EasyTranslate Databehandleraftale

Vores Kontraktbestemmelser er en integreret del af EasyTranslates Vilkår og betingelser, medmindre kunden har indgået en anden skriftlig hovedaftale med EasyTranslate, hvor de i så fald udgør en del af en sådan skriftlig aftale.

EasyTranslate har på forhånd underskrevet Kontraktbestemmelserne. Kontraktbestemmelserne er tilgængelige til download for underskrift.

For at udfylde Kontraktbestemmelserne skal kunden:

1) Udfylde oplysningerne i signaturafsnittet under "Dataansvarlig";

2) Udfylde kontaktoplysningsafsnittet under "Dataansvarlig";

3) Udfylde oplysningerne i signaturafsnittet under "Data importer";

4) Indsende de udfyldte og underskrevne Kontraktbestemmelser via gdpr@easytranslate.com, med angivelse af Kundekontooplysninger (registreret e-mailadresse og firmanavn som angivet på den relevante kundeordre eller fakturaen).

Når vi modtager gyldigt udfyldte og underskrevne Kontraktbestemmelser på gdpr@easytranslate.com, er Kontraktbestemmelserne juridisk bindende for EasyTranslate og Kunden.

Vi sender Kunden en e-mail, der bekræfter modtagelsen af de underskrevne Kontraktbestemmelser med angivelse af Kontraktbestemmelsernes ikrafttrædelsesdato.

EasyTranslate Databehandleraftale

Vores Kontraktbestemmelser er en integreret del af EasyTranslates Vilkår og betingelser, medmindre kunden har indgået en anden skriftlig hovedaftale med EasyTranslate, hvor de i så fald udgør en del af en sådan skriftlig aftale.

EasyTranslate har på forhånd underskrevet Kontraktbestemmelserne. Kontraktbestemmelserne er tilgængelige til download for underskrift.

For at udfylde Kontraktbestemmelserne skal kunden:

1) Udfylde oplysningerne i signaturafsnittet under "Dataansvarlig";

2) Udfylde kontaktoplysningsafsnittet under "Dataansvarlig";

3) Udfylde oplysningerne i signaturafsnittet under "Data importer";

4) Indsende de udfyldte og underskrevne Kontraktbestemmelser via gdpr@easytranslate.com, med angivelse af Kundekontooplysninger (registreret e-mailadresse og firmanavn som angivet på den relevante kundeordre eller fakturaen).

Når vi modtager gyldigt udfyldte og underskrevne Kontraktbestemmelser på gdpr@easytranslate.com, er Kontraktbestemmelserne juridisk bindende for EasyTranslate og Kunden.

Vi sender Kunden en e-mail, der bekræfter modtagelsen af de underskrevne Kontraktbestemmelser med angivelse af Kontraktbestemmelsernes ikrafttrædelsesdato.