G2 Fall 2023 Reports - 4 badges

Medicinsk oversættelse

Overlad dine medicinske oversættelser til professionelle. Vores håndplukkede oversættelseseksperter er certificerede til at arbejde med medicinske tekster af enhver art.

  • Oversættelse i topkvalitet
  • Hurtig og nem levering
  • Personlig assistance

or

medical-01.png

Medicinsk oversættelse af topkvalitet

Vores håndplukkede oversættere er specielt uddannet og godkendt til at arbejde med medicinske oversættelser. Vi ved, at opretholdelsen af den højeste kvalitet i dine medicinske dokumenter er altafgørende, og at der ikke er plads til fejl. Som dedikeret platform for medicinske oversættelser, har vi de bedste forudsætninger for at tilbyde dig den høje kvalitet, du har brug for.

EasyTranslate giver dig adgang til indfødte sprogbrugere, som ikke blot er eksperter i at oversætte, men som også har den dybdegående viden, der skal til for at oversætte specialisttekster på det medicinske område.

translators-legal-01.png

Hvorfor har du brug for en dedikeret medicinsk oversættelsesplatform?

I modsætning til ikke-specialiserede oversættere, har en dedikeret medicinsk oversættelsesplatform som EasyTranslate mulighed for at give dig adgang til et væld af specialkompetencer. Vores sprogeksperter testes grundigt for at sikre, at de kan levere en perfekt oversættelse hver gang.

  • Tekniske medicinske tekster kræver et højere vidensniveau at fortolke og oversætte, hvilket kun de dygtigste oversættere er i besiddelse af.

  • Den specifikke terminologi, der anvendes i medicinske dokumenter, er unik for den industri. Det kræver en professionel oversætter med medicinsk viden at oversætte disse korrekt fra et sprog til et andet.

  • Konteksten er ofte af afgørende betydning for klarheden og betydningen af dine medicinske tekster. Vores håndplukkede medicinske oversættere har en dybdegående viden om industrien, og mange har selv en baggrund inden for sundhedssektoren.

Software localisation-01.png

De færdigheder, som vores medicinske oversættere har erhvervet, er ikke noget et almindeligt gennemsnitligt oversættelsesagentur vil kunne tilbyde dig. Uanset hvor dygtig oversætteren er, er det ikke muligt at lave korrekte medicinske oversættelser uden selv at have erfaring inden for industrien.

gradient bg.png

Krav til den medicinske oversættelse

Kvaliteten af dine medicinske dokumenter skal bevares i oversættelsen, således at den færdige tekst fremstår ligeså korrekt og præcis som originalen.

Der er også juridiske og lovmæssige hensyn, der skal tages, i særdeleshed, når det drejer sig om oversættelse af medicinske tekster med oprindelse i forskellige jurisdiktioner. Men frem for alt, skal kvaliteten af din medicinske oversættelse være den bedst mulige.

Det er det, der driver os her hos EasyTranslate. Vi forstår behovet for perfektion, ikke mindst i medicinalindustrien, og uddanner vores oversættere til det højest mulige niveau.

Vi er også meget opmærksomme på den fortrolighed, som medicinske dokumenter kræver, hvorfor vi har opbygget en sikker og fortrolig platform med sikker filhåndtering og høj prioritering af persondatabeskyttelse. EasyTranslates sikkerhedsforanstaltninger er certificeret og godkendt i henhold til databeskyttelsesforordningen.

medical-01.png

Ekspertoversættere er afgørende for medicinske oversættelser

Vores medicinske ekspertoversættere er yderst detaljeorienterede, hvilket du hurtigt vil opdage, når du følger deres arbejde i realtid på vores platform. Vi er aldrig bange for at bruge ekstra tid på grundige gennemlæsninger af medicinske tekster, for vi kender konsekvenserne af fejloversættelser. Intet mindre end perfekt vil blive accepteret.

At bruge en ikke-specialiseret oversætter til dine vigtige medicinske tekster er en alvorlig fejl, og konsekvenserne kan blive fatale. En fejloversættelse kan forårsage alskens worst-case scenarier.

  • Betydningen for patientbehandlingen, medicinalindustriens formål, kan blive kompromitteret af fejlbehæftede oversættelser, som videregives fra en sundhedsmedarbejder til en anden.
  • Dokumenter kan blive erklæret ugyldige pga. fejloversatte tekster, hvilket kan medføre administrative problemer, der koster tid og penge at løse.
  • Der kan opstå juridiske problemer, hvis tekster fejltolkes efter oversættelsen, om det så direkte får betydning for patientbehandlingen eller blot den daglige drift af hospitalet. Omkostningerne i forbindelse med en retssag pga. fejloversatte kontrakter, kan være så store, at det kan medføre konkurser.

En professionel oversætter, der kompetent og omhyggeligt oversætter dine tekster korrekt første gang, vil ikke blot give dig mulighed for at spare penge, men potentielt også liv.

Det er vigtigt, at dine medicinske oversættelser håndteres af en oversætter med viden og erfaring, som er indfødt sprogbruger, og som forstår konsekvenserne af en fejloversættelse.

EU-forordningen vedr. medicinsk udstyr (MDR) - Er du klar?

EUs MDR-forordning bliver obligatorisk i maj 2020. Den kræver, at content vedr. medicinsk udstyr, der markedsføres i EU, skal oversættes til op til 24 sprog. Disse nye strengere regler er indført med henblik på øget patientsikkerhed. De skal sikre, at patienternes behandling eller mulighed for at benytte medicinsk udstyr, ikke bliver kompromitteret af mulige fejloversættelser.

Resultatet af denne nye lovgivning har været en tilgang af virksomheder, som har fået travlt med at få oversat dokumenter relateret til de over 500.000 typer af medicinsk udstyr, der i øjeblikket findes på markedet. Efterhånden som vi kommer tættere på deadline, vil efterspørgslen på vores professionelle medicinske oversættere kun stige.

Du bør sørge for at blive klar til de kommende ændringer nu, hvad enten du påtænker at foretage ændringer i dine eksisterende etiketter og brugsanvisninger eller har brug for at få oversat helt nye tekster. Det kan være vanskeligt at forstå de nye regler, men vi har sikret os at vores specialistoversættere er opdateret og har den fulde forståelse for de krav, du står overfor.

Kontakt os her for at få mere at vide om, hvordan EasyTranslate kan hjælpe dig med at blive klar til MDR og levere exceptionel medicinsk oversættelsesservice.

medical2-01.png

Andre som dig elsker EasyTranslate

Lauri-Peltonen.png
Lauri Peltonen, POWER

"Det bedste ved EasyTranslate er, at det er tilgængeligt for flere mennesker, og det er nemt at vedligeholde projekter."

G2 Fall 2023 Reports - 4.5 star rating

Topbedømt blandt teams som dit