare är lokaliseringsexperter med många års erfarenhet av att hjälpa globala företag kommunicera med sin globala kundbas.

projectman-sv-01.svg

Ett anpassat arbetsflöde

Projektledningsteamet tar sig tid att sätta sig in i kundens behov och de utmaningar kunden står inför för att, baserat på denna information, utforma ett arbetsflöde som är specialanpassat med hänsyn till kundens bransch och det specifika projektets förutsättningar. De assisterar översättarna och ser till att alla delar av projektet fortlöper enligt plan. Om en kund har specifika önskemål så är det projektledarens ansvar att utforma arbetsflödet med hänsyn till dessa önskemål.

brand.svg
project.svg

Översättningsverktyg som effektiviserar översättningsarbetet

Vårt leverantörsteam ser till att rätt verktyg finns tillgängliga för att underlätta processen för både kund och översättare. Vi utbildar vårt team av översättare så att de kan arbeta i Memsource, vilket är en översättningsprogram som effektiviserar lokaliseringsarbetet och gör det mindre kostsamt. Memsource erbjuder också verktyg såsom ordbanken, översättningsminnet och maskinöversättning, vilka underlättar översättningsarbetet.

Lättanvänd plattform

Vår smarta och effektiva plattform samlar alla dokument och all kommunikation så att all information finns tillgänglig på samma ställe – både för våra team på EasyTranslate och för våra kunder. Våra automatiserade processer gör översättningsarbetet smidigt och effektivt, sänker arbetstiden och strömlinjeformar arbetsflödet.

platform-3.svg