Gegevensverwerkingsovereenkomst EasyTranslate - Contractbepalingen

Onze contractbepalingen (de "clausules") vormen een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van EasyTranslate, tenzij de klant een vervangende schriftelijke hoofdovereenkomst met EasyTranslate is aangegaan, in welk geval deze een onderdeel vormt van een dergelijke schriftelijke overeenkomst.

De contractbepalingen zijn namens EasyTranslate vooraf ondertekend. De clausules kunnen worden gedownload voor medeondertekening.

Om de clausules te voltooien, moet de klant:

1) De informatie in het gedeelte "Gegevensverantwoordelijke" handtekening invullen;

2) De informatie in het gedeelte "Gegevensverantwoordelijke" contactgegevens invullen;

3) De ingevulde en ondertekende clausules indienen via gdpr@easytranslate.com, onder vermelding van klantaccountgegevens (geregistreerd e-mailadres en bedrijfsnaam zoals
vermeld op de toepasselijke klantbestelling of de factuur).

Zodra we geldig ingevulde en medeondertekende clausules hebben ontvangen op gdpr@easytranslate.com, worden de clausules juridisch bindend voor EasyTranslate en de klant.

We zullen de klant een e-mail sturen waarin de ontvangst van de medeondertekende clausules wordt bevestigd, met vermelding van de ingangsdatum van de clausules.