Privatlivspolitik - Kunder og brugere

1. INTRODUKTION


1.1 Denne Erklæring om Privatlivspolitik er beregnet til at give dig oplysninger om, hvordan EasyTranslate A/S, Titangade 9, 11, 2200 København N, CVR 33240562 ("EasyTranslate", "vi", "os", "vores") indsamler og behandler dine personoplysninger, som du har givet os, eller vi har indsamlet fra dig.


1.2 Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Erklæring om Privatlivspolitik og gældende lovgivning, som vi er underlagt, herunder den generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om den frie udveksling af sådanne data (i det følgende benævnt "GDPR") og databeskyttelsesloven nr. 502 af 23. maj 2018, der supplerer GDPR, eventuelle ændringer dertil og anden sådan lovgivning, der supplerer disse regler.


1.3 EasyTranslate er den dataansvarlige i forhold til dine personoplysninger i nedenstående situationer. Du kan kontakte EasyTranslate ved at sende en e-mail til gdpr@easytranslate.com.


1.4 EasyTranslate kan også fungere som databehandler for vores kunder i nogle tilfælde. For yderligere information se afsnit 8 nedenfor.


1.5 Vi bruger tredjepartsleverandører, som indgår et direkte kontraktlig forhold med dig. Apps og websteder, der tilbydes af tredjeparter, er underlagt vilkår og betingelser og fortrolighedserklæringer, som ikke er under EasyTranslates kontrol, og EasyTranslate er ikke dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger på sådanne apps eller websteder. Dette gælder også for tredjeparter, der linkes til eller på anden måde promoveres på vores hjemmeside. Vi har ikke kontrolleret og godkendt indholdet af tredjeparters apps eller websteder, heller ikke deres vilkår og betingelser eller fortrolighedserklæringer, der regulerer brugen af disse tredjeparters apps eller websteder, og vi har intet ansvar for tredjeparters apps eller websteder, du tilmelder dig og bruger i forbindelse med vores tjenester. Vi anbefaler, at du omhyggeligt gennemlæser og gennemtænker vilkår og fortrolighedserklæringer, der tilbydes af tredjeparter, før du bruger disse apps eller websteder, herunder giver dem de personoplysninger, de beder om.2. EasyTranslate SOM DEN DATAANSVARLIGE.


DE DATA, VI INDSAMLER, FORMÅLET OG DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN


2.1 Når du bruger vores websted, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder din henvisnings-URL, din browsertype, dine anvendte søgeord og anden brugeradfærd på vores websted, din IP-adresse inklusive din netværksplacering og oplysninger om din computer, dato og tidspunkt for dit besøg.


2.1.1 Formålet med vores behandling er at optimere brugeroplevelsen, vores digitale tjenester og applikationer og at markedsføre vores tjenester til dig. 2.1.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel 6(1) (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.1.3 Vi indsamler data automatisk ved brug af cookies. Vores brug af andre cookies end teknisk nødvendige cookies er betinget af dit forudgående samtykke. Oplysningerne bruges ikke til at identificere dig. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik her. Du kan trække dit samtykke tilbage eller ændre det ved at afvise cookies i "Samtykkeindstillinger" eller ved at blokere cookies i din webbrowser.


2.2 Når du tilmelder dig direkte markedsføring/nyhedsbrev, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder dine kontaktoplysninger, dine brugte søgeord og anden brugeradfærd, din IP-adresse inklusive din netværksplacering og oplysninger om din computer, samt dato og tidspunkt for dit besøg.


2.2.1 Formålet med vores behandling er at sende dig direkte markedsføring/nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig. Formålet med vores behandling er også at optimere din oplevelse af direkte markedsføring, hvilket er i vores legitime interesse.


2.2.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel (6) (1) (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.3 Når du kommunikerer med os via e-mail eller bruger chat-funktionen på vores hjemmeside, kan vi indsamle data om din identitet, såsom dit navn og e-mailadresse og de oplysninger, du har givet, da du kontaktede os.


2.3.1 Formålet med vores behandling er at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål og andre anmodninger.


2.3.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel (6) (1) (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.4 Når du bestiller en oversættelse, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder dine kontakt-, forretnings- og faktureringsoplysninger. Derudover indsamler vi oplysninger om dine køb.


2.4.1 Formålet med vores behandling er at udføre den eller de tjeneste(r), du har anmodet om. Vi bruger dine oplysninger til at oprette og administrere din ordre, til at kommunikere i den forbindelse og for at hjælpe dig med din ordre og til at fakturere dig. Yderligere indsamler vi oplysninger for at tilpasse din oplevelse. Formålet med vores behandling er at udføre vores kontrakt, og det er i vores legitime interesse at optimere din kundeoplevelse. Vi behandler også oplysningerne for at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende skatte- og bogføringslovgivning.


2.4.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel 6 (1) (b) (opfyldelse af kontrakt), (c) (juridisk forpligtelse) og (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.4.3 Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig


2.5 Når du abonnerer på platformen, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder dine kontakt-, forretnings- og faktureringsoplysninger. Derudover indsamler vi oplysninger om dine køb. Dine betalingsdata administreres af Stripe, der fungerer som en tredjeparts dataansvarlig. Vi henviser til Stripes Privatlivspolitik for yderligere information om deres behandling af dine personoplysninger.


2.5.1 Formålet med vores behandling er at udføre den eller de tjeneste(r), du har anmodet om. Vi bruger dine oplysninger til at oprette og administrere din ordre, til at kommunikere i den forbindelse og for at hjælpe dig med din ordre, til at oprette og administrere din konto på platformen, til at hjælpe dig med at bruge platformen og til at fakturere dig. Yderligere indsamler vi oplysninger for at tilpasse din oplevelse. Formålet med vores behandling er at udføre vores kontrakt, og det er i vores legitime interesse at optimere din kundeoplevelse. Vi behandler også oplysningerne for at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende skatte- og bogføringslovgivning.


2.5.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel 6 (1) (b) (opfyldelse af kontrakt), (c) (juridisk forpligtelse) og (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.5.3 Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig


2.6 Når du som abonnent på platformen gør brug af de oversættelsesværktøjer og -tjenester, der er tilgængelige på platformen, herunder HumanAI-oversættelsesværktøjet, maskinoversættelsesværktøjet, værktøjer til generering af content, redigeringsværktøjer, hosting af materiale forud for og underlagt oversættelse, tilvejebringelse af eksterne oversættere osv., vil vi fungere som databehandler for dig. For yderligere information se afsnit 8 nedenfor.


2.7 Når du som abonnent på platformen gør brug af andre tilgængelige funktioner, fungerer vi som dataansvarlig. Dette omfatter:


2.7.1 Når du bruger chatfunktionen til at kommunikere med eksterne oversættere, som du har hentet via platformen, behandler vi kun dit navn og kontaktoplysninger og indholdet af kommunikationen for at give dig og den eksterne oversætter mulighed for at kommunikere via platform. Vi kan få adgang til kommunikationen for at sikre, at deadlines, der er aftalt mellem dig og eksterne oversættere, overholdes og generelt for at sikre rettidig og korrekt levering. Vi vil ikke tilgå eller behandle indholdet af din kommunikation til andre formål end at levere tjenesten og sikre overholdelse af vores politikker for brugen af platformen. Du opfordres til at begrænse inddragelsen af personoplysninger i kommunikationen til det, der er nødvendigt for formålet. Det juridiske grundlag for vores behandling er at udføre vores kontrakt og at forfølge vores legitime interesse i at overvåge overholdelsen af aftaler og vores politikker jf. artikel 6 (1) (b) (udførelse af kontrakt) og (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.7.2 Hvis du efterlader udtalelser eller gør brug af muligheden for at vurdere din tilfredshed og generelle oplevelse med en ekstern oversætter, behandler vi din udtalelse eller vurdering for at gøre den tilgængelig for andre brugere af platformen af hensyn til gennemsigtighed og til vores generelle overvågning og kvalitetsvurdering for at opretholde et højt kvalitetsniveau blandt de eksterne oversættere, der bruger platformen. Det juridiske grundlag for vores behandling er vores legitime interesse i at sikre gennemsigtighed og kvalitet jf. artikel 6 (1) (b) (udførelse af kontrakt) og (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.7.3 Efter anmodning fra dig eller den eksterne oversætter kan vi hjælpe med at løse tvister mellem jer, herunder i relation til kvaliteten af oversættelsen. Hvis det er tilfældet, behandler vi din identitet, den aftale, du har indgået med den eksterne oversætter, og indholdet af oversættelsen for at vurdere kvaliteten og for at mægle og søge at løse tvisten mellem dig og den eksterne oversætter. Det juridiske grundlag for vores behandling er vores legitime interesse i at bistå vores brugere med at løse tvister jf. pkt. artikel 6 (1) (f) i GDPR.


2.7.4 For at sikre og opretholde et højt kvalitetsniveau blandt de eksterne oversættere, der er tilgængelige på platformen, kan vi fra tid til anden få adgang til oversættelser udført af en eller flere specifikke oversættere. Dette kan omfatte oversættelser udført for dig. Vi gør dette kun for at evaluere kvaliteten af oversættelsen og har ingen hensigt eller formål med at behandle nogen personlige data, der forekommer i oversættelsen. Det juridiske grundlag er vores legitime interesse i at opretholde et højt kvalitetsniveau jf. artikel 6 (1) (f) i GDPR.3. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER


3.1 Dine personoplysninger videregives til tredjeparter, der behandler personoplysninger på vegne af EasyTranslate, og som derfor fungerer som vores databehandlere. Vi bruger tredjeparter til kundesupport, styring af kundeforhold, e-mailmarkedsføring, fakturering, webanalyse, forretningsanalyse og som hosting-udbydere. Vi kan også bruge tredjepartsoversættere til at hjælpe os med at udføre den eller de oversættelsestjenester, du har anmodet om fra os, eller i forbindelse med specifikke eller generelle kvalitetsvurderinger. Når du bruger HumanAI-oversættelsesværktøjet, værktøjet til genering af content og redigeringsværktøjer videregiver vi også dine data til tredjeparter, som behandler personoplysninger på vegne af EasyTranslate, og derfor fungerer som vores databehandlere. Vi har indgået databehandlingsaftaler, der overholder artikel 28 i GDPR, med alle vores databehandlere for at sikre, at sådanne databehandlere implementerer passende organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i GDPR og sikrer beskyttelsen af dine rettigheder.4. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE


4.1 Nogle af vores databehandlere, såsom Open AI, HubSpot og Twilio (Aircall), er etableret i USA. Vi bruger også eksterne oversættere, som kan være etableret i et ikke-EU/EØS-land. De passende sikkerhedsforanstaltninger for at overføre personoplysninger til USA eller andre ikke-EU/EØS-lande, som ikke af EU-kommissionen anses for at give et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, er sikret af EU-kommissionens standardkontraktklausuler (artikel 46 i GDPR). Hvis du ønsker yderligere information om vores databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS og de gældende sikkerhedsforanstaltninger for at overføre personoplysninger, kan du anmode om dokumentation herfor ved at sende os en e-mail til gdpr@easytranslate.com.


Vær også opmærksom på, at dine personoplysninger også kan overføres til et land uden for EU/EØS ved vores brug af cookies på vores websted. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik her.5. DINE RETTIGHEDER


5.1 Under visse omstændigheder har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.


5.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte EasyTranslate ved at sende en e-mail til gdpr@easytranslate.com.


5.3 Bemærk, at du har fuld kontrol over dine personlige oplysninger i dine kontoindstillinger på platformen. Her kan du se, redigere, eksportere og slette dine oplysninger med et tryk på en knap.


5.4 Den registreredes ret til adgang


5.4.1 Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og kontrollere, at vi behandler dem lovligt.5.5 Retten til berigtigelse


5.5.1 Du har ret til at anmode om rettelse af de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du bliver opmærksom på, at de personoplysninger, vi behandler, er unøjagtige, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvilket gør det muligt for dig at få korrigeret ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger om dig.


5.6 Retten til sletning ("retten til at blive glemt")


5.6.1 Du kan have ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvor der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. I det omfang det er nødvendigt med fortsat behandling af dine personoplysninger, for eksempel for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser, eller for at retlige krav kan etableres, udøves eller forsvares, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.


5.7 Retten til begrænsning af behandlingen


5.7.1 Du kan have ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger til kun at omfatte opbevaring. Dette giver dig mulighed for at bede os om at afbryde behandlingen af personoplysninger om dig, for eksempel hvis du vil have os til at fastslå nøjagtigheden eller årsagen til behandlingen af dem.


5.8 Retten til dataportabilitet


5.8.1 Du kan have ret til at indhente personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format og muligvis ret til at anmode om overførsel af disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


5.9 Retten til at gøre indsigelse


5.9.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til enhver tid, når det vedrører vores direkte markedsføringsindsats over for dig.


5.9.2 Desuden har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører dit personlige liv, hvor vi er afhængige af en legitim interesse som juridisk grundlag for behandlingen, jf. afsnit 2.


5.10 Retten til at trække dit samtykke tilbage


5.11 Du har ret til at trække et samtykke tilbage, som du har givet os med henblik på behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os ved at bruge nedenstående kontaktoplysninger. For cookies kan du trække dit samtykke tilbage ved at ændre dine indstillinger her.


5.12 Retten til at indgive en klage


5.13 Du har ret til at indgive en klage vedrørende EasyTranslates behandling af dine personoplysninger. Der kan indgives en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk eller enhver anden tilsynsmyndighed i dit land.6. OPBEVARING AF DATA


6.1 De personlige data, der gemmes baseret på din brugeradfærd på vores hjemmeside, slettes senest i henhold til vores cookiepolitik, som kan tilgås her.


6.2 Personoplysninger om dig, der indsamles, når du bestiller en oversættelse eller abonnerer på platformen, vil blive opbevaret i indeværende år plus fem år. 6.3 Personoplysninger om dig, der indsamles, når du tilmelder dig vores platform, vil blive gemt, indtil du sletter din konto eller har været inaktiv i 1 år.


6.4 Vi forbeholder os endvidere ret til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, hvis det anses for nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare et juridisk krav eller for at opfylde en juridisk forpligtelse.7. DATASIKKERHED


7.1 Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændringer, uautoriseret offentliggørelse eller misbrug af eller adgang til personoplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles.


7.2 Vi har begrænset adgang til dine personoplysninger til medarbejdere og leverandører, der har et relevant og med rimelighed nødvendigt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde.8. EasyTranslate SOM DATABEHANDLER


8.1 Ved udførelse af oversættelsesopgaver fungerer EasyTranslate som databehandler for vores kunder, hvis det dokument, der oversættes, indeholder personoplysninger. Vi fungerer også som databehandler ved leveringen af de oversættelsesværktøjer og -tjenester, der er tilgængelige på platformen, herunder HumanAI-oversættelsesværktøjet, maskinoversættelsesværktøjet, værktøjer til generering af content, redigeringsværktøjer, hosting af materiale forud for og underlagt oversættelse, tilvejebringelse af eksterne oversættere, etc. For en detaljeret beskrivelse af EasyTranslates rolle og ansvar som databehandler henvises til databehandlingsaftalen (DPA). Du kan finde EasyTranslates DPA her.


8.2 Her opfordrer EasyTranslate dig, den dataansvarlige, til at anonymisere eller pseudonymisere filer, før de overføres til EasyTranslate for at minimere strømmen af personoplysninger (Dataminimering, artikel 5 i GDPR).9. KONTAKTINFORMATION


9.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Erklæring om Privatlivspolitik eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du sende os en e-mail til gdpr@easytranslate.com.10. ÆNDRINGER I DENNE ERKLÆRING OM PRIVATLIVSPOLITIK


10.1 Vi kan foretage ændringer i denne Erklæring om Privatlivspolitik; den seneste version af denne Erklæring om Privatlivspolitik vil til enhver tid være tilgængelig på vores hjemmeside www.easytranslate.com.


10.2 Denne Erklæring om Privatlivspolitik er sidst blevet opdateret den 7. februar 2024.

Privatlivspolitik - Kunder og brugere

1. INTRODUKTION


1.1 Denne Erklæring om Privatlivspolitik er beregnet til at give dig oplysninger om, hvordan EasyTranslate A/S, Titangade 9, 11, 2200 København N, CVR 33240562 ("EasyTranslate", "vi", "os", "vores") indsamler og behandler dine personoplysninger, som du har givet os, eller vi har indsamlet fra dig.


1.2 Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Erklæring om Privatlivspolitik og gældende lovgivning, som vi er underlagt, herunder den generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om den frie udveksling af sådanne data (i det følgende benævnt "GDPR") og databeskyttelsesloven nr. 502 af 23. maj 2018, der supplerer GDPR, eventuelle ændringer dertil og anden sådan lovgivning, der supplerer disse regler.


1.3 EasyTranslate er den dataansvarlige i forhold til dine personoplysninger i nedenstående situationer. Du kan kontakte EasyTranslate ved at sende en e-mail til gdpr@easytranslate.com.


1.4 EasyTranslate kan også fungere som databehandler for vores kunder i nogle tilfælde. For yderligere information se afsnit 8 nedenfor.


1.5 Vi bruger tredjepartsleverandører, som indgår et direkte kontraktlig forhold med dig. Apps og websteder, der tilbydes af tredjeparter, er underlagt vilkår og betingelser og fortrolighedserklæringer, som ikke er under EasyTranslates kontrol, og EasyTranslate er ikke dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger på sådanne apps eller websteder. Dette gælder også for tredjeparter, der linkes til eller på anden måde promoveres på vores hjemmeside. Vi har ikke kontrolleret og godkendt indholdet af tredjeparters apps eller websteder, heller ikke deres vilkår og betingelser eller fortrolighedserklæringer, der regulerer brugen af disse tredjeparters apps eller websteder, og vi har intet ansvar for tredjeparters apps eller websteder, du tilmelder dig og bruger i forbindelse med vores tjenester. Vi anbefaler, at du omhyggeligt gennemlæser og gennemtænker vilkår og fortrolighedserklæringer, der tilbydes af tredjeparter, før du bruger disse apps eller websteder, herunder giver dem de personoplysninger, de beder om.2. EasyTranslate SOM DEN DATAANSVARLIGE.


DE DATA, VI INDSAMLER, FORMÅLET OG DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN


2.1 Når du bruger vores websted, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder din henvisnings-URL, din browsertype, dine anvendte søgeord og anden brugeradfærd på vores websted, din IP-adresse inklusive din netværksplacering og oplysninger om din computer, dato og tidspunkt for dit besøg.


2.1.1 Formålet med vores behandling er at optimere brugeroplevelsen, vores digitale tjenester og applikationer og at markedsføre vores tjenester til dig. 2.1.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel 6(1) (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.1.3 Vi indsamler data automatisk ved brug af cookies. Vores brug af andre cookies end teknisk nødvendige cookies er betinget af dit forudgående samtykke. Oplysningerne bruges ikke til at identificere dig. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik her. Du kan trække dit samtykke tilbage eller ændre det ved at afvise cookies i "Samtykkeindstillinger" eller ved at blokere cookies i din webbrowser.


2.2 Når du tilmelder dig direkte markedsføring/nyhedsbrev, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder dine kontaktoplysninger, dine brugte søgeord og anden brugeradfærd, din IP-adresse inklusive din netværksplacering og oplysninger om din computer, samt dato og tidspunkt for dit besøg.


2.2.1 Formålet med vores behandling er at sende dig direkte markedsføring/nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig. Formålet med vores behandling er også at optimere din oplevelse af direkte markedsføring, hvilket er i vores legitime interesse.


2.2.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel (6) (1) (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.3 Når du kommunikerer med os via e-mail eller bruger chat-funktionen på vores hjemmeside, kan vi indsamle data om din identitet, såsom dit navn og e-mailadresse og de oplysninger, du har givet, da du kontaktede os.


2.3.1 Formålet med vores behandling er at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål og andre anmodninger.


2.3.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel (6) (1) (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.4 Når du bestiller en oversættelse, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder dine kontakt-, forretnings- og faktureringsoplysninger. Derudover indsamler vi oplysninger om dine køb.


2.4.1 Formålet med vores behandling er at udføre den eller de tjeneste(r), du har anmodet om. Vi bruger dine oplysninger til at oprette og administrere din ordre, til at kommunikere i den forbindelse og for at hjælpe dig med din ordre og til at fakturere dig. Yderligere indsamler vi oplysninger for at tilpasse din oplevelse. Formålet med vores behandling er at udføre vores kontrakt, og det er i vores legitime interesse at optimere din kundeoplevelse. Vi behandler også oplysningerne for at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende skatte- og bogføringslovgivning.


2.4.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel 6 (1) (b) (opfyldelse af kontrakt), (c) (juridisk forpligtelse) og (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.4.3 Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig


2.5 Når du abonnerer på platformen, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder dine kontakt-, forretnings- og faktureringsoplysninger. Derudover indsamler vi oplysninger om dine køb. Dine betalingsdata administreres af Stripe, der fungerer som en tredjeparts dataansvarlig. Vi henviser til Stripes Privatlivspolitik for yderligere information om deres behandling af dine personoplysninger.


2.5.1 Formålet med vores behandling er at udføre den eller de tjeneste(r), du har anmodet om. Vi bruger dine oplysninger til at oprette og administrere din ordre, til at kommunikere i den forbindelse og for at hjælpe dig med din ordre, til at oprette og administrere din konto på platformen, til at hjælpe dig med at bruge platformen og til at fakturere dig. Yderligere indsamler vi oplysninger for at tilpasse din oplevelse. Formålet med vores behandling er at udføre vores kontrakt, og det er i vores legitime interesse at optimere din kundeoplevelse. Vi behandler også oplysningerne for at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende skatte- og bogføringslovgivning.


2.5.2 Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger følger artikel 6 (1) (b) (opfyldelse af kontrakt), (c) (juridisk forpligtelse) og (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.5.3 Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig


2.6 Når du som abonnent på platformen gør brug af de oversættelsesværktøjer og -tjenester, der er tilgængelige på platformen, herunder HumanAI-oversættelsesværktøjet, maskinoversættelsesværktøjet, værktøjer til generering af content, redigeringsværktøjer, hosting af materiale forud for og underlagt oversættelse, tilvejebringelse af eksterne oversættere osv., vil vi fungere som databehandler for dig. For yderligere information se afsnit 8 nedenfor.


2.7 Når du som abonnent på platformen gør brug af andre tilgængelige funktioner, fungerer vi som dataansvarlig. Dette omfatter:


2.7.1 Når du bruger chatfunktionen til at kommunikere med eksterne oversættere, som du har hentet via platformen, behandler vi kun dit navn og kontaktoplysninger og indholdet af kommunikationen for at give dig og den eksterne oversætter mulighed for at kommunikere via platform. Vi kan få adgang til kommunikationen for at sikre, at deadlines, der er aftalt mellem dig og eksterne oversættere, overholdes og generelt for at sikre rettidig og korrekt levering. Vi vil ikke tilgå eller behandle indholdet af din kommunikation til andre formål end at levere tjenesten og sikre overholdelse af vores politikker for brugen af platformen. Du opfordres til at begrænse inddragelsen af personoplysninger i kommunikationen til det, der er nødvendigt for formålet. Det juridiske grundlag for vores behandling er at udføre vores kontrakt og at forfølge vores legitime interesse i at overvåge overholdelsen af aftaler og vores politikker jf. artikel 6 (1) (b) (udførelse af kontrakt) og (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.7.2 Hvis du efterlader udtalelser eller gør brug af muligheden for at vurdere din tilfredshed og generelle oplevelse med en ekstern oversætter, behandler vi din udtalelse eller vurdering for at gøre den tilgængelig for andre brugere af platformen af hensyn til gennemsigtighed og til vores generelle overvågning og kvalitetsvurdering for at opretholde et højt kvalitetsniveau blandt de eksterne oversættere, der bruger platformen. Det juridiske grundlag for vores behandling er vores legitime interesse i at sikre gennemsigtighed og kvalitet jf. artikel 6 (1) (b) (udførelse af kontrakt) og (f) (legitim interesse) i GDPR.


2.7.3 Efter anmodning fra dig eller den eksterne oversætter kan vi hjælpe med at løse tvister mellem jer, herunder i relation til kvaliteten af oversættelsen. Hvis det er tilfældet, behandler vi din identitet, den aftale, du har indgået med den eksterne oversætter, og indholdet af oversættelsen for at vurdere kvaliteten og for at mægle og søge at løse tvisten mellem dig og den eksterne oversætter. Det juridiske grundlag for vores behandling er vores legitime interesse i at bistå vores brugere med at løse tvister jf. pkt. artikel 6 (1) (f) i GDPR.


2.7.4 For at sikre og opretholde et højt kvalitetsniveau blandt de eksterne oversættere, der er tilgængelige på platformen, kan vi fra tid til anden få adgang til oversættelser udført af en eller flere specifikke oversættere. Dette kan omfatte oversættelser udført for dig. Vi gør dette kun for at evaluere kvaliteten af oversættelsen og har ingen hensigt eller formål med at behandle nogen personlige data, der forekommer i oversættelsen. Det juridiske grundlag er vores legitime interesse i at opretholde et højt kvalitetsniveau jf. artikel 6 (1) (f) i GDPR.3. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER


3.1 Dine personoplysninger videregives til tredjeparter, der behandler personoplysninger på vegne af EasyTranslate, og som derfor fungerer som vores databehandlere. Vi bruger tredjeparter til kundesupport, styring af kundeforhold, e-mailmarkedsføring, fakturering, webanalyse, forretningsanalyse og som hosting-udbydere. Vi kan også bruge tredjepartsoversættere til at hjælpe os med at udføre den eller de oversættelsestjenester, du har anmodet om fra os, eller i forbindelse med specifikke eller generelle kvalitetsvurderinger. Når du bruger HumanAI-oversættelsesværktøjet, værktøjet til genering af content og redigeringsværktøjer videregiver vi også dine data til tredjeparter, som behandler personoplysninger på vegne af EasyTranslate, og derfor fungerer som vores databehandlere. Vi har indgået databehandlingsaftaler, der overholder artikel 28 i GDPR, med alle vores databehandlere for at sikre, at sådanne databehandlere implementerer passende organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i GDPR og sikrer beskyttelsen af dine rettigheder.4. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE


4.1 Nogle af vores databehandlere, såsom Open AI, HubSpot og Twilio (Aircall), er etableret i USA. Vi bruger også eksterne oversættere, som kan være etableret i et ikke-EU/EØS-land. De passende sikkerhedsforanstaltninger for at overføre personoplysninger til USA eller andre ikke-EU/EØS-lande, som ikke af EU-kommissionen anses for at give et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, er sikret af EU-kommissionens standardkontraktklausuler (artikel 46 i GDPR). Hvis du ønsker yderligere information om vores databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS og de gældende sikkerhedsforanstaltninger for at overføre personoplysninger, kan du anmode om dokumentation herfor ved at sende os en e-mail til gdpr@easytranslate.com.


Vær også opmærksom på, at dine personoplysninger også kan overføres til et land uden for EU/EØS ved vores brug af cookies på vores websted. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik her.5. DINE RETTIGHEDER


5.1 Under visse omstændigheder har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.


5.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte EasyTranslate ved at sende en e-mail til gdpr@easytranslate.com.


5.3 Bemærk, at du har fuld kontrol over dine personlige oplysninger i dine kontoindstillinger på platformen. Her kan du se, redigere, eksportere og slette dine oplysninger med et tryk på en knap.


5.4 Den registreredes ret til adgang


5.4.1 Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og kontrollere, at vi behandler dem lovligt.5.5 Retten til berigtigelse


5.5.1 Du har ret til at anmode om rettelse af de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du bliver opmærksom på, at de personoplysninger, vi behandler, er unøjagtige, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvilket gør det muligt for dig at få korrigeret ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger om dig.


5.6 Retten til sletning ("retten til at blive glemt")


5.6.1 Du kan have ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvor der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. I det omfang det er nødvendigt med fortsat behandling af dine personoplysninger, for eksempel for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser, eller for at retlige krav kan etableres, udøves eller forsvares, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.


5.7 Retten til begrænsning af behandlingen


5.7.1 Du kan have ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger til kun at omfatte opbevaring. Dette giver dig mulighed for at bede os om at afbryde behandlingen af personoplysninger om dig, for eksempel hvis du vil have os til at fastslå nøjagtigheden eller årsagen til behandlingen af dem.


5.8 Retten til dataportabilitet


5.8.1 Du kan have ret til at indhente personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format og muligvis ret til at anmode om overførsel af disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


5.9 Retten til at gøre indsigelse


5.9.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til enhver tid, når det vedrører vores direkte markedsføringsindsats over for dig.


5.9.2 Desuden har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører dit personlige liv, hvor vi er afhængige af en legitim interesse som juridisk grundlag for behandlingen, jf. afsnit 2.


5.10 Retten til at trække dit samtykke tilbage


5.11 Du har ret til at trække et samtykke tilbage, som du har givet os med henblik på behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os ved at bruge nedenstående kontaktoplysninger. For cookies kan du trække dit samtykke tilbage ved at ændre dine indstillinger her.


5.12 Retten til at indgive en klage


5.13 Du har ret til at indgive en klage vedrørende EasyTranslates behandling af dine personoplysninger. Der kan indgives en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk eller enhver anden tilsynsmyndighed i dit land.6. OPBEVARING AF DATA


6.1 De personlige data, der gemmes baseret på din brugeradfærd på vores hjemmeside, slettes senest i henhold til vores cookiepolitik, som kan tilgås her.


6.2 Personoplysninger om dig, der indsamles, når du bestiller en oversættelse eller abonnerer på platformen, vil blive opbevaret i indeværende år plus fem år. 6.3 Personoplysninger om dig, der indsamles, når du tilmelder dig vores platform, vil blive gemt, indtil du sletter din konto eller har været inaktiv i 1 år.


6.4 Vi forbeholder os endvidere ret til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, hvis det anses for nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare et juridisk krav eller for at opfylde en juridisk forpligtelse.7. DATASIKKERHED


7.1 Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændringer, uautoriseret offentliggørelse eller misbrug af eller adgang til personoplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles.


7.2 Vi har begrænset adgang til dine personoplysninger til medarbejdere og leverandører, der har et relevant og med rimelighed nødvendigt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde.8. EasyTranslate SOM DATABEHANDLER


8.1 Ved udførelse af oversættelsesopgaver fungerer EasyTranslate som databehandler for vores kunder, hvis det dokument, der oversættes, indeholder personoplysninger. Vi fungerer også som databehandler ved leveringen af de oversættelsesværktøjer og -tjenester, der er tilgængelige på platformen, herunder HumanAI-oversættelsesværktøjet, maskinoversættelsesværktøjet, værktøjer til generering af content, redigeringsværktøjer, hosting af materiale forud for og underlagt oversættelse, tilvejebringelse af eksterne oversættere, etc. For en detaljeret beskrivelse af EasyTranslates rolle og ansvar som databehandler henvises til databehandlingsaftalen (DPA). Du kan finde EasyTranslates DPA her.


8.2 Her opfordrer EasyTranslate dig, den dataansvarlige, til at anonymisere eller pseudonymisere filer, før de overføres til EasyTranslate for at minimere strømmen af personoplysninger (Dataminimering, artikel 5 i GDPR).9. KONTAKTINFORMATION


9.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Erklæring om Privatlivspolitik eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du sende os en e-mail til gdpr@easytranslate.com.10. ÆNDRINGER I DENNE ERKLÆRING OM PRIVATLIVSPOLITIK


10.1 Vi kan foretage ændringer i denne Erklæring om Privatlivspolitik; den seneste version af denne Erklæring om Privatlivspolitik vil til enhver tid være tilgængelig på vores hjemmeside www.easytranslate.com.


10.2 Denne Erklæring om Privatlivspolitik er sidst blevet opdateret den 7. februar 2024.