Teknologier som tar din översättningsprocess till nästa nivå

Våra smarta översättningsverktyg underlättar din globala expansion genom att strömlinjeforma din översättningsprocess – och sparar dig därmed också både tid och pengar.

eller

*Var uppmärksam på att vi endast accepterar företagskunder

data-hero.svg
accounts_background_hero.png

Teknologi och verktyg

Vi på EasyTranslate använder oss av den senaste teknologin för att säkerställa att de översättningslösningar vi erbjuder är tidseffektiva, enkla och prisvärda. De här teknologierna gör översättningsprocessen mindre tids- och resurskrävande och säkerställer dessutom att samtliga av de översättningar vi bistår dig med blir kvalitativa och konsekventa, och präglas av din företagsprofil och Tone of Voice.

animation-1-se-1.svg

Spara tid och pengar på lång sikt

Ett översättningsminne sparar dina tidigare översättningar. Den upptäcker och återanvänder översatta segment från tidigare projekt, vilket resulterar i mer konsekventa översättningar. Detta verktyg hjälper oss se till att ditt översatta innehåll samstämmer med tidigare översättningar, och att samma terminologi och begrepp används i all din kommunikation. Detta verktyg gör det inte bara enklare att säkerställa projektöverskridande kontinuitet, utan resulterar också i snabbare och mer prisvärda översättningar på lång sikt. Översättningsminnet växer ju fler texter du låter oss översätta och priserna blir därmed lägre med tiden. Vi analyserar varje projekt och upptäcker upprepningar som sparats i översättningsminnet. När en exakt upprepning detekteras reduceras priset följaktligen.

expertise.svg
qualityiskey.svg

Se till att all din kommunikation är konsekvent

En ordbank används för att säkerställa att vi tar hänsyn till dina stilistiska preferenser när vi översätter dina texter så att all din kommunikation – oavsett språk – präglas av samma Tone of Voice. Informera oss om vilka uttryck och begrepp du föredrar, via ordbanken, så att all kommunikation från dig, oavsett språk, blir konsekvent. Detta verktyg är det bästa sättet att hantera terminologi och utgörs vanligtvis av en samling branschspecifika och produktrelaterade begrepp som är specifika för din verksamhet och ditt varumärke. Ordbanken är din egen anpassade ordlista som en översättare kan använda sig av.

Snabba på din översättningsprocess

Maskinöversättning är ett tidseffektivt och enkelt sätt att snabba på din översättningsprocess. Det är en effektiv, billig och enkel lösning när tiden är knapp. Ett maskinöversättningsverktyg översätter automatiskt ditt innehåll och säkerställer samtidigt att det lever upp till relevanta kvalitetsstandarder. Även om en maskinöversättning inte går att jämföra med en översättning utförd av en människa är maskinöversättningsverktyget ett utmärkt verktyg för att snabba på översättningsprocessen. En maskinöversättning måste efterredigeras av en professionell mänsklig översättare, vilket är mindre tidskrävande än att översätta en text manuellt.

consistency.svg