Onze dataveiligheid

Wees gerust, bij ons bent u in goede handen

GDPR/AVG bij EasyTranslate

Uw privacy en veiligheid zijn voor ons van groot belang. Wij evalueren en verbeteren voortdurend onze platforminfrastructuur, processen en samenwerkingsverbanden om ervoor te zorgen dat u ons uw gegevens kunt toevertrouwen. We doen dit om ervoor te zorgen dat u gerust kunt zijn en dat wij ons kunnen houden aan een strikte gegevensbescherming volgens de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR/AVG).

Waar gaat dit over?

Wanneer u zich aanmeldt voor een bepaalde online dienst, worden gegevens over u en uw aankopen verwerkt, dit komt waarschijnlijk niet als een verrassing voor u. Maar om te voorkomen dat de online wereld uit de hand loopt, is regelgeving noodzakelijk. Het belangrijkste is dat de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR/AVG) richtlijnen geeft over hoe men zich moet gedragen als dienstverlener in Europa en voor iedereen die de gegevens van de Europese burgers verwerkt. Goed nieuws dus, uw gegevens zijn veilig en de regelgeving is speciaal daarvoor bedoeld!

7_security.png
5_1__shot.gif

Wat betekent dit?

Dit wil zeggen dat we allemaal moeten voldoen aan uitgebreide en strikte regels betreffende uw persoonsgegevens en dat iedereen met wie we samenwerken, hetzelfde moet doen.

Dus als u zich aanmeldt voor EasyTranslate om uw contracten te laten proeflezen of uw rapporten te laten vertalen, kunt u er zeker van zijn dat wij deze documenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.

Vragen & Antwoorden

Hoe hebben jullie de GDPR/AVG-wetgeving geïmplementeerd?

Sinds de introductie op 25 mei 2018 zijn we intensief bezig geweest om te voldoen aan de GDPR/AVG-eisen en zelfs verder te gaan dan dat. We hebben een robuuste platforminfrastructuur gebouwd, die we voortdurend verbeteren. We evalueren onze processen en samenwerkingsverbanden op een continue basis om zo de beste leerling in de klas te blijven. Om dit te bevestigen, ondergaan wij jaarlijks een externe ISAE3000 audit.

Kan ik toegang krijgen tot mijn gegevens, ze bewerken, verplaatsen en/of verwijderen wanneer ik dat wil?

Natuurlijk! Het zijn uw gegevens! Op pagina met uw accountinstellingen hebt u de volledige controle over uw gegevens. Als u naar "Mijn account" gaat, kunt u uw gegevens bewerken, exporteren en verwijderen met één druk op de knop. Uw persoonlijke gegevens in uw bron- en vertaalbestanden kunt u te allen tijde verwijderen in het kader van het betreffende project, of u kunt gewoon vertrouwen op ons interne proces voor het bewaren van gegevens. Ga naar uw accountinstellingen voor meer informatie en om uw voorkeursoptie voor het bewaren van bestanden te kiezen.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

We verzamelen enkel informatie die ons in staat stelt ons werk namens u uit te voeren, op de meest efficiënt mogelijke manier. Daarom verzamelen wij uw contactgegevens, professionele en financiële gegevens en uw bronbestanden. We gebruiken uw gegevens voor het aanmaken van een account op het platform, het beheren van uw projecten en het factureren, maar we gebruiken uw bestanden ook om te vertalen wat u nodig hebt.

Waar vind ik meer informatie over hoe jullie mijn gegevens verwerken?

In ons privacybeleid vindt u alle informatie over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze verwerken. Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Worden mijn gegevens in derdewereldlanden verwerkt?

Omdat we een breed scala aan klanten hebben met elk verschillende set-ups, is hier geen 1:1 antwoord mogelijk. We gebruiken verschillende subverwerkers, sommige in derde landen, de meeste in de EU. Vanwege de verschillende behoeften zijn de hier genoemde subverwerkers niet noodzakelijkerwijs allemaal van toepassing op uw specifieke instellingen. De lijst geeft het doel van elke subverwerker aan. Als u vragen hebt over welke subverwerkers in uw specifieke geval van toepassing zijn, neem dan contact met ons op.

Dit gezegd zijnde willen we benadrukken dat wij met al onze subverwerkers geldige afspraken hebben gemaakt over gegevensverwerking (DPA's). Dat betekent dat wij de wettelijke basis hebben voor de overdracht van uw gegevens en de controle op de naleving ervan, evenals de naleving van de gegevensbescherming door de subverwerkers in het algemeen.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of bezwaren heb met betrekking tot EasyTranslate en de GDPR/AVG?

Mail naar gdpr@easytranslate.com!