EasyTranslate Databehandleraftale - Kontraktbestemmelser

Vores Kontraktbestemmelser ("Klausulerne") er en integreret del af EasyTranslates Vilkår og betingelser, medmindre kunden har indgået en erstattende skriftlig hovedaftale med EasyTranslate, hvor de i så fald udgør en del af en sådan skriftlig aftale.

EasyTranslate har på forhånd underskrevet Kontraktbestemmelserne. Klausulerne er tilgængelige til download for kontrasignering.

For at fuldføre Klausulerne skal kunden:

1) Udfylde oplysningerne i signaturafsnittet under "Dataansvarlig";

2) Udfylde oplysningerne i kontaktoplysnings-afsnittet under "Dataansvarlig";

3) Indsende de udfyldte og underskrevne Klausuler via gdpr@easytranslate.com, med angivelse af Kundekontooplysninger (registreret e-mailadresse og firmanavn som angivet på den relevante kundeordre eller fakturaen).

Når vi modtager gyldigt udfyldte og kontrasignerede Klausuler på gdpr@easytranslate.com, bliver Klausulerne juridisk bindende for EasyTranslate og Kunden.

Vi sender Kunden en e-mail, der bekræfter modtagelsen af de kontrasignerede Klausuler med angivelse af Klausulernes ikrafttrædelsesdato.