Översättningspriser

Vill du ha mer information om översättningskostnader innan du påbörjar ditt översättningsprojekt? Läs vidare för att ta reda på hur vi beräknar våra översättningspriser och hittar rätt lösningar för dig.

hero.svg
accounts_background_hero.png

Översättningspriser och avgifter

Vi fastställer våra översättningspriser och avgifter baserat på individuella beställningar. Flera faktorer måste beaktas och därför erbjuder vi inga fasta priser. Språkkombination, komplexitet, volym, tidsram, använda översättningsverktyg, filtyp och andra mer specifika faktorer tas i beaktning så att vi kan erbjuda dig service av högsta kvalitet till lägsta pris.

startup_illustration_finance.svg
qualified_proofreading.svg

Varför betala för dina översättningar?

Det finns flera maskinöversättningsverktyg tillgängliga som erbjuder kostnadsfria algoritmbaserade översättningar. Även om maskinöversättning är omedelbar fungerar denna teknik bara för enkla och grundläggande ord, meningar och fraser. Om du vill skapa dig en vag förståelse för innehållet i en text i ett inofficiellt sammanhang kan maskinöversättning vara ett lämpligt alternativ. Ett maskinöversättningsverktyg kommer dock aldrig kunna ta hänsyn sammanhang eller lokalisera ditt innehåll.

Vi arbetar med professionella översättare för att leverera mänskliga översättningar av hög kvalitet vars ton överensstämmer med originaltexten. Alla projekt tilldelas översättare som är experter inom de relevanta områdena och som ser till att göra den efterforskning som krävs för att förstå de ursprungliga texternas syfte, målgrupp, sammanhang och Tone of Voice så att de viktigaste aspekterna av den ursprungliga texten förmedlas i översättningen. Vi håller också dialogen öppen så att frågor och information kan delas mellan dig och översättaren under hela projektets gång.

Språkkombination

Vi kan hjälpa dig med dina översättningsbehov oavsett språk, tack vare vårt stora nätverk av översättare. När vi beräknar översättningspriser tar vi hänsyn till språkkombinationen eftersom vissa kombinationer är vanligare än andra. En populär språkkombination är billigare än en språkkombination som sällan beställs och som har färre översättare tillgängliga.

localisation_drives.svg
translate_yourself_image_section_4-EN-DA.png

Tidsram och volym

Har du en lång text som behöver översättas, men oroar dig för att det ska bli dyrt? Du kan vara lugn. Vi har några knep. Även om vi beräknar ett översättningspris per ord är alla upprepningar kostnadsfria. Ju längre texten är, desto fler upprepningar upptäcks vanligtvis. Om du har ett exceptionellt långt dokument som behöver översättas kan vi också förhandla ett lägre pris per ord för att se till att totalpriset passar din budget.

Vi är stolta över vår korta leveranstid här på EasyTranslate och kommer att leverera dina dokument så snabbt som möjligt. Det innebär ibland att vi måste säkerställa att översättaren som arbetar med ditt projekt inte arbetar på något annat projekt samtidigt, eller att vi till och med behöver tilldela flera översättare till ditt projekt. Ju mer brådskande uppgiften är, desto högre kommer priset att vara.

Komplexitet

På EasyTranslate ser vi till att tilldela ditt projekt till översättare som är bekanta med din bransch och som har erfarenhet av innehållet i din text. Tekniska och kommersiella texter kräver mindre kunskap, medan vissa texter kräver en specifik utbildning och expertis. Det mest komplexa innehållet är litterära texter som romaner och poesi. Ett komplext språkbruk och ämne kräver specialiserade översättare som kostar lite mer än översättare av allmänna texter som innehåller enklare uttryck.

8_meet.png
6_smart-tools.png

Översättningsverktyg

Tack vare våra översättningsverktyg kan vi erbjuda dig lägre priser på lång sikt. Översättningsminnet sparar alla översättningar vi utför åt dig så att dessa kan använda i dina framtida projekt. I takt med att ditt översättningsminne växer blir dina översättningskostnader lägre.

Vi använder oss också av ordlistor. Vi sparar alltså dina föredragna uttryck och begrepp, säkerställer att dessa används konsekvent och ser till att översättare alltid har tillgång till samma information. Ju mer utförliga ordlistor du kan tillhandahålla, särskilt när det gäller mer tekniska texter, desto mindre tid behöver våra översättare ägna åt efterforskning. Och som vi alla vet är tid pengar!

Filtyp

Redigerbara filer kan redigeras direkt av översättare, vilket säkerställer ett snabbt och effektivt arbetsflöde. Alla filer som innehåller ett stort antal bilder eller som inte går att redigera kräver DTP-bearbetning för att säkerställa att all text är redigerbar och detta ytterligare steg ökar det totala priset.

easyorder_section_5_image-01.png

Enkel text

Ett enkelt språkbruk kräver mindre tid och kunskap att översätta

icon1.svg

Återanvänd fraser

Repetitioner är gratis, så se till att återanvända text när du kan

icon3.svg

Filformat

Genom att tillhandahålla ett redigerbart filformat med minimal grafik, vars layout är okomplicerad, kan du säkerställa att behovet av ytterliga DTP-bearbetning elimineras –se också till att all text inuti bilder har överförts till ett dokument

icon2.svg