Privacybeleid

1. INLEIDING

1.1 Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe EasyTranslate A/S Bygmestervej 10 2TH, 2400 Kopenhagen, CVR DK33240562 ("EasyTranslate", "wij", "ons", "onze") uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt die u aan ons heeft gegeven, of die wij van u hebben verzameld.

1.2 Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving waaraan wij onderworpen zijn, met inbegrip van de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "AVG") en de Deense wet inzake gegevensbescherming nr. 502 van 23 mei 2018 die de AVG, alle wijzigingen daarvan en andere dergelijke wetgeving die deze regels aanvult, vervolledigt.

1.3 EasyTranslate is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens in de onderstaande situaties. U kunt contact opnemen met EasyTranslate door te mailen naar:.

1.4 EasyTranslate kan in sommige gevallen ook optreden als een gegevensverwerker voor onze klanten. Zie sectie 8 hieronder voor meer informatie

EASYTRANSLATE ALS DE GEGEVENSBEHEERDER.

2. DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN, HET DOEL EN DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING

2.1 Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij persoonsgegevens over u, waaronder uw verwijzende URL, uw browsertype, uw gebruikte zoektermen en ander gebruikersgedrag op onze website, uw IP-adres waaronder uw netwerklocatie en informatie over uw computer, datum en tijd van uw bezoek.

2.1.1 Het doel van onze verwerking is de gebruikerservaring, onze digitale diensten en toepassingen te optimaliseren en onze diensten aan u te verkopen.

2.1.2 De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens volgt artikel 6 (1) (f) (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

2.1.3 We verzamelen automatisch gegevens door het gebruik van cookies. Ons gebruik van andere cookies dan technisch noodzakelijke cookies is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. De informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies in ons. U kunt uw toestemming intrekken of wijzigen door cookies te weigeren in de "Toestemmingsinstellingen" of door cookies te blokkeren in uw webbrowser.

2.2 Wanneer u zich aanmeldt voor direct marketing/nieuwsbrieven, verzamelen wij persoonsgegevens over u, waaronder uw contactgegevens, uw gebruikte zoektermen en ander gebruikersgedrag, uw IP-adres waaronder uw netwerklocatie en informatie over uw computer, datum en tijd van uw bezoek.

2.2.1 Het doel van onze verwerking is om u direct marketing/nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld. Het doel van onze verwerking is ook om uw ervaring op het gebied van direct marketing te optimaliseren, hetgeen in ons legitiem belang is.

2.2.2 De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens volgt artikel 6 (1) (f) (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

2.3 Wanneer u met ons communiceert via e-mail of de chatfunctie op onze website gebruikt, kunnen we gegevens verzamelen over uw identiteit, zoals uw naam en e-mailadres en de informatie die u hebt verstrekt wanneer u contact met ons opneemt.

2.3.1 Het doel van onze verwerking is om uw vragen te kunnen beantwoorden, uw verzoek te kunnen verwerken, u algemene ondersteuning te kunnen bieden en te kunnen reageren op andere communicatie.

2.3.2 Deze verwerking is noodzakelijk om ons legitieme belang na te streven om met u te communiceren en te reageren op uw vragen en andere verzoeken. De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens volgt artikel 6 (1) (f) (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

2.4 Wanneer u een vertaling bestelt, verzamelen wij persoonsgegevens over u, waaronder uw contact-, professionele en factuurgegevens. Daarnaast verzamelen wij informatie over uw aankopen.

2.4.1 Het doel van onze verwerking is om de door u gevraagde dienst(en) uit te voeren. Wij gebruiken uw informatie om uw bestelling aan te maken en te beheren, om met u te communiceren en u bij uw bestelling te helpen, en om u te factureren. We verzamelen verder informatie om uw ervaring te personaliseren. Het doel van onze verwerking is om ons contract en onze legitieme belangen uit te voeren om uw klantervaring te optimaliseren. We verwerken de informatie ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke belasting- en boekhoudwetgeving.

2.4.2 De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens volgt artikel 6 (1) (b) (uitvoering van contract), (c) (wettelijke verplichting) en (f) (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

2.4.3 We zullen de persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen.

2.5 Wanneer u zich abonneert op het platform, verzamelen we persoonsgegevens over u, inclusief uw contact-, professionele en factuurgegevens. Daarnaast verzamelen wij informatie over uw aankopen. Uw betalingsgegevens worden beheerd door Stripe, handelend als een externe gegevensbeheerder. We verwijzen naar Stripe'svoor meer informatie over hun verwerking van uw persoonsgegevens.

2.5.1 Het doel van onze verwerking is om de door u gevraagde dienst(en) uit te voeren. Wij gebruiken uw informatie om uw bestelling aan te maken en te beheren, om met u te communiceren over en u te helpen bij uw bestelling, om uw account op het platform aan te maken en te beheren, om u te helpen bij het gebruik van het platform, en om u te factureren. We verzamelen verder informatie om uw ervaring te personaliseren. Het doel van onze verwerking is om ons contract uit te voeren en het is ons legitieme belang om uw klantervaring te optimaliseren. We verwerken de informatie ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke belasting- en boekhoudwetgeving.

2.5.2 De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens volgt artikel 6 (1) (b) (uitvoering van contract), (c) (wettelijke verplichting) en (f) (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

2.5.3 We zullen de persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen.

2.6 Wanneer u, als abonnee van het platform, gebruik maakt van de vertaaltools en -diensten die beschikbaar zijn op het platform, inclusief AI en machinevertaling en contentgeneratietools, hosting van materiaal voorafgaand aan en onderhevig aan vertaling, sourcing van externe vertalers enz. zullen we voor u optreden als gegevensverwerker. Zie sectie 8 hieronder voor meer informatie.

2.7 Wanneer u als abonnee van het platform gebruik maakt van andere beschikbare functies, treden wij op als gegevensbeheerder. Dit omvat:

2.5.2 De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens volgt artikel 6 (1) (b) (uitvoering van

2.7.1 Wanneer u de chatfunctie gebruikt om te communiceren met externe vertalers die u via het platform hebt ingeschakeld, verwerken we uw naam en contactgegevens en de inhoud van de communicatie alleen om u en de externe vertaler de mogelijkheid te bieden om te communiceren via het platform. We kunnen toegang krijgen tot de communicatie om ervoor te zorgen dat de deadlines die zijn overeengekomen tussen u en externe vertalers worden gehaald en in het algemeen om een tijdige en correcte levering te garanderen. We zullen de inhoud van uw communicatie niet bekijken of verwerken voor andere doeleinden dan om de service te verlenen en om te zorgen voor naleving van ons beleid voor het gebruik van het platform. U wordt dringend verzocht het opnemen van persoonsgegevens in de communicatie te beperken tot wat voor het doeleinde noodzakelijk is. De wettelijke basis voor onze verwerking is om ons contract uit te voeren en om ons legitieme belang na te streven om de naleving van overeenkomsten en ons beleid te controleren, cf. artikel 6 (1) (b) (uitvoering van het contract) en (f) (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

2.7.2 Als u getuigenissen achterlaat of gebruikmaakt van de mogelijkheid om uw tevredenheid en algemene ervaring met een externe vertaler te beoordelen, zullen we uw getuigenis of beoordeling verwerken om deze beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van het platform voor transparantiedoeleinden en voor onze algemene controle en kwaliteitsbeoordeling om een hoog kwaliteitsniveau te behouden bij de externe vertalers die het platform gebruiken. De wettelijke basis voor onze verwerking is ons legitieme belang om transparantie en kwaliteit te waarborgen cf. artikel 6 (1) (b) (uitvoering van het contract) en (f) (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

2.7.3 Op verzoek van u of de externe vertaler kunnen wij assisteren bij het oplossen van geschillen tussen u, onder meer met betrekking tot de kwaliteit van de vertaling. Dan verwerken wij uw identiteit, de overeenkomst die u met de externe vertaler heeft gesloten en de inhoud van de vertaling om de kwaliteit te beoordelen en te bemiddelen en het geschil tussen u en de externe vertaler op te lossen. De wettelijke basis voor onze verwerking is ons legitieme belang om onze gebruikers te helpen bij het oplossen van geschillen cf. artikel 6 (1) (f) van de AVG.

2.7.4 Om een hoog kwaliteitsniveau van de externe vertalers die beschikbaar zijn op het platform te garanderen en te behouden, kunnen we van tijd tot tijd toegang krijgen tot vertalingen die zijn uitgevoerd door een of meer specifieke vertalers. Dit kunnen vertalingen zijn die voor u zijn uitgevoerd. We doen dit alleen om de kwaliteit van de vertaling te beoordelen en hebben niet de bedoeling of het doel om persoonsgegevens in de vertaling te verwerken. De wettelijke basis is ons gerechtvaardigd belang om een hoog kwaliteitsniveau te handhaven cf. artikel 6 (1) (f) van de AVG.

3. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

3.1 Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die in opdracht van EasyTranslate persoonsgegevens verwerken en daardoor optreden als onze gegevensverwerkers. Wij gebruiken derden voor klantenondersteuning, klantenrelatiebeheer, e-mailmarketing, facturatie, webanalyse, bedrijfsanalyse en als hostingprovider. We kunnen ook externe vertalers gebruiken om ons te helpen bij het uitvoeren van de vertaaldienst(en) die u van ons hebt gevraagd of in verband met specifieke of algemene kwaliteitsbeoordelingen. Wij hebben met al onze gegevensverwerkers overeenkomsten voor gegevensverwerking gesloten die voldoen aan artikel 28 van de AVG, om ervoor te zorgen dat die gegevensverwerkers passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG en de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

4. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDE LANDEN

4.1 Sommige van onze gegevensverwerker(s), Intercom, Twilio (Aircall) en HubSpot, zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika (VS). We maken ook gebruik van externe vertalers die mogelijk gevestigd zijn in een niet-EU/EER-land. De passende waarborgen om persoonsgegevens door te geven aan de VS of andere niet-EU/EER-landen die door de EU-commissie niet worden beschouwd als een adequaat niveau van gegevensbescherming, worden gewaarborgd door de modelcontractbepalingen van de EU-commissie (artikel 46 van de AVG). U kunt documentatie hiervan opvragen door ons te mailen op:.

Wij wijzen u er tevens op dat uw persoonsgegevens ook naar een land buiten de Europese Economische Ruimte kunnen worden overgedragen door ons gebruik van cookies op de website. U kunt hierover meer lezen in ons cookiebeleid.

5. UW RECHTEN

5.1 U heeft onder bepaalde omstandigheden een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

5.2 Als u gebruik wilt maken van uw rechten, neem dan contact op met EasyTranslate door een e-mail te sturen naar.

5.3 Op de pagina accountinstellingen van het platform heeft u de volledige controle over uw gegevens. Hier kunt u uw gegevens bewerken, exporteren en verwijderen met één druk op de knop.

5.4 Het recht op toegang door de betrokkene

5.4.1 U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u hebben en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken

5.5 Het recht op rectificatie

5.5.1 U heeft het recht om een correctie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Als u merkt dat de persoonsgegevens die we verwerken onjuist zijn, raden we u aan schriftelijk contact met ons op te nemen, zodat u eventuele onvolledige of onnauwkeurige informatie die we over u hebben, kunt laten corrigeren.

5.6 Het recht om te wissen ("het recht om vergeten te worden")

5.6.1 Mogelijk heeft u het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dit stelt u in staat om ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, wanneer er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. Voor zover de verdere verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om wettelijke vereisten vast te stellen, te handhaven of te verdedigen, zijn wij niet verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen.

5.7 Het recht op beperking van de verwerking

5.7.1 Mogelijk heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens alleen wordt beperkt tot de opslag ervan. Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.

5.8 Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

5.8.1 Mogelijk heeft u het recht om persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en heeft u het recht om een overdracht van die informatie naar een andere gegevensbeheerder te vragen.

5.9 Het recht om bezwaar te maken

5.9.1 U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze betrekking hebben op onze direct marketing naar u toe.

5.9.2 Bovendien heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw persoonlijke leven, waarbij wij beroepen op een legitiem belang als rechtsgrondslag voor de verwerking, cf. sectie 2.

5.10 Het recht om uw toestemming in te trekken

5.11 U heeft het recht om een toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Voor cookies kunt u uw toestemming intrekken door hier uw instellingen te.

5.12 Het recht om een klacht in te dienen

5.13 U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door EasyTranslate. Een klacht kan worden ingediend bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming (Datatilsynet) op:of bij een andere toezichthoudende autoriteit in uw land.

6. GEGEVENSBEWARING

6.1 De persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op basis van uw gebruikersgedrag op onze website, worden uiterlijk verwijderd volgens ons cookiebeleid, dat toegankelijk is.

6.2 Persoonlijke gegevens over u die worden verzameld wanneer u een vertaling bestelt of zich abonneert op het platform, worden bewaard voor het lopende jaar plus vijf jaar.

6.3 Persoonlijke gegevens over u die worden verzameld wanneer u zich aanmeldt bij ons platform, worden opgeslagen totdat u uw account verwijdert of 1 jaar inactief bent geweest.

6.4 We behouden ons verder het recht voor om uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren als dit nodig wordt geacht om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. DATAVEILIGHEID

7.1 Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk of op onwettige wijze vernietigd worden, verloren gaan, gewijzigd, ongeoorloofd openbaar gemaakt of misbruikt worden, of dat u toegang krijgt tot overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

7.2 Wij hebben de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot werknemers en contractanten die een relevante en redelijkerwijs vereiste behoefte hebben aan toegang tot uw persoonsgegevens om hun werk uit te voeren.

8. EASYTRANSLATE ALS GEGEVENSVERWERKER

8.1.Bij het uitvoeren van vertaaltaken treedt EasyTranslate op als de gegevensverwerker voor onze klanten als het document dat wordt vertaald persoonsgegevens bevat. We treden ook op als gegevensverwerker bij het leveren van de vertaalhulpmiddelen en -diensten die beschikbaar zijn op het platform, inclusief AI en machinevertaling en hulpmiddelen voor het genereren van inhoud, hosting van materiaal voorafgaand aan en onderworpen aan vertaling, sourcing van externe vertalers enz. Voor een gedetailleerde beschrijving van de rol en verantwoordelijkheden van EasyTranslate als gegevensverwerker, verwijzen wij u naar de overeenkomst inzake gegevensverwerking (DPA). U kunt de DPA van EasyTranslate.

EasyTranslate moedigt u, de verwerkingsverantwoordelijke, aan om bestanden te anonimiseren alvorens ze naar EasyTranslate over te brengen, om de stroom van persoonsgegevens tot een minimum te beperken (Gegevensminimalisering, artikel 5 van de AVG).

9. CONTACTGEGEVENS

9.1. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, mail ons dan op.

10. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

10.1 Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid; de laatste versie van dit privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

10.2 Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 september 2022.