Översättningsminne

Vårt översättningsminne underlättar din flerspråkiga kommunikation och sparar dig både tid och pengar

eller

*Var uppmärksam på att vi endast accepterar företagskunder

quality_image_section_2.png

Vad är ett översättningsminne?

Ett översättningsminne lagrar alla dina tidigare översättningar för att säkerställa projektöverskridande kontinuitet och lägsta möjliga kostnader. Desto större översättningsminnet är desto lägre blir kostnaderna och desto snabbare blir översättningsprocessen.

expertise.svg
consistency.svg

Kontinuitet är viktigt

Översättningsminnet säkerställer att alla dina översättningar blir konsekventa. Varje gång du väljer att överlåta dina översättningar till oss så sparar ditt översättningsminne alla dina översatta meningar i segment som kan återanvändas under efterföljande projekt. Nya textsegment som vi översätter åt dig kommer automatiskt matchas med tidigare översatta segment. Beroende på hur väl segmenten matchar varandra kommer de översatta segmenten sedan återanvändas. Våra översättare kontrollerar alltid att de matchande segmenten är passande med hänsyn till den nya textens sammanhang.

Minskad arbetstid och sänkta kostnader

Ditt översättningsminne växer varje gång du låter oss översätta en text åt dig via EasyTranslate-plattformen. Exakta matchningar från tidigare översättningar presenteras automatiskt som förslag åt översättaren, vilket snabbar på processen och sänker projektets kostnader. Eftersom matchningar fylls i automatiskt kan översättaren arbeta mer effektivt och kostnaden per ord sänks för kunden.

costefficient-1.svg
qualityiskey.svg

Kvalitet är A och O

Genom att spara tidigare översatta meningar kan vi skapa oss en bättre förståelse för ditt innehåll och dina språkliga preferenser, och kan därmed säkerställa projektöverskridande kontinuitet och kvalitet. Faktum är att om du redan har ett översättningsminne hos en annan översättningsbyrå kan vi optimera vår process genom att ta vara på sparade segment från detta minne – via EasyTranslate-plattformen.